Lokallagene i Akershus vil om kort tid invitere til møter for å orientere og oppfordre alle kornprodusenter til å ta vare på halmen ved tresking. Det vil bli bruk for all halm i år, og det jobbes iherdig med å få på plass en effektiv formidling, produksjon og distribusjon av halmballer.

Møtene vil også gi bønder mulighet til å møtes for å prate litt. Det er mange som sliter om dagen, og for dem kan det være godt å få pratet litt med sine yrkesbrødre og søstre.

På møtene vil det også bli informert om bl.a. avlingsskadeordningene og såkorn-situasjonen.

Invitasjon til møtene vil bli sendt ut på mail og SMS til de Bondelaget når, og landbrukskontorene vil bli oppfordret til å bruke sine kanaler.