Statsråden ser alvoret i fôrsituasjonen og legger nå til rette for at kornprodusenter som velger å slå åkeren til grønnfôr, vil motta arealtilskudd korn.

Kornprodusenter som velger å slå kornet til grønnfôr får erstatning som grovfôrproduksjon for det aktuelle arealet, dersom de er berettiga dette. Det vil si at avlinga er pr. definisjon grovfôr, selv om man mottar arealtilskudd korn for arealet.

Dersom man velger å så i med raigras etter at åkeren er slått, skal det ikke komme til fratrekk ved beregning av avlingsskadeerstatningen.

Med virkning fra 13. juli blir det nulltoll for import av høy og halm.

Se pressemelding fra Departementet og brev til Landbruksdirektoratet.