Målgruppe: Prisen går til en bedrift som har startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser.

 

Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, herunder
    • Økonomisk resultat/lønnsomhet
    • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som utnyttelse av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp
  • Innovasjon / nyskaping

 

NB!  Påmeldingsfrist er 20.august

Les mer om kåringen på våre nettsider, se vedlagte lenke her.  Her finner dere også det elektroniske søknadsskjemaet som skal benyttes ved innmelding av kandidater!