Nyheter fra Akershus Bondelag

Bondelagene i Aurskog-Høland mobiliserer kornprodusentene

Over 120 bønder fra Aurskog-Høland og nabokommuner fant veien til låven på Aur Prestegård.

Akershus Bondelag mobiliserer kornprodusentene

Kornprodusentene vil bidra til å løse fôrkrisen for husdyrprodusentene i Akershus og resten av landet.

Ta vare på hverandre i disse tørketider - snakk med naboen eller andre kolleger

Hold kontakt med naboer og kolleger så vi kan fange opp de som synes situasjonen er uhåndterbar.

Presiseringer fra Landbruks- og matdepartementet

Se pressemelding og brev fra Departementet.

Kritisk grovfôrsituasjon – tid for dugnad

Tilgangen på grovfôr til husdyr er nå kritisk, og husdyr- og kornbønder må hjelpe hverandre. Se også informasjon om fagmøte for husdyrprodusenter.

Våre samarbeidspartnere