Akershus Bondelags styre fortsetter med samme sammensetting i 2018 som i 2017: 

- Leder: Sigurd Enger, Aurskog-Høland
- Nestleder: Eli Bervem, Nannestad
- Styremedlem: Ann-Kristin Knudsen, Vestby
- Styremedlem: Svein Bjerke, Ås
- Styremedlem: Helge Olaf Aas, Eidsvoll
- Fast møtende 1.vara: Terje Gulbrand Romsaas, Sørum

Sigurd Enger takket for tilliten og var glad for å ha med seg styret videre. 
- Det er mange utfordringer med blandt annet fylkessammenslåing til region Viken forran oss, da er det bra å ha kontinuitet i mannskapet. 

Både Akershus Bygdekvinnelag og Akershus Bygdeungdomslag har også representanter i styret, disse stiller med nye krefter det neste året: 

- Representant fra Akershus Bygdeungdomslag: Maja Aas, Bygdepolitisk nestleder i styret
- Representant fra Akershus Bygdekvinnelag: Ingrid Grene Henriksen, styreleder