Styret i Akershus Bondelag ønsker innspill til gode kandidater som fortjener Stå på-prisen i Akershus. Frist for innsendelse av forslag er 7. februar. Send forslagene til akershus@bondelaget.no

Dette er statuttene for prisen:

  • Prisen kan tildeles en person, et par eller en gruppe personer.

  • Minst 50% av prismottakerne må være medlem av Akershus Bondelag.

  • Kriteriet for å få tildelingen er å direkte eller indirekte bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus.

  • Forslagsstillerne kan være lag, enkeltmedlemmer eller styret i Akershus Bondelag.