Verste tørkekrisa på 100 år

Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag ønsket velkommenFylkesleder i Østfold, Svend Arild Uvaag ønsket velkommen til møtet. – Situasjonen er alvorlig og uavklart, vi har ennå ikke full oversikt verken over skade eller økonomi, sa Uvaag. Det har vært avholdt mange møter fortsatte han, og viste også til at vi har stått sammen som kolleger. – Grøntnæringa er mangfoldig, derfor har vi også invitert mange innledere hit i kveld, vi har Norges Bondelag her, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Gartnerhallen, Bama og COOP, sa fylkeslederen. Uvaag refererte også til kravet som næringa har fremmet i forbindelse med tilleggsforhandlingene.

Fra vinter til høysommer på kort tid

Berit Ullestad fortalte om egen produksjon på gården og produksjon i området rundt Rygge. Det var en tøff start på året med sein vår og varmen som så satte inn veldig intenst. – Vi har et godt miljø og mange markdager, det er svært viktig å treffe gode kolleger når vi er inne i slik ekstremsituasjon som nå understreket. Ullestad.  

Sven Østby fra Kråkstad i Akershus (se bildet øverst i artikkelen) dyrker blant annet kålvekster. – Det gikk fra vinter til høysommer på veldig kort tid. Allerede rundt sankthans så vi at dette kom til å bli utfordrende, sa Østby. – Kålvekstene er ikke tilpasset over 30 grader over lang tid, dette har ført til avlingsreduksjoner og dårligere kvalitet understreket Østby. -Det er trist å se at det går nedover med ei avling som du har gjort alt du kan for å få til, det er en stor belastning, avsluttet Østby. 

Jordbruket har bedt om tilleggsforhandliner

Per Harald Agerup fra Norges BondelagPer Harald Agerup fra Norges Bondelag innledet om bakgrunn og de økonomiske konsekvenser. – Vi snakker om store tall her med et inntektstap på 5-6 milliarder kroner. I tillegg kommer økte kostnader. Avlingsskadeordningen dekker 1 – 1,5 milliarder, så det betyr at et blir store tap for enkeltprodusenter, understreket Agerup. – Bøndene har i denne situasjonen vist solidaritet og tatt vare på halmen, næringa har gått sammen om møter, det er gjort et stykke arbeid poengterte Agerup.

Norges Bondelag har gjennom sommeren hatt møter både med landbruksministeren og statsministeren. Den 9. august sendte jordbruket krav om tilleggsforhandlinger, disse foregår nå. – Vi må få til en forståelse for at dette er en krisepakke som skal rettes inn mot de produsentene som er hardest rammet av tørken og at dette er temporært for årets vekstsesong, poengterte Agerup. Agerup gikk også igjennom tiltakene som jordbruket har fremmet i forbindelse med tilleggsforhandlingene. 

Avlingsskadeordningen

Hege Aae fra Fylkesmannen i Østfold orienterte om avlingsskadeordningen. – I Østfold har vi i dag hatt kurs for kommunene, regnskapskontorer og bondelag om avlingsskadeordningene. Aae orienterte om ordningene generelt. – Det kreves at avlingssvikten skal være av klimabetinget og avlingssvikten har vært på rot og avlingssvikten er i mengde. Landbruksministeren har gitt beskjed om at erstatningssøknadene skal prioriteres både av kommuner og Fylkesmenn og muligheten til å søke om forskudd er økt til 70 prosent.

Det var mange innspill fra salen på hvordan avlingsskadeordningen oppfattes blant grøntprodusenter og Bondelaget noterte ned mange viktige momenter som det må jobbes med.

Stort svinn, varierende avlinger og lite salg i en del produksjoner

Morten Andersen fra Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) orienterte ærlig om produksjon og marked

– Samtlige styringsgrupper i GPS har jobbet godt, og det har vært vilje og evne til å ta ut en god pris og omsetterne har vært med oss, åpnet Morten Andersen fra GPS.  – Det er viktig at vi snakker sammen og er oppdatert framover understreket Andersen. Det ble understreket at dette året er lakmustesten på om vi klarer å samarbeide.  -Fullt fokus på riktig informasjon til markedet blir svært viktig, avsluttet Morten Andersen. 

 

Bjørn Oppberget fra Gartnerhallen åpnet med å si at dette er en av de mest krevende sesongene i denne sektoren. – Volumer og kvalitet framover blir svært viktig, vi må ikke lempe så mye på kravene at vi skaper svinn ute i butikk, sa Oppberget. Han kunne fortelle at det allerede er gjort kvalitetstilpasninger på noen produktgrupper og at det jobbes tett med kundene i forhold til disse temaene. – I en ellers vanskelig situasjon er det gledelig at vi har historisk høy produksjon på moreller, avsluttet Oppberget.

Bama tidlig klar over at det ville bli utfordringer

– Allerede i slutten av mai var vi klar over at det ville bli utfordringer, sa Espen Gultvedt fra BAMA. Sesongen så langt viser at vi har hatt god tilgang på tomat. På agurk har det derimot vært lave avlinger og vi har supplert med import fortalte Gultvedt. Han gikk også igjennom situasjonen for de forskjellige produktgruppene. Gultvedt og avsluttet med å gå igjennom mulige tiltak framover. 

Informasjon viktig framover for COOP

Informasjon er det mest kritiske for oss. Atle Olsen. – Kundene vil ha norske produkter og det er viktig for oss å levere, eksempelvis har vi endret kravene til størrelse på potet, sa Olsen. Olsen understreket som Bama at sesongen har vært svært krevende. – Hva gjør vi videre med lagringsgrønnsakene spurte Olsen og understreket avslutningsvis at samarbeidet mellom produsentorganisasjonene blir svært viktig framover, understreket Olsen. 

Råd fra bank og forsikring

Både bank og forsikring var representert på møte, ved Torbjørn Skjeppe fra Landkreditt Bank og Svein Kubberød fra Gjensidige forsikring. Skjeppe understreket at det er viktig å ta kontakt med banken på et tidlig tidspunkt om en ser at det vil bli problematisk å betjene lån og forpliktelser. Kubberød gjennomgikk hva som ligger i forsikringsordningen i planteproduksjon og oversikt over antall innmeldte skader siste 10 år. 

Viktig å ta vare på seg sjølv

Randi Finstad Sand fra NLR HMS påpekte at det i den krevende situasjonen en står oppe i er svært viktig å ta vare på seg sjøl. – I en slik ekstremsituasjon kan det være vanskelig å få nok søvn og hvile samtidig er det oppgaver som må løses, sa Finstad Sand. NLR HMS prøver å bistå med hjelp og bistand i kriser. 

Det å ta vare på hverandre i høst var også oppfordringen fra Egil Hoen, fylkesleder i Buskerud Bondelag da han oppsummerte møtet og takket for gode innspill.

Presentasjonene kan lastes ned i faktaboksen på høyre side

 

NRK Østfold dekket også møtet. Her finner du innslagene:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99082118/21-08-2018#t=2m26s

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS98082118/21-08-2018#t=2m25s

 

Flere bilder fra møtet: