Stå-på-prisen er en pris som utdeles av Akershus Bondelag til en som har bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. Årets prisvinner treffer kriteriene svært godt.

Det er styret i Akershus Bondelag som er jury, og disse punktene er dratt frem i juryens begrunnelse: 

  • Stort pågangsmot som pådriver for å etablere Grønt Fagsenter Hvam. I 2018 har Grønt Fagsenter Hvam AS kjøpt gamle Udnes skole av Nes kommune. Det er i dag bra med aktivitet på bygget og mange organisasjoner med tilknytning til landbruket holder til i huset, herunder Akershus Bondelag. Det hadde antagelig ikke blitt noe Grønt Fagsenter Hvam uten innsatsen til Jan Stabbetorp.
     
  • Stor innsats for landbruket i Akershus gjennom 30 år som rådgiver innen korn og miljø i Norsk Landbruksrådgiving Øst. Jan Stabbetorp har tidligere vært daglig leder i Romerike Landbruksrådgiving. Jan Stabbetorp er en svært populær og dyktig rådgiver. Han holder foredrag på mange fagmøter, og er en god formidler. Et møte i uka i 30 år gir over 1500 møter totalt, antagelig har han vært på enda fler. Jan Stabbetorp tar også telefonen og svarer på diverse faglige spørsmål fra bønder. 
     


Jan Stabbetorp mottar Stå-på-prisen fra Sigurd Enger. 

 

Fra presentasjonen i årsmøtet: