Nyheter

Mennesket - den aller viktigaste ressursen

Onsdag denne veka skal Norges Bondelag velje nytt styre. Birte er ikkje blant dei utvalde. No vil ho prioritere kvardagen på ein annan måte. Meir tid til kjærasten Oddgeir, to flotte jenter – og vel 30 mjølkekyr i fjoset.

Fransk konfekt - og ekte kjærleik

Maryanne kjem ruslande øve tunet. Smilande. Nøgd med livet – nøgd med kjærasten. Arbeidsantrekket er tradisjonelt. Sponsa av Felleskjøpet. Dei set seg tett attmed kvarandre. Lite kan måle seg med det gode livet på Oppigard.

Bruker stadig mindre antibiotika

– Mindre medisinbruk er et tegn på at husdyra våre er friske. Det er godt å vite når du skal velge mat i butikken, sier Bartnes.

På besøk hos Søgne Bondelag

På vår rundreise til dei ulike lokallaga på Agder, vart turen denne dagen lagt til Søgne Bondelag. Me vart teken vel imot, og me tok til oss både ny lærdom, kraftige innspel , stuttreiste kjøttkaker - og svært klåre meininger om lokal jordvernpolitikk.

Fargerike Åseral - fargerike åsdølar

Ei rundreise i Åseral vert på mange måtar ei kulturell oppleving. Fargerike, frittalande, vidsynte og venesæle folk. Med fylkesleiaren i Bondelaget som reisefye vert det samstundes ei reise med fagleg påfyll - og med klåre tilbakemeldinger. Frå grasrota.

Landbruksforum Agder - på fagtur til Åmli

Landbruksforum er kort fortalt det formelle namnet på ein viktig møteplass mellom landbruksnæringa og våre fylkespolitikere. Nyleg var denne gjengen på vitjing i Åmli kommune. Ein lærerik dag. Fagleg påfyll - og sosialt samvær.

Tør å spørre!

Opplevelser i Hardanger er noe av det man kan velge gjennom De Historiske.

Alle som verver et nytt medlem ut august er med i trekningen av et gavekort på kr 5000 hos De Historiske Hotel og Spisesteder.

Framtida for agderlandbruket

Mykje er framleis heilt i det uvisse. Koronaviruset styrer det meste av kva som skjer i fedrelandet no om dagen. Hjå dei tillitsvalde i bonderørsla på Agder er likevel optimisme og framtidstru to viktige arbeidsreiskap.

Våre samarbeidspartnere