Nyheter

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien. Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.

- Årets jordbruksoppgjør er et svært viktig oppgjør.

For litt siden ble #bondeopprøret lansert. – Jeg forstår at de bak opprøret sier kraftfullt ifra, og støtter det, sier leder Lars Petter Bartnes.

Bondelagets bærekraftstrategi: Høstet godord

Under lanseringen av hvordan Bondelaget mener norsk matproduksjon skal bli mer bærekraftig de ti neste årene, var det solide og gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd. Se opptak av webinaret her.

Trapper opp til jordbruksforhandlingene

Representantskapet i Norges Bondelag mener det er behov for et kraftig inntektsløft i norsk landbruk.

Stabile tall for Agder-jordbruket i 2020

Færre og større bruk gir økte gjennomsnittsbesetninger - og eierforholdene i Agder tilsier at leiejordsandelen vil være høy (ca. 60 %) og økende så lenge brukene blir større

Eit spanande samarbeid

Ein ettermiddag like etter påskehøgtida er det meininga å samle dei omlag 30 elevane heime i tunet hjå Terje. Både bålpanne og grill høyrer med til standardutrustninga ved slike høve. I tillegg er det venta storfint besøk frå både Tine og Nortura.

Landbrukets årlige klimamøte: -Vi har det travelt

-Vi har det travelt. Vi har ni sesonger å gjøre jobben på. Nå er det konkret jobbing som gjelder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kjære forbruker - takk for at jeg fikk jobben med å produsere maten du spiser

Det er ikke sånn at pengene renner inn på kontoen, kalvene spretter ikke alltid ut av seg selv, været er ikke alltid stabilt - og nattillegg er det heller dårlig med. I Froland.

Våre samarbeidspartnere