Nyheter

Bare bonde ?

– Er du bare bonde nå? Spørsmålet falt over et par glass med kornprodukter i flytende form, en fredagskveld før jul.

Norsk landbrukspolitikk sikrer matproduksjonen

Selv om prisene på mat stiger internasjonalt ivaretar norsk landbrukspolitikk deg som forbruker. En løpende produksjon er avgjørende.

Klar melding til Støre & co

Norges Bondelags lederkonferanse har vedtatt en uttale med klare forventninger til ny regjering. En styrket matproduksjon og økt selvforsyning, aktive bønder og bruk av areal i hele landet, er den beste beredskapen Norge kan ha.

Håper inderleg at folk tek kontakt

Eg kan gjerne trekke fram den særs gode dialogen eg har, og har hatt, med Agder Bondelag. Eit godt døme på korleis me saman kan freiste å dra politikken i rett lei.

Krever landbrukspakke i høst

- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming

Nå - eller aldri

Når saldoen nærmer seg null, og du ikkje har råd til å fylle opp gardstanken med diesel - ja då er det pumpeprisen på Esso som gjeld. Dei fleste skjøner kva dette betyr.

Store forventninger

Fylkesleiar i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, har no store forventninger til eit solid økonomisk løft for bøndene. Gardsbesøk i hop med aktuelle stortingskandidatar har vore ei triveleg oppkøyring fram mot valet. Vaksenopplæring av aller beste slag

Andreas (32) slutter som bonde

Fylkesleiaren i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, vitja denne veka Lindesnes Bondelag. Ein triveleg arbeidsdag, sterke inntrykk - og store kontrastar. Eit speilbilde av landbruket. Det norske.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Triveleg på gardsbesøk

Gardsbilen til Knut Erik Ulltveit går ein travel haust i møte. Medlemskontakt er ein viktig del av vervet for fylkesleiaren- og Knut Erik gjer det på sin eigen måte.

Mat i Sentrum - på Torvet i Kristiansand

Lørdag 4. september, kl 10:00 - 15:30, arrangeres «Mat i sentrum». Da fylles Torvet med lokal mat, pizzafestival for barn, og vi får høre om hvordan de stelte med maten i gamle dager. Kanskje kan vi lære noe av det?

En sterk fortelling om demensomsorg på gård

Det er viktig å vise de gode historiene om IPT for å skape den nødvendig politiske viljen til å satse på IPT i kommunene.

Snart er det valg - ditt valg

I vår opplevde vi at mange var opptatt av den økonomiske situasjonen for bonden. Snart er det Stortingsvalg - og vi har sett på hvilke partier som vil ha et skikkeleg inntektsløft for den norske bonden

Travel og triveleg helg på Evjemoen

Smilande, blide og engasjerte bondelagsfolk same kor du snudde deg. Blant 10 000 gjester på Landbrukets Dag denne helga var det mange "Bonde T-skjorter" å sjå. På standen til Agder Bondelag var det god trafikk heile helga.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Høg beredskap heile sumaren

Statsforvaltaren og Statens naturoppsyn har høg beredskap gjennom sommaren i tilfelle det oppstår skade på husdyr der freda rovvilt er årsak. Vakttelefonen for rovvilt er operativ sju dagar i veka: 40 91 65 74.

Bekjempelse av Landøyda - vi er avhengig av en felles dugnad

Agder Bondelag har inngått en viktig samarbeidsavtale med aktuelle vei-eiere: Statens Veivesen, Nye Veier - og Agder fylkeskommune. Det overordna målet er selvsagt å hindre spredning av landøyda til nye områder.

Pant boksen så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen. I fjor lanserte vi kampanjen «Pant boksen!». Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Bjørn Gimming er den nye bondelagslederen

Årsmøtet har valgt Bjørn Gimming fra Halden som ny leder i Norges Bondelag. Med seg som nestledere få han Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit.

Frihandelsavtale med Storbritania

- Det er forhandlet bort importvern i form av mer import på svin, kylling egg og frukt og grønt. Det er bekymringsfullt fordi dette er sensitive markeder der selv mindre innrømmelser kan ødelegge markedsbalansen, sier Bartnes.

Årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag gjennomføres onsdag 9. og torsdag 10. juni 2021. Representantskapet møtes tirsdag 8.juni.

Matsamarbeidet mellom DNT og Bondelaget igang

Med bruk av flere lokale råvarer skal Den Norske Turistforening (DNT), i samarbeid med Norges Bondelag, bli enda bedre på mat og bevissthet om norsk matproduksjon.- Mat og reiseliv henger sammen, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Her er Bondelagets krav

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag legger fram organisasjonens utgangsposisjon i årets jordbruksforhandlinger.

Samhold, styrke – og ein voldsom frustrasjon

Bøndene på Agder ropte høgt - i det stille. Samhold, styrke - og ein voldsom frustrasjon.Statens tilbod i årets jordbruksoppgjer sette verkeleg det sørlandske lynnet på ei hard prøve.

Brudd i jordbruksforhandlingene

​- Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Skjebnetid for jordbruket

– Dette er en skjebnetid for norske bønder og norsk matproduksjon. Mange står nå ved et veiskille. Vi trenger et kraftig inntektsløft for å gi bøndene framtidstro, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Velkomen Elisabeth

Alltid spanande når nye styremedlemmer dukker opp kring styrebordet i Agder Bondelag. Brått sat ho der, ungjenta frå Kvinesdal. Elisabeth Moi Lindland. Som eit friskt vindpust frå Øyesletta har ho blåse nytt liv i forsamlinga - og Elisabeth vart brått eit fullverdig medlem av storfamilien.

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien. Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.

- Årets jordbruksoppgjør er et svært viktig oppgjør.

For litt siden ble #bondeopprøret lansert. – Jeg forstår at de bak opprøret sier kraftfullt ifra, og støtter det, sier leder Lars Petter Bartnes.

Bondelagets bærekraftstrategi: Høstet godord

Under lanseringen av hvordan Bondelaget mener norsk matproduksjon skal bli mer bærekraftig de ti neste årene, var det solide og gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd. Se opptak av webinaret her.

Trapper opp til jordbruksforhandlingene

Representantskapet i Norges Bondelag mener det er behov for et kraftig inntektsløft i norsk landbruk.

Stabile tall for Agder-jordbruket i 2020

Færre og større bruk gir økte gjennomsnittsbesetninger - og eierforholdene i Agder tilsier at leiejordsandelen vil være høy (ca. 60 %) og økende så lenge brukene blir større

Eit spanande samarbeid

Ein ettermiddag like etter påskehøgtida er det meininga å samle dei omlag 30 elevane heime i tunet hjå Terje. Både bålpanne og grill høyrer med til standardutrustninga ved slike høve. I tillegg er det venta storfint besøk frå både Tine og Nortura.

Landbrukets årlige klimamøte: -Vi har det travelt

-Vi har det travelt. Vi har ni sesonger å gjøre jobben på. Nå er det konkret jobbing som gjelder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kjære forbruker - takk for at jeg fikk jobben med å produsere maten du spiser

Det er ikke sånn at pengene renner inn på kontoen, kalvene spretter ikke alltid ut av seg selv, været er ikke alltid stabilt - og nattillegg er det heller dårlig med. I Froland.

- Så uendeleg mykje å vere takksam for

Roy Vidar Svendsen serverer ostekake og traktekaffe. Det er beint fram teikn til høgtidsstemning på Nedenes Gård. Gnr 428 - bnr 26. Me er i grensetraktene mellom Arendal og Grimstad. Dagen i førevegen feira husbonden sin eigen åremålsdag. Bladfyken fekk såleis servert restemat av aller beste slag.

Våronna er i rute på Lista

Lyngdalskyr

Han he dreve gard på Kjølleberg, på Lista, i meir enn 40 år. Lyngdals-kyra he sin naturlege plass i fjoset, i hop med 149 andre firbeinte vener. - Det er mest for nostalgien, seier Reinert Kjølleberg. Vel vitande om at ho produserer vesentleg mindre mjølk enn kva andre rasar i same yrkesgruppa kan prestere i dag.

Vil gjøre god dyrehelse enda bedre

Bodhild Fjelltveit

Nytt EU-regelverk for dyrehelse angår også norske husdyr. – Vi har høyere ambisjoner, sier Bodhild Fjelltveit.

Medan me venter på varmare dagar og betre tider

Kvikksylvet stig. Hjå vermeldinga er snart dei raude tala i fleirtal. Sola kjem stadig høgare på himmelkvelven. Våren er ei fantastisk tid for både folk og fe.

125 år og et evighetsperspektiv

– Kraften som et samlet Norges Bondelag har hatt i 125 år har vært viktig, den kommer til å bli minst like viktig i årene som kommer, sier bondelagsleder Bartnes.

Fra Landmandsforbundet til Bondelaget

6. februar 1896 ble bøndenes organisasjon stiftet. Hva har skjedd de siste 125 årene? Hvem er Bondelaget idag? Vi gir deg guiden!

Norge er blant de landene i Europa hvor beiteressursene i utmark betyr mest for landets matproduksjon

Hver sommer slippes det over 2 millioner sau og lam, 254 000 storfe, 58 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite i Norge.

Skal du ansette utenlandsk arbeidskraft på gården

Her finner du viktig informasjon - og her kan melde deg på et aktuelt kurs (Linkt til påmelding nederst i artikkelen.)

Liten vilje til å satse på klimaomstilling i jordbruket

Regjeringa la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Bondelaget vil ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusenten og reduserer kvotekostnadene

- Viktig å take vare på kvarandre

Ann - Margret Haaland er gardbrukar, lækjar - og eit umåteleg triveleg og omtykt medmenneskje. I samtale med bladfyken på Agderkontoret deler ho nokre tankar som kan vere gode å ha med seg på livsvegen.

Ein triveleg dag blant venesæle og gjestfrie folk i Sirdal

Agder Bondelag sine utsendingar, fylkesleiaren - med bladfyken på slep, vitja hausten 2020 Sirdal Bondelag. Vertskapet, under leiing av lokallagsleiar Tor Arne Liland, sytte for ein særs triveleg dag i høgfjellet.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura. – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Skal du ansette utenlandsk arbeidskraft på gården ?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Våre samarbeidspartnere