Nyheter

Norge er blant de landene i Europa hvor beiteressursene i utmark betyr mest for landets matproduksjon

Hver sommer slippes det over 2 millioner sau og lam, 254 000 storfe, 58 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite i Norge.

Skal du ansette utenlandsk arbeidskraft på gården

Her finner du viktig informasjon - og her kan melde deg på et aktuelt kurs (Linkt til påmelding nederst i artikkelen.)

Liten vilje til å satse på klimaomstilling i jordbruket

Regjeringa la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Bondelaget vil ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusenten og reduserer kvotekostnadene

- Viktig å take vare på kvarandre

Ann - Margret Haaland er gardbrukar, lækjar - og eit umåteleg triveleg og omtykt medmenneskje. I samtale med bladfyken på Agderkontoret deler ho nokre tankar som kan vere gode å ha med seg på livsvegen.

Ein triveleg dag blant venesæle og gjestfrie folk i Sirdal

Agder Bondelag sine utsendingar, fylkesleiaren - med bladfyken på slep, vitja hausten 2020 Sirdal Bondelag. Vertskapet, under leiing av lokallagsleiar Tor Arne Liland, sytte for ein særs triveleg dag i høgfjellet.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura. – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Skal du ansette utenlandsk arbeidskraft på gården ?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Våre samarbeidspartnere