Nyheter

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Vi oppfordrer alle til å delta.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere

På tampen av året er det på tide å se tilbake. Året vi har lagt bak oss har vært krevende for norsk landbruk, det har både vært for tørt og for vått. Sommeren 2018 ble den tørreste og varmeste sommeren på over hundre år i store deler av Sør-Norge. I andre deler av landet var det regn og flom som var hovedutfordringen i høst. Disse store utslagene i vær må vi forvente mer av i årene som kommer, klimaendringene vil utfordre agronomien.

Landbruksstrategi for Agder

Fylkestinget i Vest-Agder har nyleg handsama "Landbruksstrategi for Agder – jordbruk, skogbruk og bygdenæringer. " Her, på vår eigen nettside, kan du no få med deg det meste av debatten. Lyd og bilete.

Ferdig med lokalpolitikken

- Det har vore trivelege 12 år i heradstyret, og vervet som varaordførar he gjort at eg i mange høve he kome tett inn på viktige saker – og tett inn på viktige avgjersler til beste for kommunen, og til beste for innbyggjarane i Gjerstad.

Nå relanseres GodtBondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Verva 20 nye medlemmer

Ingen tvil om at Tor Arne Liland he travle dagar. Denne stillfarne og venesæle byggmeisteren, sauebonden og forretningsmannen frå Tonstad i Sirdal er på mange måtar eit funn for bonderørsla. Lokallagsleiar i Sirdal Bondelag - og fast sete i fylkesstyret i Vest-Agder Bondelag. Denne morgonen kom så meldinga om at Tor Arne dei siste dagana he verva 20 nye medlemmer til Bondelaget.

Takk for trivelege dagar

Leiarmøte og nettverkssamling - to dagar, og ein triveleg kveld, er til ende. Bønder, byråkratar og representantar for samarbeidande organisasjonar var fredag og laurdag samla då bondelaga på Agder inviterte til bordsete på Scandic Hotell i Sørlandsparken. Ein fantastisk gjeng.Samhold, optimisme og godt humør oppsummerar det meste. Fagleg påfyll, friskt ordskifte - og ord til ettertanke. Takk til kvar einskild. Takk for stunda.

Haust i Sirdalsheiene

Naturen er på sitt aller vakraste. Klåre og sterke haustfargar. Dei blå gradane legg eit mjukt og kvitt slør øve myr og fjell i tidlege morgontimar. Snøen er ikkje langt unna. I Sirdal he Tor Arne Liland, og kona Tove, vore på høgfjellet og henta heim dei siste sauene. Bileta talar sitt eige språk. Utan ord og dobble konsonantar.Utan punktum. Det er på slike dagar det er ekstra gildt å vere sauebonde.

Velkomen til Sørlandssamlinga

Gode foredragsholdarar, topp stemning, musikk og dans - og sjølvsagt ein solid porsjon med fagleg påfyll. Tida er mogen for å melde seg på Sørlandssamlinga. Jon Leif Eikaas vert ordstyrar - og hovudkomiteen melder om alt er under kontroll. Det vert garantert eit himla liv når meir enn 300 bønder, frå heile Agder, samlast under same tak.

Asfalt i matfatet - eller hva skjer med matjorda vår

Nationen, Bondlagene på Agder, MDG i Kristiansand og Sabla bar inviterer til ett av kalenderårets aller viktigste debattmøter. Hva skjer egentlig med matjorda vår i sammenheng med tidenes største veiutbygging på Sørlandet. Opprusting av både E 18 og E 39.

Rekord for Åpen Gård i jubileumsåret!

Over 100 000 har tatt turen innom Åpen Gård i år. Det er besøksrekord for arrangementet som i år feirer 30-årsjubileum! Også på Agder meldes det om god oppslutning på de ulike arrangementene. Takk til alle dere som år etter år legger ned en enorm dugnadsinnsats i forbindelse med Åpen Gård. Vår beste ambassadører. Våre trofaste samarbeidspartnere.

Praktverk om rovviltet på Agder

Gjennom 260 sider tek forfattaren, Tor Punsvik, oss med på ei spanande rundreise gjennom rovdyra sitt rike - på Agder. Rikt illustrert med flotte bilete og meisterlege teikninger. Finn Aasheim, leiar av Bondelaget sitt Agderkontor, er ein av medforfattarane i boka.

Trygve og statsråden

- Eg trivast på jobben kvar einaste dag, seier Trygve(11). - Det aller gildaste er når eg kan kose meg med dyra.Tre dagar i veka er han på jobb på "Lindland Gård." Torsdag denne veka fekk han helse på sjølvaste landbruksministeren. Sola sende sine varmande stråler øve gardstunet. Bjørka hadde pynta seg i dei vakraste haustfargane - og statsråd Hoksrud var i strålande humør. Som vanleg.

Når matfatet er tomt, biter hestene

Om ikke akkurat dramatisk, så ble årets beitesesong i alle fall en prøvelse både for dyr og bonde. Verst ut kom nok storfeholdet, som i all hovedsak beiter på innmarksbeite.

Lite krutt i regjeringas jordvernstrategi

Regjeringa la i dag fram en oppdatert jordvernstrategi etter bestilling fra Stortinget. Bondelaget er skuffet over at regjeringa ikke vil vurdere hverken sterkere juridisk vern av matjorda eller innstramming av jordvernmålet etter 2020.

Følger ikke opp klimatiltak i statsbudsjettet

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. Regjeringa følger ikke opp stortingsflertallet som ber om et klimafond for landbruksnæringa.

- Det var mange som datt og ble kastet av sauene. Det var en slitsom jobb men vi greide det til slutt.

Sauesanking, og påfølgjande heimkøyring av dyra kan vere ein strevsam jobb for både store og små. Me har tidlegare omtala turen då 4. klasse frå Eikeland skule på Hægeland var med på ein slik dag tidlegare i haust. Her kan du lese korleis borna sjølve opplevde denne dagen

Dyrsku i Seljord - august 2018

Blant 90 000 skodelystne var det og plass til ein utsendt bladfyk frå Bondelagets Agderkontor. Ein strålande laurdag på stemneplassen. Den største mat- og landbruksmessa i heile landet. Ein folkefest av dei heilt sjeldne. Her serverer me nokre små glimt av kva me fekk sjå gjennom kameralinsa.

Ein skuledag dei seint vil gløyme

Alv Vinjerui og Inger Liv Thoresen er busette på garden Nyberg, i Vennesla kommune. Ikkje så himla langt unna handelssenteret på Hægeland. Dugande gardbrukarar og framifrå ambassadørar for næringa vår. Kvart einaste år fær dei vitjing av ein skuleklasse frå bygda. Pedagogane ved Eikeland skule he verkeleg skjønt korleis dei skal tolke både Mønsterplanen og Kunnskapsløftet.

Hvilke utslag får krisepakken for deg

Her kan du som husdyrprodusent regne på de økonomiske effektene av krisepakken.

Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Det er nå viktig å få høstet så stor avling som mulig, og det er fremdeles god plantevekst i mange områder i landet i ukene framover.

Krisepakke: - Fornøyd med rask avklaring

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier lederen i Bondelaget.

Naturligvis 2018

Sjølv om det i korte periodar kunne vere greit med ein paraply i høgrehanda - ja så vart det likevel folksamt på stemneplassen på Evjemoen laurdag ettermiddag. Naturligvis 2018 ser ut til å verte den best organiserte messa nokon gong. Rekordmange utstillarar, smilande publikum, heilsteikt sau, heimelaga iskrem frå Sirdal - og blankpolerte traktorar på tilbod. Sundagen synte vergudane seg frå si aller beste side. Aldri nokon gong tidlegare he det vore samla så mykje folk inne på messeområdet. Mange utstillarar melder om rekordomsetning. Dei gler seg alt til august 2019 ..

Mat i sentrum - på Torvet i Kristiansand

Merk deg dagen, laurdag den 1. september. Då skjer det noko verkeleg spanande og flott midt i hjartet av Kristiansand. Sørlandets hovudstad. Mat i sentrum. Heile Nedre Torv vert fylld opp med spanande matrettar, kortreiste råvarer, lokale produsentar , smilande bønder og Bondens Marked. Sjølvsagt er sjømateksperten "Reinhartsen" hjarteleg tilstades med havets mange ulike delikatesser.

Åpen Gård - 2018

Neste søndag, den 26.august, er det igjen klart for ei rekkje med flotte arrangement i regi av trugne bondevener, ihuga bønder og aktive tillitsvalde. Åpen Gård er eit årvisst arrangement som samlar tusenvis av skodelystne øve heile landet. Ein strålande flott familiedag rundt på ulike gardsbruk. Ein festdag for landbruket - ein fetsdag for både store og små.

Møter om grovforsituasjonen

Ei samla næring, og våre samarbeidande organisasjonar medrekna, stend bak denne møteserien som vil rette søkjelyset mot den alvorlege grovfôrsituasjon i regionen vår. Det vert innlegg frå dei ulike organisasjonane, og det vert informasjon om ertstatningsordninga. Arrangørane ser fram til å møte sine samarbeidspartnarar - og vonar det vert fulle hus både på Evje, i Lyngdal og på Holt.

Naturligvis 2018

Se programmet for messa på Evjemoen.

Norges største politiske verksted - med landbruk på dagsorden

Landbruksduell, GMO-debatt, tekno-show og Bondepub er blant arrangementene Bondelaget inviterer til når Arendalsuka 2018 går av stabelen 13. til 18. august.

Bondelagslederen møtte tørkerammede bønder i Agder

- Det gjør sterkt inntrykk. Nå er det viktig å jobbe for gode løsninger og å sikre økonomien for de mange bøndene som er rammet av tørken, sier Lars Petter Bartnes etter møter med tørkerammede bønder i Agder.

Fylkesmennene skal kunne behandle erstatningssøknader fra neste uke

Landbruksdirektoratet har framskyndet oppdateringen av systemet som skal brukes til å behandle erstatningssøknader fra tørkeramma bønder.

Nå må vi alle hjelpe hverandre

Fôrsituasjonen i Agder er kritisk. Vi oppfordrer alle bønder og grunneiere til å bli med på en dugnad for å skaffe mest mulig gras og halm før vinteren. Store deler av Norge er nå inne i den verste tørkeperioden i nyere tid. Det sies at vi må tilbake til 1947 for å finne noe lignende, og landbruket da og nå kan nesten ikke sammenlignes.

Marit Gunn og Kåre på oppdrag i Setesdal

Marit Gunn Tveit og Kåre Blålid er komen heim til Lillesand etter ein av sine mange turar i setesdalsheiene. Her he dei jamnleg tiilsyn med saueflokken sin - og her fyller dei på dugeleg med helsebot for både lekam og sjel. Denne sundagen vart det noko spesielt. Røyklukta låg tung øve dalføret. Skogbrannane herjer i knusktørr utmark. Dramatiske dagar i Setesdal.

Informasjon frå Norges Bondelag - frå Agderkontoret

Våre to fylkesleiarar, Knut Erik Ulltveit og Tor Erik Leland, held jamnleg - og tett kontakt med toppleiinga i Norges Bondelag. Fortvila bønder frå heile Agder etterspør stadig oftare om det finnast teikn til ljos i andre enden av tunellen. Regnværet, rotbløyta er det framleis ingen som ser teikn til. Det store, og heilt avgjerande spursmålet er no kor i all verda ein kan få tak i grovfôr. Tida er knapp - og graset er så visst ikkje grønare på den andre sida av steingjerdet - eller på andre sida av landegrensa.

No er det alvor

Evjemoen. Tysdagen den 10 juli - i året 2018. Nær 300 personar, dei fleste aktive bønder, tek sete inne i den flotte kinosalen. Stemninga er lågmælt. Ord som krise og katastrofe vert utveksla mellom stolte og hardt arbeidande yrkesbrødre. Einskilde med ei synleg tåre i augekroken. Landbruksdirektøren, statens sendemann, tek sete på fyrste benkerad. No er det alvor.

Fôrmangel i Agder-fylkene

Torsdag 5. juli var representanter fra Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Tyr Sørlandet, Nortura, Norsk sau og geit, Fiskå mølle, Felleskjøpet og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder samlet på Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte den prekære fôrsituasjonen.

Grovfor i ei vanskeleg tid - invitasjon til møte

Årets grovforavling vert for dei aller fleste mykje mindre enn kva som er normalt. Det vert i desse dagar referert til eit avlingsnivå mindre enn 50 % av eit normalår. Av ulike grunnar er det difor viktig å planleggje, eller starte tiltak for å spare grovfor. Dette gjeld no i sumar - og det gjeld og med tanke på den komande inneforingssesongen. Det er viktig å stå saman i ein svært krevjande situasjon. For næringa - og for kvar einskild.

Fylkesmannen møtte næringen for å drøfte den prekære fôrsituasjonen i Agderfylkene.

Representanter fra Tine, Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Tyr Sørlandet og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder var den 28. juni, samlet på Fylkeshuset i Kristiansand.

Det innføres krav om oppdaterte kunnskaper om dyrehelse og smittevern for alle i næringsretta dyrehold

Den nye dyrehelseforskriften fokuserer på forebygging. Kravene i forskriften er satt for å hindre spredning av smitte mellom besetninger. Her kan du lese mer om endringene fra gammel til ny forskrift.

Gratulerer så mykje - betre enn dette kan det ikkje gjerast

To mjølkeprodusentar frå Åseral har mottatt Mjølkespannet for å ha levert elitemjølk i meir enn samanhengande 25 år. Karin og Bjørn Ljosland - og Inger Marie og Ove Austegard Utdelinga fann stad under ei høgtideleg markering på Lillestrøm i forkant av TINE sitt årsmøte.

Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019. Kvotene er på to dyr av hver art og gjøres gjeldende for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).

Mat i sentrum - Midt i byen

Du kan alt no merke deg datoen 1. september. Denne laurdagen vil eit mangfold av av bondevener, lokale matprodusentar, lag og organisasjonar - og kvitkledde kokkar gjere om torvet i Kristiansand til ein gigantisk matmarknad. Arrangørane vonar at meir enn 10 000 personar vil vitje Wergelandsparken, Øvre Torv - og Nedre Torv i løpet av dagen.

Bilete frå Bondetinget 2018

Årsmøte 2018 i Norges Bondelag er historie. No er det mygg, klegg, rundballeplast, kortreiste jordbær og spelsau på sumarbeite som stend på timeplanen for bøndene i tida som kjem. Ein solid delegasjon med utsendinger frå båe agderfylka var hjarteleg tilstades på Bondetinget. Her fylgjer ein usensurert fotografisk dokumentasjon på frammøte.

Stemningsrapport frå høgfjellet i Sirdal

Medan åker og eng, beitemark og glodheite bønder i desse dagar lengtar etter ei skikkeleg rotbløyte - så er det heilt andre tilhøve som møter Spelsauen i Sirdalsheiene. Tor Arne Liland har sendt osss desse flotte bileta frå Breievatnsbekken, 650 m.o.h. Stemningsfullt, grøderikt og vakkert.

Bønder, plast og omdømme

Hvordan vi i landbruket håndterer eget avfall, og hvordan folk rundt oss oppfatter dette, vil påvirke næringas omdømme, negativt eller positivt.

Bonden må stundom take meir av ansvaret på eigne skuldre

- Når marknaden er metta, når overproduksjon er resultatet, då må bonden sjølve take meir av ansvaret. Det nyttar ikkje til ei kvar tid å velte alt ansvar øve på Nortura. Knut Helmer Feltstykke. Røynd grisebonde, fast sete i fylkesstyret i Aust-Agder Bondelag og fylkesleiar i Norsvin, avd. Agder.

På gardsbesøk hjå Tove og Tor Arne liland

Hjå familien Liland, på Tonstad i Sirdal,finn du både hjarterom og husrom. Venesæle folk som i årevis he teke i mot born - og unge sambygdinger til omvisning på garden. Spanande og lærerike dagar. Godt naboskap - og stuttreist mat på bordet.

– Et glasskår i skogen kan være nok. Ekstrem skogbrannfare på Agder

– Det er ikke meldt nedbør i Sør-Norge i overskuelig fremtid, og det tørre sommerværet vil sannsynligvis fortsette den neste uken. Det blir stort sett over 20 grader, og det kan komme opp mot 25 - 28 grader enkelte steder. Dermed vil skogbrannfaren fortsette å øke.

Innstiller på gjenvalg av Birte Usland

Valgnemda innstiller på gjennvalg av Birte Usland, fra Marnardal, som medlem av hovedstyret i Norges Bondelag.Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018.

Inngår jordbruksavtale med staten

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020.

Jordbruk blir dårligere butikk

I fjor vår vedtok stortinget at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Med regjeringas nåværende tilbud vil det motsatte skje.

Våre samarbeidspartnere