Uttalelse fra bondelagene - til Nye veier, Tvedestrand kommune, Risør kommune, Vegårshei kommune og Gjerstad kommune.

 

Vi henstiller til Nye veier, og kommunene som skal vedta en reguleringsplan, å ta særlig hensyn til jordbruksarealer i forbindelse med E18 mellom Tvedestrand og grensen mot Telemark.
I våre kommuner er omlag 3% av arealet jordbruksareal - og enda mindre er fulldyrket. Dette gjør at vi trenger all jord som er dyrket da det samtidig er små muligheter for å dyrke nye arealer.
Videre er det viktig for å sikre levebrødet til de bøndene som driver jorda ved at den får ligge i fred. Vi ser i en urolig tid at beredskapstanken blir stadigviktigere og derfor må hver enkelt kommune se på sin mulighet til å kunne brødfø egen befolkning.

Vårt primære mål i forbindelse med veibygging er å sikre at arealer til matproduksjon kan fortsette å være fruktbare -  og fortsatt være tilgjengelige for bonden.

Vi vet også at føringer fra myndighetene tilsier at matjord skal beskyttes. For å dyrke jorda må det også gå an å bo på gårdene.
Tenk på dette når det planlegges.

Med håp om at jordvern står i fokus, og respekt for bondens arbeid med jorda - gjennom generasjoner.

Hilsen

Holt & Vegårshei Bondelag - Gjerstad & Søndeled Bondelag