Landbruksnæringa på Agder er svært mangfoldig – og er en hjørnestein i mange kommuner, og i svært mange små bygdesamfunn.
Fra store flate driftsenheter ved sjøkanten på Lista, hvor det har vært drevet landbruk i mer enn 6000 år, til små slåtteteiger øverst i Setesdalen, er variasjonene enorme. På mange måter et godt eksempel på hva Bondelaget mener når vi stadig snakker om et landbruk over hele landet.

Foruten å levere trygg, sunn og kortreist mat - og varierte tjenester av mange slag, driver landbruket vårt en framtidsrettet næringsutvikling med gården og naturressursene som utgangspunkt.
Vi er stolte leverandører av et velpleid naturlandskap, spredt bosetting og levende bygder. Norske bønder tar vare på verdifulle tradisjoner som våre forfedre har vært med på å bygge opp gjennom tusener av år.

Fylkesbondelagene på Agder er bøndenes fag- og næringspolitiske organisasjoner. Bondelaget har som formål å være en organisasjon for alle aktive bønder, eller personer som på annet vis føler seg knyttet til bondeyrket. På denne måten kan vi sammen, på en god og kraftfull måte, fremme våre felles interesser, trygge landbruket – og ivareta bygdenes økonomiske , sosiale og kulturelle interesser.

Bondelaget er også en viktig rådgiver - og en faglig og sosial møteplass for medlemmene.