Norges Bondelag Agderkontoret
Postadresse: Gyldenløvesgate 2A, 4611 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2A, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 19 71
E-post: agder@bondelaget.no

 Navn ansatte  Stilling                 Telefon  E-post
Ingunn Kile Organisasjonssjef 38071971 / 94529891  ingunn.kile@bondelaget.no
 Turid Breistøl  Førstekonsulent  38071971  turid.breistol@bondelaget.no