Norges Bondelag Agderkontoret
Postadresse: Postboks 298, 4663 Kristiansand
Besøksadresse:Gyldenløvesgate 2A, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 19 71
E-post: agder@bondelaget.no
 

 Navn ansatte Stilling                Telefon E-post
Finn AasheimOrganisasjonssjef38071971 / 92295713 finn.aasheim@bondelaget.no
 Turid Breistøl Førstekonsulent 38071971 turid.breistol@bondelaget.no
 Øystein Moi Rådgiver 38071971 / 98208547

 oystein.moi@bondelaget.no