Fylke/lag Navn Telefon Mobil
Arendal Bondelag Roy Vidar Svendsen 37094072 90938084
Audnedal Bondelag Torbjørn Helle 97146571
Birkenes Bondelag Tom Løland 91816006
Bondelaget I Kristiansand Gunnar Hangeland 38063048 95042112
Bygland Bondelag Jørund Kvaale Hansen 99452040
Evje Og Hornnes Bondelag Terje Birkeland 91382823
Flekkefjord Bondelag Ståle Haukelid 91143172
Froland Bondelag Trygve Usterud 90939427
Gjerstad og Søndeled Bondelag Thor Vebrand Hope 37154020 97982319
Grimstad Bondelag Helge Haugaas 48106608
Holt Og Vegårshei Bondelag Andreas Lilleholt 37162975 91121488
Hægebostad Bondelag Randi Bryggeså Elle 93884529
Iveland Bondelag Ole Espen Honnemyr 95287344
Kvinesdal Bondelag Ivar Kvinlaug 38355248 90952613
Lillesand Bondelag Svein-Gunnar Kolbjørnsrud Simonsen 99017730 99017730
Lindesnes Bondelag Hans Christian Jakobsen 90587787
Lista og Lyngdal Bondelag Jan Petter Gjertsen 38392539 90996949
Mandal Bondelag Tom Rune Gundersen 38260761 90025809
Marnardal Bondelag Oddgeir Steinberg 38288995 98428838
Sirdal Bondelag Andreas Liland 92221732
Songdalen Bondelag Torbjørn Høye 97606012
Søgne Bondelag Bjørn Arild Stea 90123242
Valle Bondelag Tor Espen Helle 95889725
Vennesla Bondelag Alv Vinjerui 38153571 90164246
Åmli Bondelag Arno Landman 45676223
Åseral Bondelag Bjørn Ljosland 38283326 90012115

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere