Mattilsynet vil kome med digitale tilsyn. Kvart år blir det utført eit bestemt antal tilsyn med sporbarheit i storfehald og småfehald. 

Mattilsynet vil sjå etter følgande: 

  • Merking av dyra
  • Dyrehaldssjournal
  • Registrering og rapportering

Du kan lese meir om sporbarheit for storfe og småfe her: 

Sau og geit 

Storfe

Korleis gjer Mattilsynet dette digitalt

Mattilsynet har tilgong til alle registreringar i Husdyrregisteret, og kan gjere tilsyn med registrering og rapportering der. I tillegg vil vi be om å få tilsendt en del dokumenter, som dyrehaldjournaler, egenerklæringer og veterinærattester fra dyrehaldet på e-post i forkant av tilsynet.

Mattilsynet ringer fyrst til dei som blir valgt ut og informerar/kartlegg det praktiske rundt tilsynet. Før tilsynet vil du få tilsendt ei lenke til Teams, kvar tilsynet skal foregå. Du treng ikkje ha Teams installert for å kunne delta på møte. Først vil vi prate saman og sjå på dokumenter, då kontrollerar vi dyreholdjournal og dine rutiner for registrering og rapportering. Deretter ynskjer vi å ta ei runde i fjøset mens du filmer dyrene.

Dette ynskjer Mattilsynet av deg(om du er valgt ut):

• Dyreholdjournal/besetningsliste

• Evt. lammelister

• Egenerklæringer og veterinærattester fra eventuelle forflytningar

• Helsekort (helseopplysningar)

• Identitetskort for vær/bukk

 

Faktaark om skrapesjuke

Informasjon ved tilsyn