Nyheter

Sosialt samvær, fagleg påfyll og godt kameratskap

Studieheftet for jordbruksforhandlingane er no på veg ut til lokallaga. Studie- og høyringsarbeidet i lokallaga i forkant av jordbruksforhandlingane er viktig for å byggje kunnskap om landbrukspolitikk i organisasjonen.

Flere vil være medlem i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. På tampen av året teller vi 63 500 medlemmer, og det er tjue år siden medlemstallet var like høyt.

Takk for innsatsen

I 2017 har jeg som leder i Bondelaget virkelig fått sett hva som bor i denne organisasjonen, skriver Lars Petter Bartnes i sin julehilsen til medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag.

-Ei fullt brukbar jolehelsing, seier leiaren i Vest-Agder Bondelag

"Forslag til ny gjødselvareforskrift blir utsatt til midten av mars 2018. Direktoratsgruppa, som består av Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet, skulle etter planen levere forslag til ny gjødselvareforskrift 31.12.2017 men har nå fått utsettelse."

Synliggjør behovet for en sterk og aktiv landbrukspolitikk

Siden 1999 har to av fem gårdsbruk blitt lagt ned og 5 prosent av matjorda vår gått ut av drift. Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han er sin eigen robot

Magne Thorvald Bakken (49) kan gjerne få lov å kalle seg "Bybonde." Han er 14. generasjon som driv garden Bakken i Kristiansand. Dyrkingsjorda, matfatet om du vil, er spreidd på meir enn 50 ulike teigar i - og rundt byen. Thorvald og John Deeren er såleis eit velkjend innslag i bybildet i sørlandsbyen.

Men jeg skulle jo bare ...

I Vest-Agder Bondelag har vi et mål om at flest mulig av lokallaga våre denne vinteren skal gjennomføre kursserien «Tryggere sammen». Hvis andre bønder ikke er så veldig forskjellige fra undertegnede, så har vi mye å lære av hverandre.

Sørlandssamlinga 2018 - eit av årets mange store høgdepunkt

Du har ingen tid å miste. Meld deg på Sørlandssamlinga så raskt du berre kan. Jon Leif Eikaas (bilete) har alt pussa lakkskorne og signert velkomsttalen. Hotellpersonalet er drilla ned til kvar minste detalj - og det faglege programmet er betre, og meir omfattande enn nokon gong tidlegare.

Stormønstring på Agder

Helgas ledermøte i Kristiansand kunne skilte med størrelser som Ola Hedstein, Frøydis Haugen og Christian Anton Smedshaug, og over 100 deltakere var på plass. Tilstede var også vår egen fylkesleder fra Selandsdalen i Vest-Agder, Tor Erik Leland. Han har sendt oss denne oppsummeringen i etterkant av samlingen.

Klimaenighet om treårig arbeidsplan for jordbruk

Verdens matproduksjon rammes allerede av klimaendringene, likevel er jordbruk et relativt nytt tema i de internasjonale klimaforhandlingene. Nå er klimaforhandlerne enige om en plan for hvordan klimaarbeidet i jordbrukssektoren skal skje.

Tryggere sammen - på Evje

Agderkontoret, og dei to fylkesbondelaga i røystekrinsen, kan i desse dagar sjå attende på at fyrste etappe i den nasjonale dugnaden "Tryggere sammen" er fullført og godkjent. (foto: øystein moi )

Tryggere sammen, er det egentlig noen vits?

Overskriften føles kanskje litt svevende, men når takplatene på låven kommer svevende i vinden og når strømmen går på bruket - ja så skjønner man kanskje "å det går i".

Med kyrelort i tankane

I oktober starter TINE å fylle biogass fra egne melkekuer på nye transportbiler. Biogassen er produsert av Greve Biogass i Vestfold, som tar imot kumøkk fra 1400 kyr og blander dette med husholdningsavfall.

Samhald gjev styrke

Medan Sørlandet er i ferd med å tørke opp etter den verste haustflaumen i manns minne, er samstundes tida mogen for å tenkje på korleis ein skal takle liknande utfordringer i framtida. "Tryggere sammen" er eit kursopplegg som brått vart svært aktuelt. (foto: øystein moi )

Flommene på Sørlandet - hva nå

Etter storflommene som har rammet store deler av Agder de siste ukene har trolig mange av våre medlemmer fått skader av stort eller mindre omfang. Vi har fått bistand fra Bondelaget sentralt til å utarbeide denne kortfattede informasjonen om aktuelle erstatningsordninger.

Rekruttering, kameratskap, sosialt samvær - og pylser på bålet

Ein strålande fin haustdag midt i vakre Setesdal. Dei aller fyrste kuldegradane hadde teke tak i kvikksylvet denne morgonen - og ute på tunet hjå KVS Bygland var det eit yrande folkeliv. Ungodmskuleelevar frå heile dalføret, 102 i talet, var på vitjing hjå naturbrukselevane på Bygland. (foto: øystein moi )

Informasjonsmøter om skader etter flom

Store nedbørsmengder og påføgende flom i flere vassdrag i landsdelen har medført til dels store materielle skader. Med informajonsmøtene ønsker vi å informere grunneiere og andre som måtte være berørt av flomskader om Naturskadeordningen.

Varige skadar etter flaum

- Regjeringa må løyve meir pengar til å førebyggje dramatiske flaumsituasjonar, seier Bondelags-leiar Lars Petter Bartnes etter besøket hos flaumramma kollegaer på Agder.

Ein triveleg møtestad - eit viktig utstillingsvindaug

Ei uhøgtideleg telefonrunde til nokre av utstillarane som var tilstades på "Naturligvis 2017" på Evjemoen ber bod om ei særs vellukka messe. Ein sosial møtestad, ein viktig salgsarena - og eit vidope utstillingsvindaug for lokalt og regionalt næringsliv. Mat og landbruk medrekna. Åse Ingebjørg Flateland (bilete)var hjarteleg tilstades. (foto: øystein moi )

Etter flommen: Naturskadeordningen

De voldsomme nedbørmengdene som har falt over Agderfylkene denne helga har gjort mye skade. Bondelaget gir her informasjon om Naturskadeordningen, som vil være relevant for mange.

Lisensjakt på jerv i Agder

Det er nå åpnet for lisensjakt på jerv, også i Agder. Bondelaget oppfordrer jegere til å skaffe lisens og grunneiere til å tillate jakt. Slik jakt er nå aktuell nord i Setesdal vesthei.

– Stor investeringsvilje blant bøndene i Vest-Agder

– De siste årene har det blitt satset og gjennomført store investeringer innen melk, sau og storfekjøtt. Dette er positivt, sier Haugum, som mener investeringsviljen er et uttrykk for framtidstro i landbruket i Vest-Agder.

– I Aust-Agder skaper jordbruket mest verdi ved kysten

Gode klimaforhold og godt jordsmonn er forklaringen, ifølge landbruksdirektør i Aust- og Vest-Agder, Tore Haugum. Samtidig er nedbyggingspresset størst i disse områdene.

Oppsnakking betaler ingen regninger

Oppsnakking er selvsagt en god ting, det gjør livet enklere, men man kan ikke oppsnakke seg bort fra økonomiske realiteter. Ingen av dem jeg handler av godtar betaling i fagre ord.

Travle dagar for Bondelaget

Bak oss ligg ei rekordstor landbruksmesse, Naturligvis 2017, på Evjemoen. Framføre oss ligg Dyrsku i Lyngdal og marknadsdagar på Brokelandsheia. Snart er det Stortingsval. Grøda skal i hus - og snart skal spelsauen heim frå fjellbeite. Bondelaget er hjarteleg tilstades kor godtfolk samlast. (foto: øystein moi )

Velkomen på Åpen Gård

Fyrstkomande sundag brakar det laus med nye spanande arrangement i regi av dei lokale bondelaga i både Aust-Agder og Vest-Agder. Åpen Gård er ein festdag for både store og små. Nærkontakt med både Dagros, Blakken, Pelle Kanin og John Deere. Minnerike dagar. Gode opplevinger. (foto: øystein moi )

Ny rekord - Naturligvis 2017

Mat - og landbruksmessa Naturligvis 2017 er historie. På slagmarka, på slettene nord i den gamle militærleiren på Evjemoen, er det berre smular att etter ei særs vellukka helg. I dag er det småfuglane som held fest. For kvarandre.

Folkefest på Evjemoen

Laurdag ettermiddag - og Naturligvis 2017 er i full gong. Vergudane er på godlag. Utstillarane skryter av det beste messeområdet på heile Sørlandet. Publikum i tusental strøymer til stemneplassen, og det vert truleg rekord i billettluka. Dette er garantert den beste landbruksmessa som nokon gong er skipa til i Indre Agder. Norsk matproduksjon er i skotet som aldri før. ( foto: øystein moi )

Klimasmart samling på Evje

Sammen med miljøstiftelsen ZERO inviterte fylkesbondelagene i Agder fredag til seminaret "Klimasmart bruk av drivstoff i landbruket". Kort konklusjon: Flere gode muligheter finnes, når miljøvalg blir lønnsomme.

Eit kalenderår - på fire minutt

Den unge skulemeisteren, og småbrukaren, Tommy Dale frå Moisund, er ein ihuga fotograf. Kvar einaste veke, i eit heilt kalenderår, sveiva han i gong filmopptakaren heime i gardstunet. Resultatet ser du her. Eit kalenderår på fire minutt. Eit komplett årshjul. Dramatisk. Nært. Ekte.(foto: øystein moi )

Arendalsuka - Bondelaget - Politikk

Debatt om matmakt og landbruksfrislepp, seminar om klimasmart landbruk og Bondepub er blant arrangementene Bondelaget inviterer til når Arendalsuka går av stabelen 14. – 19. august. Arendalsuka er Norges største politiske verksted og Bondelaget er naturligvis representert i hovedprogrammet og med egne arrangementer gjennom uka. ((foto: øystein moi )

Informasjon om Naturligvis 2017 - på Evjemoen

Nedtellinga er i gang. Dugnadsgjengen er i full beredskap - og utstillarane gler seg meir enn nokon gong. Arrangørane kan, med eit aldri så lite atterhald, garantere strålande sumarver og ny publikumsrekord. Aldri he utstillarane vore fleire - og aldri he tilboda vore betre. Messeavisa, 70 000 i talet, er no på veg ut til postkassa di.

Urbant landbruk - Kristiansand kommune med spanande og matnyttig prosjekt

Midt blant stressa og sveitte forretningsfolk , blinkande trafikkljos , parkeringsbøter, solhungrige turistar og handlekåte byfruer - ja der finn me ei sjeldan grøn lunge. Her finn me eit lite stykke av norsk landbruk - og norsk matproduksjon. Kanskje eit av landets flottaste klasserom. Gratulerer Kristiansand.

Sommer på Sørlandet - Sørlandssommer

Turistane er i ferd med å slå leir på Sørlandet. Dei fleste bøndene he den fyrste avlinga i hus - eller i alle fall innpakka i plast. Vergudane er ikkje heilt i godlag. Avisene er midt i agurktida - og bondelaget sin utskræmde medarbeider tok turen rundt i grannelaget. Med kamera. (foto: øystein moi )

Samling for unge bønder - og for nye bønder på Agder

Landbrukets Samarbeidsråd Agder (LSA) inviterer alle som føler seg hjemme innenfor denne gruppen til en sosial/faglig samling. Veldig kjekt om også evt. ektefelle, samboer eller kjæreste blir med på turen. Denne helga samles det aller meste av av godtfolk innenfor næringa vår - på Evje. Naturligvis.

Bondetinget 2017

Årsmøtet i Norges Bondelag, sjølvaste Bondetinget 2017, er no historie. Ein flott gjeng tillitsvalde, frå båe agderfylka, er no trygt attende i heimen. Gode ambassadørar for landsdelen. Ein gjeng dugande agderbønder som scorar høgt på fagleg innhald, sundt bondevet - og som ofte er midtpunktet kor godtfolk samlast.

Egdene vert godt representert på Bondetinget 2017

Årsmøte i Norges Bondelag vert skipa til onsdag 14. og torsdag 15. juni i Sarpsborg. Båe agderfylka vert godt representert på Bondetinget, og administrasjonen kjem garantert attende med ei fyldig reportasje, i ord - og bilete, når me ei gong er attende i den sørlandske hovudstaden.

Kalendersommer - Sørlandssommer

Av Siri Moi Aasen : Nyt sommeren! Sett deg ut på verandaen og skru på reiseradioen. P4’s sommerfavoritter eller Postgirobygget. Brett opp buksebeina og len deg tilbake. Hiv på deg allværsjakka, husk sokker i sandalene - og varm deg på kaffekoppen.

Det vart ein festdag i Sirdal.

Familien Liland, i Sirdal, sytte denne veka for at bebuarane på Sirdalsheimen fekk oppleve ein festdag av dei heilt sjeldne. Ein strålande flott og minnerik dag. Heilt på høgde med både eigen åremålsdag, Grunnlovsdagen - og sjølvaste jolekvelden.

Smittevernmøte på menighetshuset

Det skjer stadig eitt eller anna i regi av Vennesla Bondelag. Lokallagsleiar Alv Vinjerui er ei oppkome av gode forslag - og nye idear. Ein positiv figur på alle vis. No skipar han til smittevernmøte på menighetshuset.

Klart for Åpen Gård 2017

Årets Åpen Gård-dato er søndag 27. august. Men noen steder blir det Åpen Gård allerede før sommeren. Her kan du se hele oversikten. På Agder er det gjort avtale om ni forskjellige arrangementer. Her kan du se hele oversikten. ( foto: øystein moi )

Birte Usland fortsetter i sentralstyret

I valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag, er Lars Petter Bartnes innstilt som leder for Bondelaget. Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag i Sarpsborg 14.-15. juni. Birte Usland, fra Marnardal, fortsetter som medlem av sentralstyret

Landbruksopprøret 2017

Det vert sjølvsagt lagt merke til når meir enn 4000 bondevener frå heile Noreg marsjerer opp sjølvaste paradegata i Oslo, Karl Johan, og slær leir på grasvollen framføre Stortinget. Einskilde stortingsrepresentantar våga seg ut for å helse på møtelyden. Andre gøymde seg bak gardina, inne i tingsalen.

Dagen då bondehæren tok sete i kommunehuset i Iveland

Mykje fintfolk var samla på kommunehuset i Iveland denne fyrste arbeidsøkta etter sjølvaste grunnlovsdagen. Dette var dagen då bondehæren på Agder møtte både ordførar, fylkesmann, og ein fin bukett med skriftlærde byråkratar frå fylkesadministrasjonen. Ingen av desse er no det minste i tvil om kvifor det vart brot i jordbruksforhandlingene.

Takk til Tove og Tor Arne Liland

De gjør et fantastisk rekruttreingsarbeid hjemme på gården i Sirdal - Tor Arne og Tove Liland. Hvert eneste år inviterer de 3. klassingene fra skolen i bygda til gårdsbesøk. En festdag for både store og små. ( alle foto: privat )

Kva er det eigentleg regjeringa vil ..

Mange viktige - og heilt avgjerande landbrukspolitiske saker kom på bordet då Norges Bondelag, representert ved generalsekretær Per Skorge, deltok i den offentlege høyringa kring endring i konsesjonslova.

Tek sete kring forhandlingsbordet

Representantar frå jordbruket - og frå staten tek no sete kring forhandlingsbordet. Det er liten tvil om at staten sin forhandlingsleiar no bør grave ekstra djupt i lommeboka.

- Ingen vilje til å følge Stortinget

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag.

Stor interesse på Agder

Norges Bondelag vil gjennom Åpen Gård gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk. Hvert år arrangerer lokale bondelag Åpen Gård på gårder over hele landet.På Agder er det nå til sammen åtte lokallag som har meldt at de vil arrangere Åpen Gård i 2017.

Tor Erik Leland, med eit skrått blikk på landbruksministeren - og på sørlandsbonden

Nei, det er ikke bare de største gårdene som forsyner Norge, det er snarere de mange små. Og vi er faktisk ikke små bare på trass og fordi vi ikke vet bedre. (foto: øystein moi )

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere