Nyheter

Mentorordning i landbruket

Ordningen er støttet med midler fra Jordbruksavtalen og er utviklet i tett dialog mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving. Innovasjon Norge er involvert på regionnivå.

God jul til folk og fe

I bondebransjen er ordet julefred relativt, den har en tendens til å avbrytes av melking, kalving, grising og alt annet som hører med, men jeg håper flest mulig yrkesbrødre får seg en fin julefeiring.

Folk strøymer til Bondelaget

Sjølv om det stadig vert færre bønder i landet vårt så er oppslutninga om Norges Bondelag større enn på mange, mange år. Me talar om ein organisasjon i kraftig medvind.

Grautfest på Agderkontoret

Fredag føremiddag inviterte Agderkontoret til grautfest. Mykje gilde folk fann vegen til andre høgda i Gyldenløvesgate nr 2 - og på matsetelen stod både rjomegraut, spekemat og stuttreist kringle.

Blues for norsk landbruk

- Man skal være forsiktig med å sammenligne selvstendige næringsdrivende med arbeidstakere, men å fjerne feriepengene og legge dem på timelønna ville fått noen uheldige konsekvenser.

Sørlandssamlinga 2017

Fredag 13. januar er det klart for ei ny Sørlandssamling. Eit spanande fagleg program, og høg sosial faktor gjer at du bør sikre deg plass allereie i dag. (foto: øystein moi )

Audnedal Bondelag tok utfordringa

Audnedal Bondelag, i samarbeid med Vest-Agder Bondelag og Tine, skipa til det som utan atterhald var eit spanande seminar. Åstaden var fleirbrukshallen i Konsmo. Kalenderen synte 21. november.

Slakte - og parteringskurs på Helle i Setesdal

Det gror i fotspora åt dei ihuga sauebøndene på Helle. Etter den store folkefesten tidlegare i år, då sjølvaste landbruksministeren var på gardsbesøk, he no kvardagen kome til den vesle grenda heilt sør i Valle kommune.

Skjerpa krav til korrekte søknader

Ca. 300 bønder kom på informasjonsmøter om produksjonstilskott i jordbruket og gjødslingsplan.

Den største heder en svineprodusent kan få

Norsvin skriver på sine Facebooksider: Jon Leif Eikaas er tildelt hedersbevisningen Godgrisen for 2016. Jon Leif har gjennom flere tiår vært en foregangsmann, inspirator og forbilde for mange innen svinenæringen lokalt i Agder og i norsk svinemiljø. Vi gratulerer!

300 grillpylser sklei ned på høgkant

Omlag hundre elevar frå 9. klasse i Bykle, Valle, Bygland og Evje & Hornnes var måndag samla til Naturbruksdag på den tidlegare skogskulen på Bygland - i dag betre kjend som KVS Bygland.

Då Gjensidige tok bordsete på Agderkontoret

Gjensidige er ein viktig samarbeidspartner for Bondelaget - og for Bondelaget sine medlemmer. Kva er vel då meir naturleg enn å invitere representanter for denne samskipnaden til eit triveleg bordsete på Agderkontoret. Onsdag den 16. desember vart på mange måtar ein merkedag. For båe partar.

Bøndene gjør en forskjell, også i framtida.

Knut Erik Ulltveit, frå Gjerstad, er nestleiar i Aust-Agder Bondelag og varaordførar i heimbygda. På garden he han bygd eit stort moderne fjos med ei golvflate på meir enn 1200 kvm - og med tak øve hovudet for 80 velfødde ammekyr. I dette innlegget er Ulltveit meir oppteken av korleis han som gardbrukar kan vere ei viktig brikke i det store samspelet som etter kvart skal ende opp i ein meir moderne kvardag for oss alle.

Autorisasjonskurs i plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Lillesand og Birkenes Bondelag på bedriftsbesøk

Det var av stor interesse for produsentene å følge produktet hele veien. Siste del av programmet var bearbeiding av produktene. Delikate stykningsdeler, spekteret av smakfulle pølser og den daglige produksjonen av for tiden 1000 medisterkaker.

Bygdenæringer som drivkraft i Indre Agder

Audnedal Bondelag, i samarbeid med Vest-Agder Bondelag og Tine, skipar til det som utan atterhald må vere eit spanande seminar. Åstaden er fleirbrukshallen i Konsmo - og det skjer måndag 21. november kl 19:00. Du må ha meir enn ein god grunn for å sitje heime i godstolen denne kvelden.

Skattekurs i Kristiansand

Det var eit strålande vinterver som møtte dei 75 skarpskodde rekneskapsfolka som denne morgonen sjekka inn på hotellet på Bystranda i Kristiansand. Eit par kuldegradar, sol frå ein skyfri himmelkvelv - og fri sikt omtrent til Danmark. På timeplanen framføre seg på bordplata kunne deltakarane sjå eit omfattande og spanande program, gjeldande for Skattekurset 2016.

Vedtak om kvotejakt på gaupe

Rovviltnemda i region 2 / Sør - Norge, gjorde i møte den 8.november vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017. Kvoten blei satt til 10 gauper.

Prisen gikk til Grimstad!

Mandag ble bedriftsutviklingsprisen i Aust-Agder delt ut. Den gikk til Johan Kristiansen i Grimstad, som driver regionens største gartneri, med blomster, på hele 70.000 m2.

Gratulerer så mykje til Kari og Sjur

Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklingsprisen). Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

På speeddate med Innovasjon Norge

Spennende kurs i begge agderfylkene: "Fra ide`til marked - landbruksbasert næring på Agder." Etter kursets faglige del tilbyr vi også en 10 minutts speeddate hvor deltakerne som ønsker det kan får en uforpliktende og fortrolig prat med en IN-rådgiver om egne planer og ideer

Årets avløser i Vest-Agder

Etter kriterier satt av Norske Landbrukstjenester blei Michal Bobowski tildelt prisen som årets avløser i Vest-Agder. Bobowski fikk prisen for det svært gode arbeidet han gjør i Marnardalsdistriktet.

Då jærbuar og setesdølar møttes til ting

Den eldste busetjinga I Rogaland kan mykje truleg sporast attende til fjelltraktene i Ryfylke for meir enn 7000 år sidan. I grenselandet mot både Sirdal og Setesdal levde dette hardt arbeidande fjellfolket i tett kontakt med skaparverket - og i tett kontakt med grannefolket i aust. Slik er det framleis. Jamvel i dag møtast jærbonden- og setesdølen til felles sauesanking i Setesdal vesthei. Eit viktig - og heilt avgjerande samspel på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skiljeliner. Denne veka vart det skipa til felles ting mellom dei to bondehærane. Frå Rogaland - og frå Agder. Nøyaktig 1144 år etter slaget ved Hafrsfjord.

Frisk og målretta satsing i indre Agder

Økonomisk rådgjevar i Norsk Landbruksrådgiving Agder, Torleiv Roland, melder om optimisme og pågangsmot hjå stadig fleire bønder på Agder. Spesielt triveleg er det å merke seg at fleire unge bønder no satsar på nye moderne driftsbygninger og ei framtid for seg og sine på bruket. Slik vert det liv i bygda, liv på tunet - og ljos i stoveglaset.

Generasjoner, yrker, sau og tull

Og tro det eller ei, men i dag har bønder elektrisk strøm og innlagt vann, og vi vasker oss jevnlig også utenom badesesongen. (foto: øystein moi )

Rovviltskade

Det nærmar seg tida for å sende inn søknad om erstatning av rovviltskade. Fristen er 1. november.

Ungdomen tek styringa i Audnedal

20 år gamle Tom Kåre Eikeland vart denne veka vald til ny lokallagsleiar av Audnedal Bondelag. Trass i sin unge alder er det likevel ein røynd og dugande bonde som no tek på seg eit viktig verv i heimbygda. (foto: finn Aasheim )

Årsmøter i Vest-Agder

I vestfylket er lokallaga godt i gang med å avvikle årsmøta sine. Det ser ut til at mange av lokallagsleiarane tek attval, men me registrerer og at einskilde ber om avløysing frå eit viktig og krevjande verv. Ein av desse er heidersmannen, og mangeårig leiar i Nes Bondelag, Kaspar Stordrange. I ein alder av 81 år øvelet han no formannsklubba til Ole Reidar Skailand.

Myter om sau

Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100 000 dyr i sykdom og fallskader. La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten.

Konkurransetilsynet stopper kjøttsamarbeid

– Vi mener forslaget vårt er fornuftig, fordi det gir mer lik konkurranse sier styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad. - Jeg ser også at tilsynet er negative fordi de mener forslaget vårt vil gi mer balanse i markedet, og dermed klare å opprettholde høyere priser. ( foto: øystein moi )

Stortingsrepresentant med beina på jorda for en dag

Mandag fikk Frp's stortingsrepresentant for Aust-Agder, Ingebjørg Godskesen, oppfylt ønsket om en hel arbeidsdag på et melkebruk. Allerede kl. 05.00 var støvlene på og morgenstellet i fjøset hos Marianne Goderstad i Tvedestrand i gang.

Søren så godt

Mange nytta høvet til å få servert morgonmaten på låven hjå Søren og Ingebjørg på Hodne Gård - i Evje & Hornne kommune, denne sundagen. Fyrste dagen i elgjakta.Stuttreiste egg, heimebaka stomp, traktorvafler, kaffe, heimelaga leskedrykk - og sjølvsagt ei dugeleg ladning av deira eige økologiske smør, "Søren så godt."

Hva er egentlig antibiotikaresistens

Fire norske statsråder kaller antibiotikaresistens for «helsesektorens klimakrise» , og den britiske helseministeren har tidligere uttalt at trusselen fra antibiotikaresistens er på nivå med global oppvarming.

Varsling om ringorm

Mattilsynet sendte i går ut varsel om sykdommen ringorm på storfe i Agder. Dette er en såkalt B-sykdom, som medfører restriksjoner i smittede besetninger og kontaktbesetninger. Sykdommen påvirker ikke matprodukter fra dyra.

Nortura møter motbør i eigne rekkjer

Nortura, sjølve lokomotivet i det norske kjøtsamvirket, planlegg no å flagge ut drifta av viktige og sentrale IT-tenester til eit indisk selskap. Både dei tilsette og eigarane, bøndene , ottast for at utflagging vil skade omdømet til norsk landbruk. Fylkesleiaren i Vest-Agder Bondelag likar ikkje kva han høyrer.

Økologisk Bonde, jeg?

Som en del av Økouka 2016 arrangerer fylkesbondelagene seminar for produsenter som "..har vært inne på tanken, eller er litt nysgjerrig på fordeler, ulemper og muligheter ved økologisk produksjon". Les mer:

Agrovisjon 2016 - Stavanger

Agrovisjon er en møteplass som bidrar til faglig og teknologisk oppdatering av jordbruket. Det vil være både utstilling, konferanse og kurs. Landbruksmessa er også en sosial arena med festmiddag og bondepub. (foto: øystein moi )

Holmgang på Helle

I samband med den store sauefesten på Helle sist veke var det sjølvsagt knyta stor spaning til kven som ville gå sigrande ut av den mykje omtala holmgangen i "speed-klypping mellom Svenn Reiersen frå Hornnes - og Jon Georg Dale frå regjeringskvartalet. Det heile måtte avgjerast med målfoto.

Ein framifrå gardbrukar - med tøff dame

Terje starta drive garden så snart han var ferdig med grunnskulen. No kan han vise til tre tiår som bonde og matprodusent. Tidene i landbruket forandrar seg stadig, og Evje er ikkje eit unntak. Terje minnest då han først starta. Den gong var dei 30 mjølkeprodusentar i kommunen. No er dei seks. (foto: øystein moi )

Ja - det blei ein skikkeleg folkefest

I nydelig vær tok Hellebygda og Valle Sau & Geit imot Statsråd Jon Georg Dale i forbindelse med fjøsåpning hos familiene Åmlid, Helle og Straume. 3 nye sauefjøs innen en kastelengdes avstand ble åpnet – da er det fest!!

Inviterer til "Gøy på landet"

Mange små og store arrangement er på trappene når 4H inviterer til Gøy på landet landet rundt i september. Vil du kose med kalven, snakke med sauen eller grynte med grisen? Då må du besøke Gøy på landet på ein 4H-gard denne hausten. Meir enn 25 gardar landet rundt opnar opp garden sin til ein morosam og lærerik dag for små og store.

Landbruksministeren vitjar Setesdal

Statsråden vil truleg møte både stakkekledde jenter, ihuga sauebønder - og mykje gilde folk frå heile dalføret når han kjem på signingsferd til Setesdal laurdagen den 27.august. Det vert folkefest på Helle når det vert opna for omvisning i tre nye sauefjos, med plass til meir enn 1000 dyr. (foto: øystein moi )

Dyrsku i Seljord

Eigen familiedag, fjosstell, ølsmaking - og vitjing av kronprinsfamilien er nokre av høgdepunkta når Noregs største handels- og landbruksmesse fyller 150 år! Det skjer i Seljord, i hjartet av Telemark, i dagane 09. - 11. september. (foto: øystein moi )

Åpen Gård i Arendal

Lokallagsleiar Eli - Monica Aune Olimstad, melder om ein vellukka dag med meir enn 500 frammøtte då det vart skipa til Åpen Gård sist helg. Åstaden var på 4H- garden til søstrene Kjevik / John Olav Kjevik. På neste side kan du sjå nokre fotografisk blinkskot som er signert lokallagsleiaren.

Storsamling på Gyland

Det vert truleg folksamt i tunet hjå Kirsten og Tollak Nedland på Gyland, måndagskvelden den 29. august. Det er bondelaga i Nes, Flekkefjord og Kvinesdal som slær på stortromma. Med seg på laget he dei i tillegg representantar frå både Tine og Nortura.

Felles styremøte i Agder

Dei to fylkesstyra på Agder plar kvart einaste år skipe til eit felles styremøte med tilhøyrande sosialt samvær - ein eller annan stad i røystekrinsen. I år var det Aust-Agder Bondelag som var vertskap. Turen gjekk til Lyngør, ei øygruppe ytst i havgapet mellom Tvedestrand og Risør. Knut Helmer Feltstykket var både båtførar og turoperatør. Det vart eit minnerikt døger i eit fantastisk naturlandskap. Ei naturoppleving me seint vil gløyme. ( foto: øystein moi )

Glimt frå Naturligvis 2016

Fredag ettermiddag, presis klokka 13:00, vart portene opna - og Naturligvis 2016 på Evjemoen er i full gong. Det er venta 10 000 - 12000 gjestar i løpet av helga. Utstillarane er godt førebudde, og arrangørane tykkjest ha full kontroll. Her kan du sjå nokre fargebilete frå opningsdagen. (foto: øystein moi )

Velkommen til Åpen Gård

Åpen Gård er en fast tradisjon blant lokallagene til Norges Bondelag, og det har også blitt en fast tradisjon for mange av de besøkende. I år arrangeres Åpen Gård de to siste søndagene i august, 21. august og 28. august. Noen steder arrangeres Åpen Gård også på andre datoer. ( se aktivitetskalenderen vår )

Naturligvis 2016

Frå hovudkontoret på Evje meldast det no om at planleggjinga av Naturligvis 2016 er i rute. Arrangørane ber ei stille bøn om strålande sumarver og ny publikumsrekord. Tidleg neste veke er Trygve Jokelid (bilete), og den trugne dugnadsgjengen hans, på plass på Evjemoen. Då venter lange dagar, seine kveldar - og mange tunge løft. 70 000 rykande ferske eksemplar av messeavisa er i desse dagar på veg ut til godtfolk i båe agderfylka. Iveland og Åseral medrekna.

Næringspolitikk i jordbæråkeren

Birte Usland, frå Marnardal, er styremedlem i Norges Bondelag. Denne veka hadde ho på prent ein kronikk i Fædrelandsvennen kor ho m.a. set spursmålsteikn ved gjeldande norsk næringspolitikk. Til hausten kjem regjeringa med ei ny jordbruksmelding. Ei melding som på mange måtar legg låma for norske bønder, jordbærprodusentane medrekna, i mange år frametter. (foto: øystein moi )

Våre samarbeidspartnere