Nyheter

Medlemsmøte - Agder

Agder Bondelag inviterer til medlemsmøte for gjennomgang av årets nylig inngåtte jordbruksavtale.

Vel møtt til Åpen Gård

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

Kari er på sporet

- Det er her me er avhengig av kvar einskild bonde. Me er avhengig av kvar einskild lokale matprodusent for nettopp å få eit stabilt og godt forsyningsledd .

Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Sterk oppfordring fra ordførere på Agder

Vi oppmoder regjeringen om å strekke seg langt for å komme jordbrukets økonomiske krav i møte. Vi forventer videre at regjeringen kommer med en tidfesta opptrappingsplan for jordbruket så snart som mulig, slik det er lovd i Hurdalsplattforma.

Bondelaget går i forhandlinger

Nå vil vi møte staten, og de må vise betydelig forhandlingsvilje, for det er mye som står på spill i årets oppgjør, slår Gimming fast.

Stor avstand i tetting av inntektsgap

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dystre tall fra Landbruksbarometeret

Tallene fra Landbruksbarometeret 2023 er klare. 38 prosent av de spurte vil ikke anbefale unge å bli bonde - og 64 prosent av bøndene her i landet oppgir at lønnsomheten på gården er veldig eller ganske dårlig

Hvordan slår kravet ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan kravet i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

- Dei viktigaste jordbruksforhandlingene på lang tid

Leiar av Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, kommenterer det rykande ferske kravet slik, få minutt etter kunngjeringa no i føremiddag.

Bondelaget tar ansvar

Det en sterk kraft i kravet når vi bønder står samla. Det har vært Bondelagets utgangspunkt og det vi har jobbet for å få til.

Inntekt er det viktigste

Det som medlemmene mener er det viktigste Bondelaget skal jobbe med er økte inntekter. 71 prosent av de som har svart på medlemsundersøkelsen mener dette er den viktigste jobben

Inntektene må løftes kraftig for å snu den negative utviklingen

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Gåsewebinar i Agder.

Tirsdag 21. mars arrangerte Agder Bondelag webinar om forvaltning av gås i Agder. Gås, særlig grågås øker kraftig i antall i Agder og  gjør stadig større skade på dyrka mark.

Dette er jordbruksoppgjøret 2023

I over 70 år har det blitt forhandlet mellom stat og landbruk. Vårt mål er som alltid å komme fram til en god avtale for norsk matproduksjon. Les mer om hva jordbruksoppgjøret er og hvordan det gjennomføres her.

Saman skal dei lede eit sterkt og offensivt fylkeslag

Årsmøte 2023 i Agder Bondelag er historie. Ingen utfordra Knut Erik Ulltveit på leiarvervet - og Åge Gyland held fram som nestleiar i fylkesstyret. Her kan du lese Ulltveit sin tale til årsmøtet.

Stiller til gjenvalg – og håper på ny tillit

- Eg har framleis like stor motivasjon for å gjere ein god jobb for agderbonden, seier fylkesleiar i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit.

Oppfordret til fortsatt satsning på matberedskap

- Å få en inntekt som andre i samfunnet er et viktig mål, men også et viktig virkemiddel for Norges matvareberedskap og bosetting i hele landet.

Mjølka fossar mot kysten - på Agder

Landbruksdirektøren hjå Statsforvaltaren på Agder, Tore Haugum, omtalar Agder som ein underskotsregion når det gjeld matproduksjon. Skal landet dyrka maten som trengs, må også Agder produsera, seier han.

Når vi skal beregne inntektsnivået må det være basert på observerte, reelle tall.

Bønders inntekt skal sammenlignes med lønnsmottakers inntekt. Lønnsmottaker blir kun godtgjort for sin arbeidsinnsats, og trenger ikke å skyte inn egenkapital i arbeidsplassen.

Agder Bondelag - best i heile landet

" En økning på 3,6 % - dette er den største økning i medlemstallet et fylkeslag har hatt siden 2017." Ei triveleg melding nådde Agderkontoret, like før kveldsstellet - tirsdagen den 03. januar.

Odelsjente, anleggsarbeider og nestleiar i Bondelaget

Jenny Moland (19) skulle gjerne sett fleire jamnaldringar dukke opp på medlemsmøte i det lokale Bondelaget. Sjølv er ho nestleiar i Marnardal Bondelag - ein organisasjon ho meiner er svært viktig både sosialt og fagleg. Ikkje minst i små lokalsamfumm.

Aktivt år for fylkesleiaren

Kalenderåret 2022 vart eit aktivt og strevsamt år for fylkesleiraen vår, Knut Erik Ulltveit. Her finn du ein grov oversikt over kva han har vore med på, og kor han har vore, - men det er sjølvsagt uråd å få med heile "livsløpet" - i detalj, i ei slik oppsummering

Våre samarbeidspartnere