Årets krav i jordbruksforhandlingene er beregnet til å gi en gjennomsnittlig inntektsvekst på 171.000 kr per årsverk.

Klikk her for å komme til regearket. 

I regnearket kan du legge inn data for egen gård, for produksjon, husdyr og areal og beregne utslag av kravet for endringer i priser og tilskudd hensyntatt forventet kostnadsvekst. Beregningen vil vise helårseffekt av kravet, for 2024.

Resultatet vil variere fra bruk til bruk, ut fra størrelse, produksjon og hvor gården ligger. I årets krav har Norges Bondelag særlig prioritert melk, grovfôrbaserte produksjoner, Nord-Norge og velferdsordninger. Les også jordbrukets krav - kort fortalt. 

Merk at dette er kravet, og ikke det endelige resultatet i årets jordbruksforhandlinger.