Resultatene fra medlemsundersøkelsen 2023 viser blant annet at 69 prosent av medlemmene er tilfredse eller svært tilfredse med sitt medlemskap i Norges Bondelag.

Totalt har 7690 svart på undersøkelsen. Undersøkelsen ble sendt ut i januar.

Undersøkelsen viser at mange synes det er viktig å være medlem av Norges Bondelag. 74 prosent er enig eller helt enig.

Dette tyder på at den jobben vi gjør blir satt pris på av våre medlemmer, og at det vi gjør er riktig.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag

Et av spørsmålene var om man følte seg velkommen i lokallaget sitt. 70 prosent er helt enig eller enig.

– Lokallagene er den viktigste delen av organisasjonen vår, og det er veldig bra at så mange føler seg velkommen. Vi vil fortsette å jobbe for at lokallagene skal være et viktig samlingspunkt og gode talerør for bøndene i bygda, sier Hjørnegård.

Det er de yngste, under 30 år, som er mest fornøyd med medlemskapet sitt. 84 prosent av disse er tilfreds eller svært tilfreds. De som er minst tilfreds med sitt medlemskap er de mellom 30 og 49 år.

Inntekt er det viktigste

Det som medlemmene mener er det viktigste Bondelaget skal jobbe med er økte inntekter. 71 prosent av de som har svart mener dette er den viktigste jobben. Nummer to er å bygge omdømmet til landbruket.

– Dette samsvarer godt med innspillene vi har fått fra våre medlemmer i forbindelse med studiearbeidet før jordbruksforhandlingene. Inntekt er helt klart vår viktigste sak, sier Hjørnegård.

59,7 prosent svarer at de kommer til å være medlem av Bondelaget om fem år, 3,3 prosent vil ikke være medlem, mens 37 prosent er usikre.

– Det er tøft å være bonde nå og det er forståelig at mange føler seg usikre. Norges Bondelag står på for å bedre vilkårene til den norske bonden, og vi jobber hele tiden for å forbedre oss. Den samla krafta i Bondelaget blir sterkere jo flere vi er, og derfor vil vi stå på for at flest mulig bønder fortsetter som medlemmer, sier Hjørnegård.

Vil støtte norsk matproduksjon

I undersøkelsen ble det også spurt om hva som var de tre viktigste grunnene til at man var medlem i Norges Bondelag. 63 prosent svarer at det er fordi de vil støtte norsk matproduksjon. På andreplass kom «Bondelaget er min fagorganisasjon som bonde» og tredjeplassen er «Jeg vil støtte det politiske arbeidet Bondelaget gjør».

– Norsk matproduksjon er selve kjernen i vårt arbeid – noe som også gjenspeiles i medlemsundersøkelsen. Vi skal legge til rette for gode rammebetingelser for bonden, slik at det kan produseres mest mulig mat i Norge både i dag og i framtiden, avslutter Hjørnegård.