Regjeringsplattformen er ambisiøs når det gjelder jordbruk, med mål om 50 % selvforsyning og tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Dette støtter vi helhjertet opp om. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, har vi som ordførerer i Agder, store forventninger til hva vår egen regjering leverer i årets jordbruksoppgjør.

Jordbruk er en viktig næring i Agder, både med tanke på verdiskaping, sysselsetting, bosetting, beredskap og aktivitet. Jordbruket og beitedyr spiller også en helt avgjørende rolle for å holde kulturlandskapet åpent og bygdene velstelte og attraktive, til glede for både fastboende og turister.

I enkelte bygder i vår region er det nå bare noen få, eller kanskje bare en bonde igjen som driver aktivt. Det er sårbart. Om den siste bonden i bygda legger ned vil jord gå ut av drift og kulturlandskapet gro igjen. Uten bedre lønnsomhet i jordbruket og fornyet framtidstro frykter vi at mange vil avvikle drifta. Det kan vi ikke sitte stille å se på.

Jordbruket har gjennomgått store endringer etter krigen, og knapt noen næring kan vise til en lignende produktivitetsutvikling. Jordbruket skal utvikle seg også i framtida med ny teknologi og bedre agronomi, men vi nærmer oss et kritisk lavt talt på bønder for å kunne nytte og holde i hevd både dyrka jord og ikke minst beiteressursene som vi i Agder utnytter kun 49 % av. En så lav utnytting av beite er matsvinn, og vi må også nytte mer beite om vi skal nå målet om 50 % selvforsyning.

Maten er viktig for totalberedskapen i Norge. Selvforsyningsgraden i Norge er på 39 %. Matsikkerhet og beredskap bør være likestilte faktorer.

Vi oppmoder regjeringen om å strekke seg langt for å komme jordbrukets økonomiske krav i møte. Vi forventer videre at regjeringen kommer med en tidfesta opptrappingsplan for jordbruket så snart som mulig, slik det er lovd i Hurdalsplattforma.

Vi vil takke alle bønder som står på året rundt for å forsyne nasjonen med mat, og ønske lykke til med både våronn, lamming og jordbruksforhandlingene!

 

 

 

Sigbjørn Åge Fossdal (AP), ordfører i Bygland kommune
Jan Dagfinn Dalen (AP), ordfører i Bykle kommune
Gyro Heia (SP), ordfører i Birkenes kommune
Arnt Abrahamsen (AP), ordfører i Farsund kommune
Margrete Handeland (SP), ordfører i Hægebostad kommune
Johnny Liland (AP), ordfører i Sirdal kommune
Bjørn Gunnar Baas (SP), ordfører i Åmli kommune
Inger Lise Lund Stulien (AP), ordfører i Åseral kommune