Lederen i Norges Bondelag deltok den 10. februar i regjeringens kontaktutvalg. Her løftet han viktige saker for næringa.

REGJERINGENS KONTAKTUTVALG

Regjeringens kontaktutvalg ledes av statsministeren. Med seg har han finansministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og næringsministeren. I møtet den 10. februar deltok også landbruks- og matminister Sandra Borch.

Uro preger verden og hverdagen vår. Her i landet er den økonomiske situasjonen tøff for mange med økte renter og priser. Under møtet med Kontaktutvalget til regjeringa trakk Bjørn Gimming fram at jordbruksoppgjøret i 2022, og strømstøtten til landbruket har bidratt til lavere prisvekst på mat enn andre land. 

Kostnadsnivået til bonden har stabilisert seg på et høyt nivå. Det er mange i landbruksnæringa som sliter og ikke finner matproduksjon lønnsomt. Regjeringen har satt seg ambisiøse mål for matproduksjonen.

– Jeg forventer at regjeringens ambisjoner for økt selvforsyning, styrket matsikkerhet og stor verdiskapning i distriktene står sentralt også til våren, sa Gimming. 

 

Å få en inntekt som andre i samfunnet er et viktig mål, men også et viktig virkemiddel for Norges matvareberedskap og bosetting i hele landet.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Regjeringen har fått i oppdrag å levere et forslag til Stortinget på hvordan man skal måle inntekta til bonden. Det er over 30 år siden sist gang beregningsmetoden ble justert og tilpasset situasjonen, og det er på høy tid med en ny beregningsmetode. Regjeringen skal også ut fra dette levere en opptrappingsplan for inntekta til bonden.

– Dersom vi skal opprettholde og utvikle matproduksjonen over hele landet, med bærekraftig bruk av naturressurser og produksjon av trygg og sikker mat, må vi samarbeide. Jordbruksoppgjøret er nettopp en slik arena for samarbeid og politikkutforming, understreket Gimming.