Programmet som de 25 deltagerne fikk med seg så i grove trekk slik ut:

Grågås. Kort om gjeldende sentrale og regionale forskrifter – hvilke muligheter ligger i regelverket for målretta forvaltning/skadeforebyggende tiltak?  v/Per Ketil Omholt, Statsforvalteren i Agder

Kanadagås og stripegås. Kort om gjeldende sentrale og regionale forskrifter v/Katrine Skajaa Gunnarsli, Agder fylkeskommune.

Lovlige metoder for skadeforebygging. Tips, råd og erfaringer med innhold i forvaltningsplan v/Ove Martin Gundersen, prosjektleder nasjonalt gåseprosjekt i Norges Bondelag
 

Arbeid med forvaltningsplan og lokal forskrift. Hvordan gripe det an? v/Jan Fredrik Sundt, enhetsleder landbruk, Farsund kommune.

Her kan du sjå heile webinaret i opptak: