Norges Bondelag meddelte i dag, mandag 08.mai. staten at vi går til forhandlinger på vegne av jordbruket om en jordbruksavtale. – Må ha betydelig forhandlingsgevinst, sier Gimming.

Grunnlaget for forhandlinger er jordbrukets krav og statens tilbud som et svar på dette. Da tilbudet kom fredag 5. mai kommenterte Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, at det må langt mere til for å fjerne tvilen til bonden om å fortsette som matprodusent.

– Vårt mål for årets jordbruksoppgjør er at det skal redusere inntektsgapet mellom bonden og andre grupper vesentlig. Den økonomiske situasjonen for mange bønder er svært krevende, sier Bjørn Gimming.

Gjennom helga har Bondelaget gått gjennom statens tilbud nøye.

– Staten viser noe vilje til å redusere inntektsgapet, men det er stor avstand mellom hva de tilbyr og hva vi mener må til. Nå vil vi møte staten, og de må vise betydelig forhandlingsvilje, for det er mye som står på spill i årets oppgjør, slår Gimming fast.

Norges Bondelag er særlig opptatt av å komme fram til bedre løsninger enn i tilbudet for økonomien i melkeproduksjon og andre grovfôrbaserte produksjoner.

Forhandlingsutvalgene fra staten og Bondelaget møtes i morgen tirsdag. Da er det innledende runder med såkalte prosedyrer. Deretter venter forhandlinger. Senest 16. mai blir det klart om forhandlingsresultatet er godt nok til en jordbruksavtale eller om det blir brudd i forhandlingene.