Det samme spørsmålet ble spurt for to år siden, og da var tallet på 22 prosent. Totalt 1123 bønder har svart på årets undersøkelse.

–  Vi i jordbruket er opptatt av rekruttering på linje med alle andre. Vi trenger å tiltrekke oss unge folk inn i næringa til matproduksjon. Det at så mange ikke vil anbefale til neste generasjon er et alvorlig faresignal, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er Agri Analyse som står bak Landbruksbarometeret, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank og Felleskjøpet Rogaland Agder.

I barometeret svarer 3 av 4 at de trives godt som bonde. Samtidig sier nesten 1 av 3 at de ikke ser lyst på framtiden.

– Jeg tror det henger mye sammen med en anstrengt økonomi og en tøff hverdag med lite fritid. I sum gjør dette at man kanskje ikke har så lyst å anbefale yrket til neste generasjon.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

64 prosent av bøndene her i landet oppgir at lønnsomheten på gården er veldig eller ganske dårlig. Samme andel oppgir at de ikke planlegger store investeringer.

– Vi ser at andelen som beskriver lønnsomheten som dårlig eller ganske dårlig har steget hvert år siden 2017. Dette gir grunn til bekymring. Vi er nødt til å jobbe for at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper tettes, sier Gimming.


Foto: øystein moi