Nyheter

Lederen har ordet

- De norske forholdene er resultat av en langsiktig landbrukspolitikk over tiår. Denne landbrukspolitikken sikrer forbrukerne en stabil pris og jevn tilgang på landbruksvarer, uansett hvor i landet de bor, den sikrer trygg mat og sysselsetting i landbruket og matvareindustrien over hele landet. (foto: øystein moi )

Julen på ville veier

Jo visst er det deilig når ribba, pinnekjøttet eller julelaksen står på bordet. Men er det virkelig verdt det, hvis bekymringene over sprø- eller ikke sprø svor holder mor våken om nettene fra begynnelsen av oktober til lenge etter julemiddagen er vel overstått? (foto: øystein moi )

Kaspar Stordrange (80) - melkebonde

– Folk spør hvor lenge jeg har tenkt å holde på, men det er ikke opp til meg å avgjøre. Det er helsa og interessen som bestemmer det, sier Kaspar Stordrange.

Frisk satsing i Valle

Stein Føreland bygger nytt fjøs for 400 spælsau i Valle. Fjøset har en kostnadsramme på 5,5 millioner kroner, inkludert rentestøtte og 1 million kr i investeringsstøtte fra Innovasjon Norge og omtrent det samme i tilskudd fra Valle kommune.

Sirdal Bondelag øker mest

Sirdal Bondelag har hatt størst økning i medlemmer i Vest-Agder i høst med 17 nye medlemmer. På julemøtet ble nye medlemmer ønsket spesielt velkommen.

Endret vedtak om lisensfelling av ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt økt kvote for lisensfelling av ulv i 2015/2016. Med grunnlag i ny kunnskap økes kvoten med to – 2 – dyr. Kvoten gjøres gjeldende for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) fra og med 1. januar 2016.

Forsøksringen i Setesdal feira 40 års jubileum

Kring 70 innbedne gjestar tok bordsete i grendehuset på Ose då Forsøksringen feira 40 års trugen teneste i dalføret. På gjestelista fann me ordførarar, rådmenn, landbruksdirektøren - og sjølvsagt fleire høgt dekorerte tenestemenn frå dei mest aktuelle bondesamskipnadane i Setesdal.

Vest - Agder toppar statistikken

Sauebøndene i Vest-Agder har mykje å vere stolte av. Denne sesongen leverer dei m.a. betre lammekjøt enn nokon andre i heile Noreg. Sauebonden vert stadig flinkare til å produsere kvalitetslam. Slaktestatistikken syner at både vekt og Stjernelamandel har auka.

Bondehøvdingen i Nes

Han mjølkar kyr og høgg tømmer. Medisinen er honning og spenevarm mjølk. Kaspar Stordrange har vore lokallagsleiar i Nes Bondelag i Flekkefjord i Vest-Agder i 30 år. Då lokallaget feira sitt 150-års jubileum i haust vart den aktive bonden på 80 utnemnd til æresmedlem.

Bærekraftig landbruksproduksjon betyr ulik bruksstørrelse

Dette var en av konklusjonene på det nylig avholdte Konsmo-møtet hvor landbrukstoppene møtte bøndene. Total bærekraft må bety ulik bruksstørrelse tilpasset de naturgitte forholdene. Temaet for møtet var den kraftige økningen i kjøp og leie av melkekvote og høye leiepriser på jord.

Vi må rydde opp etter uværet

Vi må prøve å rydde opp, sier leder i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, etter at rundballer er blitt tatt av flommen i både Audna og Mandalselva. – Det er rimelig ekstremt. Det har jo vært hundreårsflom enkelte steder. (foto: øystein moi )

"Høvdingen" - et drama om bondeopprøreren Kristian Lofthus

Kristian Jenssøn Lofthus (født 1750, død 1797) var en fremtredende bonde fra Vestre Moland (i dag Lillesand), i Aust-Agder. Han ble stående som hovedmann bak Lofthusreisingen. Lofthus ble sendt til kongen med en skriftlig klage på vegne av bøndene, men for å føre saken så riktig så mulig, gjorde han et grundig forarbeid og reiste omkring i hele amtet for å samle klagemål.

Naturskadeerstatning ved flom

I sammenheng med uværet Synne, vil spørsmål om naturskadeerstatning kunne melde seg. Her følger litt informasjon.

Grønn skattekommisjon- et solid mageplask.

Som bonde har jeg sett fram til framleggelsen av den såkalte grønne skattekommisjon. Endelig skulle det grønne skifte settes i system. Her skulle vi stimuleres til å velge framtidsretta løsninger for kloden. (foto: øystein moi )

Velkomen til Konsmo

Folketalet i Konsmo vert truleg mangedobla i løpet av fredagen den 11. desember. Dette er dagen då det vert skipa til landbrukspolitisk møte i Konsmo Fleirbrukshall. Dette er dagen då hundrevis av bondevener frå Agder og Rogaland skal samlast til kraftfullt ordskifte - under same tak. (foto: øystein moi )

Rjomegraut og spekemat - to dagar til ende

Det har vore folksamt på Agderkontoret dei to fyrste dagane denne veka. På gjestelista stod lokallagsleiarar, og anna fint folk, frå båe agderfylka. På matsetelen stod rjomegraut, spekemat, stuttreist flatbød, Kviteseidsmør og importerte pepperkaker. Folk kosa seg kring langbordet til langt ut på ettermiddagen før dei ynskja kvarandre ei velsigna jolehøgtid - og kvar drog i veg til sin eigen heim. Til sitt eige fjos. Førjolsstemning av aller beste slag.

Grønne baller

Landbruket tar grep for å berge kloden. Tre bønder i Aust-Agder er først i landet med bioplast på rundballene. Sentrale i miljøarbeidet er far og sønn Fløystad. Fra hver sin kant av landet jobber de for å få til et framtidsrettet landbruk på familiegården i Arendal. (foto: øystein moi )

Aktiv jente frå indre Agder

Jannicke Modell Røhmen busett i Skjeggedal i Åmli fortel om yrket sitt som bonde, skogeigar og instruktør i Aktivt Skogbruk. Jannicke har tidlegare vore tillitsvald i Aust-Agder Bondelag. (foto: øystein moi )

Etter "Synne"?

Stormen "Synne" har roet seg ned, men fortsatt er det stor flom i mange vassdrag på Sør- og Sørvestlandet. Her er noen tips om hvordan evt. naturskader kan håndteres, i etterkant.

Rovvilterstatninger 2015 – ulveskader gir erstatning

I Vest-Agder søkte 22 saueeiere om erstatning for rovviltskader siste beitesesong. 21 av disse har fått innvilget erstatning. Totalt erstatningsbeløp er på 725 955 kr.

Trivelege dagar på Agderkontoret

Det er ei stadig aukande interesse for norsk landbruk, for norsk matproduksjon, for kortreist og sunn mat - og for det gode livet på landsbygda. Landbrukspolitikken er stadig på dagsorden i media - og her på Agderkontoret mottek me jamnleg meldinger frå folk som ynskjer å melde seg inn i Bondelaget. Dette gjev oss inspirasjon og arbeidsglede. Dette gjev oss trivelege dagar på Agderkontoret.

Møbler er kjekt, men hvorfor absolutt i maten ?

Kjøkkenbord får du alltid tak i, de har dem på IKEA fra 229 kroner. De 100 000 brødene kan det bli verre med ...

Birte Usland etterlyser økt kvinnesatsing

Valgnemnda har startet arbeidet med å finne kandidater til styret i Norges Bondelag, som skal velges på årsmøtet i juni 2016.

Ny Giv i Grimstad

Onsdag 25. november var der samling for Ny Giv gruppa i sauehuset hos Tom Landås på Hausland i Grimstad. En flott fagøkt i et aktivt miljø.

Tøffere kamp om maten

Klimaendringene gjør, ifølge klimaforskere, at vi vil produsere mindre og mindre mat, samtidig som befolkningen vokser. FNs klimapanels siste rapport sier vi vil produsere to prosent mindre mat hvert tiår fram mot 2100. Etterspørselen etter mat vil i samme periode øke med 14 prosent hvert tiår.

BU-pris til Turid og Tor Helge Arnevik

Innovasjon Norge gir Bygdeutviklingsprisen 2015 til lokalmatprodusent i Grimstad. Bringsverd gård er en svært allsidig og solid virksomhet. De har lykkes i en årrekke i et knalltøft marked og har vist at de har anerkjente kvalitetsvarer.

Sørlandet med eget matmanifest

Vi har i dag nådd en viktig milepæl. Nå skal vi sammen skape en egen identitet på Sørlandet. Matmanifestet skal ikke være et strategidokument. Det skal være en kultur

Slær eit slag for ammekyra

Knut Erik Ulltveit er frå Gjerstad. Han er kjøtprodusent, maskinkøyrar, brannmann - og vararordførar. I tillegg til dette he han og fast sete i fylkesstyret i Bondelag. Nyleg bygde han seg nytt fjos og nyttar seg såleis av høvet til å slå eit slag for ammekyra. (foto: øystein moi)

Mobiltelefonen hjelper deg i fjoset

TINE Rådgiving har nå lansert sin aller fyrste app - Kukontrollen. Appen skal gjere det himla mykje enklare for både rådgjevarar og produsentar. Dette bør du få med deg.

Julesamling for unge bønder

Samlingen er for unge bønder på Agder som driver gård, akkurat har overtatt gårdsbruk, eller går med planer om å starte.

Samyrkjerørsla stend sterkt hjå norske bønder

Eit stort fleirtal av norske bønder meiner at eit landbruk i heile landet vårt er avhengig av at dei ulike samvirka framleis må ha rolla som marknadsregulatorar. Det er ei undesøkjing, på vegne av Nationen, som stadfester dette.

KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Ledermøte i Aust-Agder Sau og Geit

Det var godt fremmøte på høstens ledermøte den 19. november på Revsnes hotell, Byglandsfjord. Dette var lokallagsledere og representanter fra organiserte beitelag.

Prinsessa som ingen kunne målbinde

Av og til kan man mistenke at den legendariske prinsessa er reinkarnert som mat- og landbruksminister. Det blir i hvert fall litt eventyr iblant.

Takket politikerne med kake

Sørlandsbenkens Ingunn Foss (H) og Odd Omland (Ap) satt langt framme ved bordet når Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

Utsatt om landbruk på Søgne Videregående

Hovedutvalg for Kultur og Utdanning (HKU) behandlet i dag et omstridt forslag om framtidig innhold i Naturbruksfaget på Søgne Videregående Skole. Ingen politikere likte fylkesrådmannens forslag om å "prioritere hund og smådyr" som landbruksfag.

Aktivt lokallag i Songdalen

Den særs taleføre jærbuen Rune Undheim held fram som lokallagsleiar etter eit udramatisk og minnerikt årsmøte i Songdalen Bondelag i Vest-Agder. Mykje godtfolk var samla i tingsalen, og frå fylkesstyret møtte Åge Gyland. Ein kan samstundes nemne at det og vart attval på nestleiaren, Halvard Bjerland frå Gjervolstad.

Ny leiar i Evje & Hornnes Bondelag

Det er mjølkebonden Terje Birkeland som no tek over leiarvervet i Evje & Hornnes Bondelag. Med seg kring styrebordet fær han Tom Kristian Dåsvand, Sven Reiersen, Trygve Jokelid og Lars Reidar Vasland. (foto: øystein moi )

Vil du vise fram gården din

Tine pusser opp bilparken. Nå skal flotte motiv fra norske gårdsbruk vises fram som dekor på Tine sine egne distibusjonsbiler. Finn fram fotografiapparatet - det hadde vært stas med et motiv fra agderfylkene. Her er mulighetene mange. Motivene står i kø - i ditt eget nabolag. ( foto: Åse Ingebjørg Flateland )

Kan felle 25 gauper

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2016. Kvoten er satt til 25 gauper, hvorav åtte hunndyr ett år eller eldre. Kvotejakta varer i to måneder med start 1. februar. Rovviltregion 2 omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Søren så godt

Den økologiske mjølkebonden, lokalpolitikaren - og skulemeisteren Søren G. Hodne, frå Moisund, er vidgjeten øve store delar av landet for sitt eige lokalproduserte smør. Smøret ber det klingjande namnet "Søren så godt." No er Hodne klår for den internasjonale marknaden. Både tyskarar, franskmenn og italienarar skal snart få kjenne den ekte smaken av Setesdal. (foto: øystein moi )

Det handlar om å bli betre saman

– Det handlar om å bli betre saman, understreka rådgjevar i Norges Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug til lokallagsleiarane på Agder.

I Kaptein Sabeltanns rike

Tillitsvalde i Bondelaget, frå heile Agder, har i to dagar vore samla til leiarmøte i Dyreparken i Kristiansand. Måneskinnstur blant gaupe, ulv, jerv og elg. Middag på ein låve på Kutoppen - og overnatting i Abra Havn. I Kaptein Sabeltann sitt heilage rike.

Optimisme i sauenæringa - i Sirdal

På Skreå i Sirdal har den lokale snikkaren Arnt Åge Skreå ogbkona Torunn Fossen Skreå, opphaveleg frå Hylestad, satsa 3.2 mill. kr. på nytt sauefjos med plass til kring 170 vinterfora sau.

Vår aller viktigste kamp

Landbruket skal være en del av klimaløsningen, bestemte årsmøtet i Bondelaget 11.06.15. Klimaendringene er så alvorlige, dramatiske og altomfattende at alle må bidra skal vi greie å løse problemet.

Gjenvalg i Lindesnes og Kvinesdal

Dei fleste lokallaga har no avvikla sine årsmøte. Ein ser av rapportane som strøymer inn på EDB-maskinen her på Agderkontoret at det er mange gjenngangarar blant styremedlemmene. Ivar Kvinnlaug held fram med å styre Kvinesdal Bondelag med stø hand - medan Odd Harald Reve, på Lista, no tek seg ei aldri så lita pause frå toppvervet i bondelaget.

Bondevenner fra Agder

KrF la torsdag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2016. I budsjettforslaget går de i mot regjeringas forslag om å fjerne skattefritaket på gårdsoverdragelser innad i familien.

Kjøtt og helse

Den siste uken har det vært debatt om kjøtt og helse. Nortura ønsker all forskning velkommen og tar funnene i WHOs rapport på alvor. To av deres ernæringsfysiologer har gått gjennom eksisterende forskning og fakta om kjøtt og helse i denne saken.

Heimevernet har ei viktig rolle

Norges Bondelag mener at Heimevernet har en viktig rolle i å trygge hele landet og bidra til samfunnets totale beredskap.

Der heime - på Jortveit

Smilet - og låtten, er aldri langt unna når ein sit i lag med gardbrukaren Gunnar Bjørndal (43). Denne tidlege morgonen tek me sete i den flunkande nye driftsbygningen. Gunnar he full fyr på omnen. Den elektriske. Dei gode historiene , frå heimbygda, kjem tett som hagl. Åstaden er Jortveit. Dåsvannsdalen, kulturhovudstaden, i Evje & Hornnes kommune.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere