"Det vil i framtiden bli en økt kamp om ressursene – en kamp om vann og jordbruksarealer."

Les heile artikkelen her.

Foto: (øystein moi )