Arild Windsland som General Didrichsen.Lofthus ble offentlig kjent i 1786, da han som ung bonde hadde tatt over farsgarden Lofthus i Vestre Moland. På denne tida ble han valgt av sambygdingene som sendemann til kongen i København, for å klage inn en svært urettferdig skattlegging av allmuen i amtet. Foruten skattleggingen gjaldt klagen kjøpmennene i de nærliggende byene, som drev en monopolvirksomhet som gikk ut over næringene i bygdene innenfor. Det var lagt store avgifter på innføringen av korn, og mye av pengene gikk til kjøpmennene i Kristiansand og Arendal. Resultatet var at bøndene lenger inne i landet ble påført store gjeldsbyrder.

Nå kan du se et helaftens drama om Kristian Lofthus, frihetskjemperen som gikk i strupen på maktmisbrukere og utsugere i samfunnet.  Det sendte sjokkbølger som rystet hele embetsverket og selveste enevoldskongen i København. I en kamp på liv og død forsvarte Lofthus de fattige og undertrykte.

Urframføringen av skuespillet “Høvdingen” er et mektig dugnadsløft med mange ivrige aktører som går inn for å framstille Lofthusopprøret så historisk og dramatisk som mulig. Det framføres med tidsriktige kulisser og kostymer på Birkeland i februar, og sannsynligvis er det første gang et stort drama om Lofthus settes opp på hjemmebane.