Naturskade (som flomskader) dekkes av forskringsselskaper og Naturskadefondet. Avgrensingen mellom de to kan synes noe uklart, men vår anbefaling er å kontakte forsikringsselskapet først.

Etter flom i Buskerud i september lagde Buskerud Bondelag en informativ nettsak om Naturskade og avlingsskade.
Vi anbefaler en kikk på denne sida.

Råd fra Arnstein Bendiksen, Gjensidige:
- ta bilder av skadene før opprydning og gjerne underveis
- noter timene det blir brukt på opprydning og skadebegrensning
- ta kontakt... med forsikringsselskapet ditt sin skademelding - for Gjensidige er dette til nr 03100
- legg igjen nr ditt til svareren og du vert kontakta for å avtale tid for besøk av takstmann
- kvar og ein har ansvar for å begrensa skadeomfanget så godt ein kan

Når det gjelder rundballer på avveie har vi fått følgende opplysninger vi Bondelaget sentralt:
"Eventuelle skader på rundballer dekkes ikke av naturskadefondet, da det er mulig å forsikre seg mot skaden.
Det betyr at skader på rundballer som følge av flom dekkes av privat forsikring. I Gjensidige innebærer dette at man må ha forsikringen ”Eiendeler”, inntil det beløpet bonden har valgt for erstatning av varer. Tidligere het denne forsikringen ”Avling/varer”. Andre forsikringsselskaper antas å ha lignende ordninger."

Vi vet at bønder og bygdefolk er flinke til å hjelpe hverandre. Det skjer også denne gangen. Men ta gjerne en telefon for mye til naboen, enn en for lite.

Kontakt gjerne Bondelagets Agderkontor, 38071971 eller 92295713, om du skulle ha behov for ytterligere informasjon eller bistand etter flommen.

En liten "prioriteringsregel" til slutt: 1. Folk, 2. Dyr, 3. Bygninger, maskiner og andre "ting".

Fra Høye i Marnardal (Foto: Birte Usland)