Jordbruket er den fjerde største kilden til klimagassutslipp i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Jordbruket står for nesten ni prosent av de samlede norske klimautslippene.

Det pakkes rundt fem millioner baller med gress hvert år her i landet, opplyser Felleskjøpet. Det går med omtrent 7.500 tonn plast, som det er returordning på. I den lysegrønne plasten er oljen byttet ut med fornybare råvarer. Fløystad håper at det om få år kan lages plast av slakteriavfall. ( Kjelde NRK - Sørlande )

Reportasje i NRK Sørlandet