Tekst fra  fra Bondebladet:

Nå ber de om tips og innspill fra medlemmene. Både på personer som kan være aktuelt til styreverv dette året, og personer som kan være aktuelle om noen år fram i tid.

– Skal vi få fram gode ledere må vi tenke langt fremover. Selv om Lars Petter Bartnes nylig er valgt inn, kan en fremtidig leder velges inn som varamedlem i styret allerede til sommeren, sier leder i valgkomitéen Elisabeth Hokstad til Bondebladet.

– Framtidige leder- og nestlederkandidater bør foreslås nå slik at de får litt fartstid i styret eller som vararepresentanter, legger hun til.

Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland ,har tidligere etterlyst økt kvinnesatsing fra sin egen næring.