Totalt ble det søkt erstatning for 118 sau og 346 lam. Av disse erstatter vi 56 sau og 205 lam. I Vest-Agder har skader på bufe knyttet til freda rovvilt  i 2015 i all hovedsak vært knyttet til ulv. Mesteparten av erstatningene utbetales derfor på grunn av ulveskader. Hoveddelen av ulveskadene har forekommet i Åseral, men vi finner også noen i Marnardal, Sirdal og Kvinesdal.

 

Figur 1. Grønne sirkler = ulveskader (hhv. 9 stk. og 18 stk.), røde firkanter = ulveskader (merk at det er flere skader på hvert sted), grønne firkanter = gaupeskader (merk at det er flere skader på hvert sted), lilla firkant = kongeørnskade.

Figur 1. Grønne sirkler = ulveskader (hhv. 9 stk. og 18 stk.), røde firkanter = ulveskader (merk at det er flere skader på hvert sted), grønne firkanter = gaupeskader (merk at det er flere skader på hvert sted), lilla firkant = kongeørnskade.

 

Ved behandlingen av søknadene har vi lagt til grunn opplysninger gitt i søknaden, kunnskap om rovviltforekomst i området, samt opplysninger om rovviltdrepte dyr i besetningen og nærliggende områder.

Fylkesmannen orienterte 5. oktober på sine nettsider om muligheten til å søke erstatning for husdyr drept eller skadet av freda rovvilt.

I «Orientering om skadedokumentasjon og behandling av erstatningssøknader i Vest-Agder i 2015» får søkere og andre interesserte innblikk i årets rovviltsaker, gjeldende regelverk for å yte erstatning samt Fylkesmannens vurdering

Kjelde: Fylkesmannen i Vest-Agder

Foto: øystein moi