Laget hadde fått Magne Vegge fra Kvås til å foredra om bondelivet i medgang og motgang og den følelsesmessige siden av bondelivet. Et fagmøte som det var stor interesse for. Ofte er fagorganisasjon mer opptatt av praktiske nyvinninger og den økonomiske siden av jordbruket. Nå var temaet HMS med fokus på det psykiske.

Av AGNAR KLUNGLAND

Magne Vegge er melkebonde i Kvås samtidig som han er enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk i Farsund. Han satte fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det går selvsagt på å trygge arbeidsplassen, men Vegge poengterte at bonden selv, mennesket på bruket er viktigste ressurs. Kort fortalt gjelder det for en bonde å ha venner og være åpen overfor dem, ikke isolere seg i bondelivet som til tider kan være noe ensomt.

_Det kan være ekstremt krevende å være bonde. Når vansker tårner seg opp, er det viktig å ha mennesker rundt seg som kan yte hjelp, rent praktisk men også på det medmenneskelige plan..

­_Når vår største styrke blir vår største svakhet, er det vanskelig å få hodet over vann. Vegge har hatt flere kvelder med tema om hvordan bønder skal bli bedre rustet til å se når det er tid for å ta grep eller varsle. Dette fikk bøndene i Sirdal nærmere innsikt i.

Med seg hadde Vegge HMS rådgiver Gunnar Helliesen som også ser på HMS som mer enn å sikre mot fall og ha redskap som tilfredsstiller sikkerhetskravene rent fysisk.

Psykisk helse engasjerer. Halvdelen av befolkningen opplever i perioder psykiske problemer.  Bønder skiller seg ikke ut fra resten av samfunnet. Men det er viktig å ta grep tids nok. Bønder skiller seg ut ved at de presser seg langt. Det er lavt sykefravær hos bøndene, De steller dyra selv om feberen er høy. Og er trege med å kontakt lege.

VÆR ÅPEN: Møtet i Sirdal gav mange tanker som må bearbeides. Da er det viktig å ta hensyn til følelser, snakke om dem og være åpen.

_En bonde må ha kontakt med seg selv og sine følelser. Hvor godt følelsene er integrerte, det vil si hva du tenker og føler, og hvordan du handler, har mye å si for psykisk helse, sa Vegge.
_Det kan være tøft å være bonde når det det røyner på. Det er i følelsene fornuften er. Når det står på som verst, er det vanlig å reagere med å unngå, døyve eller dempe, angripe andre, eller angripe seg selv.

Om en bonde i egen omgangskrets er utsatt for en krise, er det ikke like godt å vite hvordan en skal møte denne bonden.
_Det viktigste du gjør, er å møte denne bonden med åpen holdning, Viktig å ha trygge folk rundt deg. Det er en god måte å koma i dialog på, understreket Vegge.
_Vær snill med deg selv. Legg vekt på de gode følelser: Interesse, iver, glede, velbehag, ømhet, nærhet og hengivenhet. Del med andre det du opplever, også det som angår det psykiske, oppfordret Vegge og minnet bøndene om aktivt å bruke web-sidene «Godt Bondevett». Bønder må bli mer åpne for det menneskelige i situasjonen, og dele med andre det du opplever. 

Presset på bonden er stort. Ansvaret vokser, økonomien er pressa - og marginene blir stadig mindre. Det er av og til helt nødvendig å sette seg ned i lag med gode venner, med nettverket, og samtale om «de nære ting».
Leder i Sirdal Bondelag, Gunn Siri OusdaL - og nestleder i Vest-Agder Bondelag, Åge Gyland

Bøndene ble oppfordret til å ta HMS på alvor ved å ha fokus på psykisk helse. Fra v: Gunnar Helliesen, Tor Arne Liland og Magne Vegge.

REKORD I VERVING: Sirdal Bondelag, og da spesielt Tor Arne Liland, har stått på for å verve medlemmer. Det har resultert i 17 nye slik at bondelaget i Sirdal nærmer seg 80 medlemmer! Bondelaget opplever at unge starter og tar fatt der de eldre må gi seg. Sirdal kan skilte med mange unge medlemmer. Det er bygd flere nye sauefjøs, og det er flere som går inn i bondeyrket. Det øker trivselen. Sist vervekampanje for to år siden vant Vennesla med 17 nye medlemmer, opplyser Turid Breistøl på Agderkontoret til Bondelaget.

_På fylkesplan har vi lagt merke til den store økningen i Sirdal. Vi retter en stor takk til Gunn Siri Ousdal, og ikke minst til Tor Arne Liland. Vi har ikke regnet på tall og sammenlignet, men en økning på mellom 20 og 30 prosent må være rekord. Det er enestående flott gjort. Vi gleder oss over det som skjer i Sirdal, sier organisasjonssjef Finn Aasheim i Vest-Agder Bondelag.

BERTHA FRA FJOTLAND: Underholdningen på julemøtet stod Anna Årstøl for. Hun var kledd som bondekona Berta fra Fjotland og rappet (Fjotlandsk: Ræba ó seg). Hun viste på flippover hvordan problemer i landbruket kan løses: (Fjotlandsk: Kossen fiksa ko som helst). Hun fortalte om Synnefloden som herjet mer i Kvinesdal da de fikk ordfører fra Kr.f., om ballene som drev nedover, og Bertha og kydnan i utvikling. Ho og mannen starta på garden med to tomme håva! Det ble rett og slett morsomt innslag fra nabobygda.
«Bertha fra Fjotland» (Anna Årstøl) underholdt med egen måte å  løse problem på.