Foto: TV2Som jeg har nevnt tidligere vurderte jeg å bygge meg et full isolert ammeku fjøs. Her er det liggebås til 80 stk. m/fødebinger og kalvegjemmer. Beslutningen ble tatt fredag før palmesøndag da jeg fikk tilsagn fra Innovasjon Norge om investeringsmidler og rentestøtte. Byggeprosessen har egentlig ikke vært på mer enn fem mnd, ifra rensking av fjell til innredning var ferdig montert. Jeg brukte så mye lokale entreprenører det var mulig, det ser jeg i ettertid at ikke var så dumt da de kjente hverandre noe fra før. Da var overgangen fra den ene fasen til den andre myk. De pratet med hverandre slik at de kunne overlappe hverandre på best mulig tidspunkt slik at det var best mulig flyt i byggeprosessen.  Produksjonen min er vårkalving og salg av disse på høsten. Jeg har store forventinger til hvordan bygget skal fungere, hittil ser det lovende ut. Det er først under kalvinga jeg får prøvd det skikkelig ut, den starter i slutten av februar.

Det er stort fokus på løsdriftkravet i 2024, spesielt melkebruk står ovenfor store investeringer dersom de skal være med videre inn i framtida. Noen velger muligens å avvikle melkeproduksjonen da det ikke er mulig å forsvare så store investeringer med tanke på ressursgrunnlaget.   Slike investeringer legger opp til at flere melkebønder må drive større for at dette skal ha noe for seg. Da er det også fokus på at det skal være høyere avdrått pr ku for å kunne fylle en stadig større innkjøpt kvote.  Hva skjer da?  Jo, da blir det produsert mer melk pr.ku, det blir følgelig født færre kalver på melkebruka.

Det skal sies at melkeproduksjonen er en av de viktigste bærebjelkene i norsk landbruk, men ammekua er et godt supplement og tar ut et potensiale som beiteressurs der det er mindre aktuelt for melkeku.

Vi vet at det er underdekning i Norge på 25% storfekjøtt, det utgjør 12-13.000  tonn. For å kunne dekke opp dette mener jeg det må stimuleres til at flere starter opp med ammeku. Denne produksjonen er fleksibel da den kan være på beite uten at den er avhengig av og inn i et fjøs for å melkes. Jeg er sikker på at mange grunneiere ser ammekua som en ressurs for å beite ned et gammelt kulturbeite. Dyr på beite gjør en fantastisk jobb, det åpner opp landskapet og gjør til at innbyggernes trivselsfaktor øker. Også fordi det er noe med det å se dyr ute på beite, det gjør til at folk i grenda blir litt stolte fordi den fremstår bra og at det faktisk er noen som ønsker å drive. I tillegg gjør det til at turistene som kjører igjennom legger merke til et flott kulturlandskap, kanskje velger de å stoppe også for å nyte utsikten.                                                                         Denne produksjonen kan fint kombineres med annen jobb, flere har 10-15 mordyr. Vi har behov for små og store produksjoner, det er det som passer best hver enkelt og hva ressursgrunnlaget ditt er. Vil oppfordre dere som er interessert i denne produksjonen om ta kontakt med rådgiver for å finne ut om dette kan være noe for deg. 

Lykke til

Her kan du lese om den dagen då det vart skipa til folkefest i fjoset på Ulltveit.