Alle var enige om at dette er en uheldig utvikling, men mange revolusjonerende forslag til løsning kom ikke.

 Det var to produsentlag i Vest-Agder som stod bak arrangementet som samlet i overkant av 150 bønder, hovedsakelig fra Agder-fylkene og Rogaland. Bjørn Lende ledet møtet og innledet med å peke på den kraftige økningen i prisene på kjøp og leie av melkekvote.
- Er dette et positivt tegn eller er det for stor belastning på økonomien hos de som satser, spurte Lende. Det har vært tilfeller med leiepris på kvote over en krone literen og kr 600,- i leie pr. dekar.

Les meir om Konsmo-møtet her.