SØRLANDET TIL GRÜNE WOCHE

Sørlandet deltar på Internationale Grüne Woche i Berlin 15. – 24. januar 2016

Sørlandet med eget matmanifest

Vi som var i Dyreparken onsdag kveld var med på noe historisk. De to fylkesordførerne i Agder signerte et MATMANIFEST. Det samme gjorde fylkesmannens landbruksdirektør i Aust-Agder. Men ikke minst satte de 22 bedriftene som har jobbet med dette sitt personlige stempel på et fysisk manifest. Det ble litt høytid over det hele. Nå blåser det virkelig en positiv vind over landsdelen i forhold til lokal mat og drikke som drivkraft for utvikling.

Terje Damman signerer Matmanifest

Inge Tellef Mørland og Terje Damman, fylkesordførere i henholdsvis Aust- og Vest-Agder signerte onsdag kveld på Sørlandet sitt første Matmanifest.

Kirsti M. Hjemdal er prosjektleder i USUS og innledet med å fortelle at mat nå er ett av tre områder som har fått en spesiell prioritet i klyngen i år.

I januar bestemte alle mataktørene i nettverket seg for å jobbe sammen i god Usus-ånd. De som ville gå først meldte seg. Disse har siden den gang gjennomført 3 workshops og utallige møter i arbeidsgruppen.

Åse H. Hørsdal som har ledet prosjektet på vegne av Usus var onsdag kveld nøye med å poengtere at det er næringen selv som må sette dette på agendaen, og at det er arbeidsgruppen som må presentere konkrete resultater.

Arbeidsgruppen har bestått av Roy Byremo fra Dyreparken, Kathrine Ubostad fra Lindesnes Havhotell/Rosjord Strandhotell, Siri Mathisen fra Lindesnes fyr og Øyvind Nese fra Landbrukets Dag. Kathrine Ubostad har ledet arbeidet i gruppen.

Kathrine presenterte i sitt innlegg en del interessante fakta i forhold til hvilket potensial en satsing på lokalmat representerer. Deretter snakket hun om viktigheten av å få seg hele verdikjeden.

Vi har i dag nådd en viktig milepæl. Nå skal vi sammen skape en egen identitet på Sørlandet. Matmanifestet skal ikke være et strategidokument. Det skal være en kultur. Og ingen ting er spikra. Dette er en start. Vi jobber videre og skal ha ny workshop på nyåret.

Kathrine Ubostad

Hun var samtidig ærlig på at det hadde vært heftige diskusjoner i gruppen, men at de sammen har landet på at det skal være en lav terskel for aktører som vil samarbeide videre. De vil skape interesse på en bred base. Og heller snevre inn etter hvert. Så understreket hun at mange spennende bedrifter og aktører allerede er en del av manifestet. Og onsdag signerte de.

Vi har flere mål med manifestet. Kort fortalt handler det om å skape reiselyst, ha fokus på bærekraft og bygge en tydelig identitet. Så skal vi ha fokus på #SpisSørlandet.

Videre fortalte Kathrine at arbeidsgruppen har definert en rekke drivere for det videre arbeidet. Det handler om tilgjengelighet til lokalmat, kompetanseheving, det å videreutvikle delingskulturen samt å etablere gode møteplasser.  Sluttproduktet skal handle om synliggjøring, bevisstgjøring og forpliktelse.

For å si litt om det siste. Hvordan skal vi klare dette? Vi har laget en logo. Vi ønsker at serveringssteder skal merke en eller flere av rettene de har på menyen sin med denne. Den betyr at retten er tuftet på lokalmat. Så ønsker vi at aktørene skal kvalitetssikre og godkjenne hverandre. Det vil samtidig bidra til økt bevissthet og kompetanseheving.

Logo Spis Sørlandet

Så var det mat. Seks retter. Alt selvfølgelig fra lokale produsenter og leverandørerpå. Vi som var til stede fikk dermed både med oss en svært informativ kveld, men også en festaften. Velkomponerte og velsmakende retter basert på ingredienser fra landsdelen. Menyen var overveldende. Det startet med torsk. Deretter ble vi servert både laks og makrell med herlig garnityr. Hovedrett inkluderte lam og ulike kålsorter. Dessertene (i flertall) bestod av oster med tilbehør samt jordbær som basis for det søte til sist. Ingen produsenter nevnt. Ingen produsenter glemt.

Bilder Matmanifest

Det som i alle fall er sikkert: Mange av bedriftene som bidrar i manifestet er samtidig involvert i Grüne Woche. Dette er et viktig kvalitetsstempel.

Les artikkel om Matmanifestet på Usus sine nettsider.

 

Skrevet av: Siv Hemsett, Vest-Agder fylkeskommune