Per 31.12.2022 hadde Norges Bondelag 60.482 medlemmer. Det tilsvarer en nedgang på 635 medlemmer (1%) fra 31.12.2021. Dette er en noe større nedgang enn vi hadde i 2021.

Vi gratulerer Agder Bondelag med en helt utrolig medlemsvekst i 2022! +77 medlemmer (3,6%) er største økning et fylkeslag har hatt siden 2017. Dette er andre året på rad med medlemsvekst for Agder Bondelag?

Flekkefjord Bondelag i Agder hadde best medlemsutvikling blant lokallaga i 2022 (+36, +56,25%).