Hvert år inviterer lokale bondelag til besøk på gårder over hele landet, gjennom Åpen Gård. Her vil det være både morsomme, spennende og lærerike aktiviteter for store og små. Hensikten er å bygge bro mellom de som lager maten og de som spiser den. Interessen for hvor maten kommer fra er økende, og det merkes godt på antall besøkende som deltar på arrangementene.

Åpen Gård er Bondelagets største enkeltarrangement, med over 100.000 besøkende på landsbasis. Stadig færre vokser opp på eller i nærheten av en gård, og derfor er dette en fin anledning til å se, oppleve og lære om norsk landbruk og hvor maten kommer fra.

I år er fellesdato for Åpen Gård søndag 27.august, men lokallaga står fritt til å arrangere på andre datoer også. Derfor følger det med en oversikt over hvor og når det arrangereres Åpen Gård i ditt fylke i år (se under). Noen gårder har ikke oppgitt hvor det skal arrangeres, da anbefaler vi å ta kontakt med lokallaget.

Vi håper at du og dine vil komme på besøk hos en gård nær deg for å se og lære mer om norsk landbruk. Det vil være forskjellige aktiviteter for barn og voksne. Hvilke spennende aktiviteter som foregår er opp til hver enkelt gård.

Vel møtt til Åpen Gård!