Nyheter

Velkomen til årsmøte - velkomen til valkamp

Dei to fylkesbondelaga på Agder skipar til felles årsmøte - og felles valkamponing. Datoen er den 20. mars. Åstaden er toleg midt i Kristiansand - og gjestelista er meir spanande enn nokon gong. Moromannen - og revyartisten Olav Grendstad var ein av dei aller fyrste som melde seg på. (foto: øystein moi )

Rekruttering - om å ha tru på framtida

Jakob Einar Olimstad er leiar i Holt og Vegårshei Bondelag. Den nye jordbruksmeldinga gjer Olimstad otteful - og stundom skræmd. Utviklinga er på feil spor. Noko må gjerast rimeleg raskt dersom det skal vere noko framtid i denne næringa.

Ernas landbruk

Regjeringen la før jul fram ny jordbruksmelding, som skal peke ut retningen for landbrukspolitikken framover. Statsministeren sier følgende om meldingen: «Jordbruksmeldingen vil viderefører alle de sentrale virkemidlene for at den positive trenden skal kunne fortsette.»

Framoverlente fylkespolitikere i Agder!

Fylkesutvalgene i begge Agderfylker behandlet denne uka innspill til vårens jordbruksforhandlinger. - Viktig engasjement fra fylkespolitikerne, kommenterer Finn Aasheim på Bondelagets Agderkontor.

Lammetaco - ein ny spesialitet på verdsmarknaden

Når du blandar i hop 50 kg sauekjøt frå Hovden, kål frå Grimstad, løpse frå Heddan Gard - og ein skvett med eplemost frå Per Try i Søgne , ja då he du skote sjølvaste gullfuglen.

Agder i fyr og flammer

Eimen av brent bjørkeved og kruttsterk bålkaffe låg som eit tjukt teppe øve store delar av Sørlandet tysdag ettermiddag. Bønder, frå Flekkefjord i vest - til Fianesvingen i aust, sa tydeleg frå kva dei meiner om den nye jordbruksmeldinga.

Trygt attende i fjoset

Erik Fløystad er trygt attende i fjoset, heime på garden - på hi sida av Molandsvatnet. Bak seg he han fleire dagar med høge smørbrød, kortreist gluhwein, frittgåande statsrådar og høgtidelege ambassadebesøk i den tyske hovudstaden.

Ny skogbeskatning - nytt regelverk

Norges Bondelag og Skogbrukets kursinstitutt inviterer i denne anledning til kurs om den nye skogbeskatningen. Her vil du lære mer om hva som er nytt og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i regelverket. (foto: øystein moi)

Innføringskurs om biovarme

Velkommen til et spennende- og lærerikt innføringskurs om biovarme. En praktisk kveld hvor du får rikelig anledning til å se hvordan et slikt anlegg fungerer. En kveld med høy sosial faktor - og selvsagt serveres det rykende fersk (bio)pizza.

Leiarskifte i Aust-Agder Bondelag

Det vart ei noko underleg stemning på Agderkontoret då me brått, og sjølvsagt noko uventa, fekk melding om at Erik Fløystad ikkje tek attval som leiar av Aust-Agder Bondelag. (foto:øystein moi )

"Mi har det greit" til bønder frå Kvinesdal

Det var ekteparet Ole og May Britt Helle som fekk den høgthengjande "Mi har det greit - prisen" på Sørlandssamlinga no på fredagskvelden. Vel fortent i fylgje omkvervet hjå den rekordstore møtelyden. (foto: finn aasheim )

Sørlandssamlinga 2017

Det blæs ein svalande og optimistisk vind øve landbruksnæringa på Sørlandet. Fredag ettermiddag møttes 365 bondevener til den årvisse Sørlandssamlinga i Kristiansand. Ny deltakarrekord. Eit fantastisk program. Stolte matprodusentar. Høgtidsstemning.

Ny skogbeskatning

Det skjer store endringer når det gjelder skattereglene for skognæringen. Bondelaget tar grep og vil nå arrangere kurs over store deler av landet. Bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter.

Spelsauen frå Setesdal vil bli nasjonal merkevare

I dag er det berre to område i Noreg som he sau som he geografisk nemning. Lofotlam og Høgfjellslam. No kan tida vere mogen for " Spelsau frå Setesdal." (foto: øystein moi )

Sende brev til Sørlandsbenken

Det bør vel vere kjend for dei aller fleste at org.sjefen for bondelaga på Agder, Finn Aaasheim, er meir enn vanleg engasjert i det meste som dreier seg om rovdyrpolitikk.

Klare for tøffe forhandlinger i Stortinget

Jordbruksmeldingen vil være med å forme fremtiden for norsk jordbruk og vi i KrF er klare for å kjempe for både små og store bønder over hele landet. (foto: øystein moi )

Mentorordning i landbruket

Ordningen er støttet med midler fra Jordbruksavtalen og er utviklet i tett dialog mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving. Innovasjon Norge er involvert på regionnivå.

God jul til folk og fe

I bondebransjen er ordet julefred relativt, den har en tendens til å avbrytes av melking, kalving, grising og alt annet som hører med, men jeg håper flest mulig yrkesbrødre får seg en fin julefeiring.

Folk strøymer til Bondelaget

Sjølv om det stadig vert færre bønder i landet vårt så er oppslutninga om Norges Bondelag større enn på mange, mange år. Me talar om ein organisasjon i kraftig medvind.

Grautfest på Agderkontoret

Fredag føremiddag inviterte Agderkontoret til grautfest. Mykje gilde folk fann vegen til andre høgda i Gyldenløvesgate nr 2 - og på matsetelen stod både rjomegraut, spekemat og stuttreist kringle.

Blues for norsk landbruk

- Man skal være forsiktig med å sammenligne selvstendige næringsdrivende med arbeidstakere, men å fjerne feriepengene og legge dem på timelønna ville fått noen uheldige konsekvenser.

Sørlandssamlinga 2017

Fredag 13. januar er det klart for ei ny Sørlandssamling. Eit spanande fagleg program, og høg sosial faktor gjer at du bør sikre deg plass allereie i dag. (foto: øystein moi )

Audnedal Bondelag tok utfordringa

Audnedal Bondelag, i samarbeid med Vest-Agder Bondelag og Tine, skipa til det som utan atterhald var eit spanande seminar. Åstaden var fleirbrukshallen i Konsmo. Kalenderen synte 21. november.

Slakte - og parteringskurs på Helle i Setesdal

Det gror i fotspora åt dei ihuga sauebøndene på Helle. Etter den store folkefesten tidlegare i år, då sjølvaste landbruksministeren var på gardsbesøk, he no kvardagen kome til den vesle grenda heilt sør i Valle kommune.

Skjerpa krav til korrekte søknader

Ca. 300 bønder kom på informasjonsmøter om produksjonstilskott i jordbruket og gjødslingsplan.

Den største heder en svineprodusent kan få

Norsvin skriver på sine Facebooksider: Jon Leif Eikaas er tildelt hedersbevisningen Godgrisen for 2016. Jon Leif har gjennom flere tiår vært en foregangsmann, inspirator og forbilde for mange innen svinenæringen lokalt i Agder og i norsk svinemiljø. Vi gratulerer!

300 grillpylser sklei ned på høgkant

Omlag hundre elevar frå 9. klasse i Bykle, Valle, Bygland og Evje & Hornnes var måndag samla til Naturbruksdag på den tidlegare skogskulen på Bygland - i dag betre kjend som KVS Bygland.

Då Gjensidige tok bordsete på Agderkontoret

Gjensidige er ein viktig samarbeidspartner for Bondelaget - og for Bondelaget sine medlemmer. Kva er vel då meir naturleg enn å invitere representanter for denne samskipnaden til eit triveleg bordsete på Agderkontoret. Onsdag den 16. desember vart på mange måtar ein merkedag. For båe partar.

Bøndene gjør en forskjell, også i framtida.

Knut Erik Ulltveit, frå Gjerstad, er nestleiar i Aust-Agder Bondelag og varaordførar i heimbygda. På garden he han bygd eit stort moderne fjos med ei golvflate på meir enn 1200 kvm - og med tak øve hovudet for 80 velfødde ammekyr. I dette innlegget er Ulltveit meir oppteken av korleis han som gardbrukar kan vere ei viktig brikke i det store samspelet som etter kvart skal ende opp i ein meir moderne kvardag for oss alle.

Autorisasjonskurs i plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Lillesand og Birkenes Bondelag på bedriftsbesøk

Det var av stor interesse for produsentene å følge produktet hele veien. Siste del av programmet var bearbeiding av produktene. Delikate stykningsdeler, spekteret av smakfulle pølser og den daglige produksjonen av for tiden 1000 medisterkaker.

Bygdenæringer som drivkraft i Indre Agder

Audnedal Bondelag, i samarbeid med Vest-Agder Bondelag og Tine, skipar til det som utan atterhald må vere eit spanande seminar. Åstaden er fleirbrukshallen i Konsmo - og det skjer måndag 21. november kl 19:00. Du må ha meir enn ein god grunn for å sitje heime i godstolen denne kvelden.

Skattekurs i Kristiansand

Det var eit strålande vinterver som møtte dei 75 skarpskodde rekneskapsfolka som denne morgonen sjekka inn på hotellet på Bystranda i Kristiansand. Eit par kuldegradar, sol frå ein skyfri himmelkvelv - og fri sikt omtrent til Danmark. På timeplanen framføre seg på bordplata kunne deltakarane sjå eit omfattande og spanande program, gjeldande for Skattekurset 2016.

Vedtak om kvotejakt på gaupe

Rovviltnemda i region 2 / Sør - Norge, gjorde i møte den 8.november vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017. Kvoten blei satt til 10 gauper.

Prisen gikk til Grimstad!

Mandag ble bedriftsutviklingsprisen i Aust-Agder delt ut. Den gikk til Johan Kristiansen i Grimstad, som driver regionens største gartneri, med blomster, på hele 70.000 m2.

Gratulerer så mykje til Kari og Sjur

Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklingsprisen). Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

På speeddate med Innovasjon Norge

Spennende kurs i begge agderfylkene: "Fra ide`til marked - landbruksbasert næring på Agder." Etter kursets faglige del tilbyr vi også en 10 minutts speeddate hvor deltakerne som ønsker det kan får en uforpliktende og fortrolig prat med en IN-rådgiver om egne planer og ideer

Årets avløser i Vest-Agder

Etter kriterier satt av Norske Landbrukstjenester blei Michal Bobowski tildelt prisen som årets avløser i Vest-Agder. Bobowski fikk prisen for det svært gode arbeidet han gjør i Marnardalsdistriktet.

Då jærbuar og setesdølar møttes til ting

Den eldste busetjinga I Rogaland kan mykje truleg sporast attende til fjelltraktene i Ryfylke for meir enn 7000 år sidan. I grenselandet mot både Sirdal og Setesdal levde dette hardt arbeidande fjellfolket i tett kontakt med skaparverket - og i tett kontakt med grannefolket i aust. Slik er det framleis. Jamvel i dag møtast jærbonden- og setesdølen til felles sauesanking i Setesdal vesthei. Eit viktig - og heilt avgjerande samspel på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skiljeliner. Denne veka vart det skipa til felles ting mellom dei to bondehærane. Frå Rogaland - og frå Agder. Nøyaktig 1144 år etter slaget ved Hafrsfjord.

Frisk og målretta satsing i indre Agder

Økonomisk rådgjevar i Norsk Landbruksrådgiving Agder, Torleiv Roland, melder om optimisme og pågangsmot hjå stadig fleire bønder på Agder. Spesielt triveleg er det å merke seg at fleire unge bønder no satsar på nye moderne driftsbygninger og ei framtid for seg og sine på bruket. Slik vert det liv i bygda, liv på tunet - og ljos i stoveglaset.

Generasjoner, yrker, sau og tull

Og tro det eller ei, men i dag har bønder elektrisk strøm og innlagt vann, og vi vasker oss jevnlig også utenom badesesongen. (foto: øystein moi )

Rovviltskade

Det nærmar seg tida for å sende inn søknad om erstatning av rovviltskade. Fristen er 1. november.

Ungdomen tek styringa i Audnedal

20 år gamle Tom Kåre Eikeland vart denne veka vald til ny lokallagsleiar av Audnedal Bondelag. Trass i sin unge alder er det likevel ein røynd og dugande bonde som no tek på seg eit viktig verv i heimbygda. (foto: finn Aasheim )

Årsmøter i Vest-Agder

I vestfylket er lokallaga godt i gang med å avvikle årsmøta sine. Det ser ut til at mange av lokallagsleiarane tek attval, men me registrerer og at einskilde ber om avløysing frå eit viktig og krevjande verv. Ein av desse er heidersmannen, og mangeårig leiar i Nes Bondelag, Kaspar Stordrange. I ein alder av 81 år øvelet han no formannsklubba til Ole Reidar Skailand.

Myter om sau

Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100 000 dyr i sykdom og fallskader. La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten.

Konkurransetilsynet stopper kjøttsamarbeid

– Vi mener forslaget vårt er fornuftig, fordi det gir mer lik konkurranse sier styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad. - Jeg ser også at tilsynet er negative fordi de mener forslaget vårt vil gi mer balanse i markedet, og dermed klare å opprettholde høyere priser. ( foto: øystein moi )

Stortingsrepresentant med beina på jorda for en dag

Mandag fikk Frp's stortingsrepresentant for Aust-Agder, Ingebjørg Godskesen, oppfylt ønsket om en hel arbeidsdag på et melkebruk. Allerede kl. 05.00 var støvlene på og morgenstellet i fjøset hos Marianne Goderstad i Tvedestrand i gang.

Søren så godt

Mange nytta høvet til å få servert morgonmaten på låven hjå Søren og Ingebjørg på Hodne Gård - i Evje & Hornne kommune, denne sundagen. Fyrste dagen i elgjakta.Stuttreiste egg, heimebaka stomp, traktorvafler, kaffe, heimelaga leskedrykk - og sjølvsagt ei dugeleg ladning av deira eige økologiske smør, "Søren så godt."

Hva er egentlig antibiotikaresistens

Fire norske statsråder kaller antibiotikaresistens for «helsesektorens klimakrise» , og den britiske helseministeren har tidligere uttalt at trusselen fra antibiotikaresistens er på nivå med global oppvarming.

Varsling om ringorm

Mattilsynet sendte i går ut varsel om sykdommen ringorm på storfe i Agder. Dette er en såkalt B-sykdom, som medfører restriksjoner i smittede besetninger og kontaktbesetninger. Sykdommen påvirker ikke matprodukter fra dyra.

Våre samarbeidspartnere