Nyheter

Bygdenæringer som drivkraft i Indre Agder

Audnedal Bondelag, i samarbeid med Vest-Agder Bondelag og Tine, skipar til det som utan atterhald må vere eit spanande seminar. Åstaden er fleirbrukshallen i Konsmo - og det skjer måndag 21. november kl 19:00. Du må ha meir enn ein god grunn for å sitje heime i godstolen denne kvelden.

Skattekurs i Kristiansand

Det var eit strålande vinterver som møtte dei 75 skarpskodde rekneskapsfolka som denne morgonen sjekka inn på hotellet på Bystranda i Kristiansand. Eit par kuldegradar, sol frå ein skyfri himmelkvelv - og fri sikt omtrent til Danmark. På timeplanen framføre seg på bordplata kunne deltakarane sjå eit omfattande og spanande program, gjeldande for Skattekurset 2016.

Vedtak om kvotejakt på gaupe

Rovviltnemda i region 2 / Sør - Norge, gjorde i møte den 8.november vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017. Kvoten blei satt til 10 gauper.

Prisen gikk til Grimstad!

Mandag ble bedriftsutviklingsprisen i Aust-Agder delt ut. Den gikk til Johan Kristiansen i Grimstad, som driver regionens største gartneri, med blomster, på hele 70.000 m2.

Gratulerer så mykje til Kari og Sjur

Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklingsprisen). Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

På speeddate med Innovasjon Norge

Spennende kurs i begge agderfylkene: "Fra ide`til marked - landbruksbasert næring på Agder." Etter kursets faglige del tilbyr vi også en 10 minutts speeddate hvor deltakerne som ønsker det kan får en uforpliktende og fortrolig prat med en IN-rådgiver om egne planer og ideer

Årets avløser i Vest-Agder

Etter kriterier satt av Norske Landbrukstjenester blei Michal Bobowski tildelt prisen som årets avløser i Vest-Agder. Bobowski fikk prisen for det svært gode arbeidet han gjør i Marnardalsdistriktet.

Då jærbuar og setesdølar møttes til ting

Den eldste busetjinga I Rogaland kan mykje truleg sporast attende til fjelltraktene i Ryfylke for meir enn 7000 år sidan. I grenselandet mot både Sirdal og Setesdal levde dette hardt arbeidande fjellfolket i tett kontakt med skaparverket - og i tett kontakt med grannefolket i aust. Slik er det framleis. Jamvel i dag møtast jærbonden- og setesdølen til felles sauesanking i Setesdal vesthei. Eit viktig - og heilt avgjerande samspel på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skiljeliner. Denne veka vart det skipa til felles ting mellom dei to bondehærane. Frå Rogaland - og frå Agder. Nøyaktig 1144 år etter slaget ved Hafrsfjord.

Frisk og målretta satsing i indre Agder

Økonomisk rådgjevar i Norsk Landbruksrådgiving Agder, Torleiv Roland, melder om optimisme og pågangsmot hjå stadig fleire bønder på Agder. Spesielt triveleg er det å merke seg at fleire unge bønder no satsar på nye moderne driftsbygninger og ei framtid for seg og sine på bruket. Slik vert det liv i bygda, liv på tunet - og ljos i stoveglaset.

Generasjoner, yrker, sau og tull

Og tro det eller ei, men i dag har bønder elektrisk strøm og innlagt vann, og vi vasker oss jevnlig også utenom badesesongen. (foto: øystein moi )

Rovviltskade

Det nærmar seg tida for å sende inn søknad om erstatning av rovviltskade. Fristen er 1. november.

Ungdomen tek styringa i Audnedal

20 år gamle Tom Kåre Eikeland vart denne veka vald til ny lokallagsleiar av Audnedal Bondelag. Trass i sin unge alder er det likevel ein røynd og dugande bonde som no tek på seg eit viktig verv i heimbygda. (foto: finn Aasheim )

Årsmøter i Vest-Agder

I vestfylket er lokallaga godt i gang med å avvikle årsmøta sine. Det ser ut til at mange av lokallagsleiarane tek attval, men me registrerer og at einskilde ber om avløysing frå eit viktig og krevjande verv. Ein av desse er heidersmannen, og mangeårig leiar i Nes Bondelag, Kaspar Stordrange. I ein alder av 81 år øvelet han no formannsklubba til Ole Reidar Skailand.

Myter om sau

Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100 000 dyr i sykdom og fallskader. La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten.

Konkurransetilsynet stopper kjøttsamarbeid

– Vi mener forslaget vårt er fornuftig, fordi det gir mer lik konkurranse sier styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad. - Jeg ser også at tilsynet er negative fordi de mener forslaget vårt vil gi mer balanse i markedet, og dermed klare å opprettholde høyere priser. ( foto: øystein moi )

Stortingsrepresentant med beina på jorda for en dag

Mandag fikk Frp's stortingsrepresentant for Aust-Agder, Ingebjørg Godskesen, oppfylt ønsket om en hel arbeidsdag på et melkebruk. Allerede kl. 05.00 var støvlene på og morgenstellet i fjøset hos Marianne Goderstad i Tvedestrand i gang.

Søren så godt

Mange nytta høvet til å få servert morgonmaten på låven hjå Søren og Ingebjørg på Hodne Gård - i Evje & Hornne kommune, denne sundagen. Fyrste dagen i elgjakta.Stuttreiste egg, heimebaka stomp, traktorvafler, kaffe, heimelaga leskedrykk - og sjølvsagt ei dugeleg ladning av deira eige økologiske smør, "Søren så godt."

Hva er egentlig antibiotikaresistens

Fire norske statsråder kaller antibiotikaresistens for «helsesektorens klimakrise» , og den britiske helseministeren har tidligere uttalt at trusselen fra antibiotikaresistens er på nivå med global oppvarming.

Varsling om ringorm

Mattilsynet sendte i går ut varsel om sykdommen ringorm på storfe i Agder. Dette er en såkalt B-sykdom, som medfører restriksjoner i smittede besetninger og kontaktbesetninger. Sykdommen påvirker ikke matprodukter fra dyra.

Nortura møter motbør i eigne rekkjer

Nortura, sjølve lokomotivet i det norske kjøtsamvirket, planlegg no å flagge ut drifta av viktige og sentrale IT-tenester til eit indisk selskap. Både dei tilsette og eigarane, bøndene , ottast for at utflagging vil skade omdømet til norsk landbruk. Fylkesleiaren i Vest-Agder Bondelag likar ikkje kva han høyrer.

Økologisk Bonde, jeg?

Som en del av Økouka 2016 arrangerer fylkesbondelagene seminar for produsenter som "..har vært inne på tanken, eller er litt nysgjerrig på fordeler, ulemper og muligheter ved økologisk produksjon". Les mer:

Agrovisjon 2016 - Stavanger

Agrovisjon er en møteplass som bidrar til faglig og teknologisk oppdatering av jordbruket. Det vil være både utstilling, konferanse og kurs. Landbruksmessa er også en sosial arena med festmiddag og bondepub. (foto: øystein moi )

Holmgang på Helle

I samband med den store sauefesten på Helle sist veke var det sjølvsagt knyta stor spaning til kven som ville gå sigrande ut av den mykje omtala holmgangen i "speed-klypping mellom Svenn Reiersen frå Hornnes - og Jon Georg Dale frå regjeringskvartalet. Det heile måtte avgjerast med målfoto.

Ein framifrå gardbrukar - med tøff dame

Terje starta drive garden så snart han var ferdig med grunnskulen. No kan han vise til tre tiår som bonde og matprodusent. Tidene i landbruket forandrar seg stadig, og Evje er ikkje eit unntak. Terje minnest då han først starta. Den gong var dei 30 mjølkeprodusentar i kommunen. No er dei seks. (foto: øystein moi )

Ja - det blei ein skikkeleg folkefest

I nydelig vær tok Hellebygda og Valle Sau & Geit imot Statsråd Jon Georg Dale i forbindelse med fjøsåpning hos familiene Åmlid, Helle og Straume. 3 nye sauefjøs innen en kastelengdes avstand ble åpnet – da er det fest!!

Inviterer til "Gøy på landet"

Mange små og store arrangement er på trappene når 4H inviterer til Gøy på landet landet rundt i september. Vil du kose med kalven, snakke med sauen eller grynte med grisen? Då må du besøke Gøy på landet på ein 4H-gard denne hausten. Meir enn 25 gardar landet rundt opnar opp garden sin til ein morosam og lærerik dag for små og store.

Landbruksministeren vitjar Setesdal

Statsråden vil truleg møte både stakkekledde jenter, ihuga sauebønder - og mykje gilde folk frå heile dalføret når han kjem på signingsferd til Setesdal laurdagen den 27.august. Det vert folkefest på Helle når det vert opna for omvisning i tre nye sauefjos, med plass til meir enn 1000 dyr. (foto: øystein moi )

Dyrsku i Seljord

Eigen familiedag, fjosstell, ølsmaking - og vitjing av kronprinsfamilien er nokre av høgdepunkta når Noregs største handels- og landbruksmesse fyller 150 år! Det skjer i Seljord, i hjartet av Telemark, i dagane 09. - 11. september. (foto: øystein moi )

Åpen Gård i Arendal

Lokallagsleiar Eli - Monica Aune Olimstad, melder om ein vellukka dag med meir enn 500 frammøtte då det vart skipa til Åpen Gård sist helg. Åstaden var på 4H- garden til søstrene Kjevik / John Olav Kjevik. På neste side kan du sjå nokre fotografisk blinkskot som er signert lokallagsleiaren.

Storsamling på Gyland

Det vert truleg folksamt i tunet hjå Kirsten og Tollak Nedland på Gyland, måndagskvelden den 29. august. Det er bondelaga i Nes, Flekkefjord og Kvinesdal som slær på stortromma. Med seg på laget he dei i tillegg representantar frå både Tine og Nortura.

Felles styremøte i Agder

Dei to fylkesstyra på Agder plar kvart einaste år skipe til eit felles styremøte med tilhøyrande sosialt samvær - ein eller annan stad i røystekrinsen. I år var det Aust-Agder Bondelag som var vertskap. Turen gjekk til Lyngør, ei øygruppe ytst i havgapet mellom Tvedestrand og Risør. Knut Helmer Feltstykket var både båtførar og turoperatør. Det vart eit minnerikt døger i eit fantastisk naturlandskap. Ei naturoppleving me seint vil gløyme. ( foto: øystein moi )

Glimt frå Naturligvis 2016

Fredag ettermiddag, presis klokka 13:00, vart portene opna - og Naturligvis 2016 på Evjemoen er i full gong. Det er venta 10 000 - 12000 gjestar i løpet av helga. Utstillarane er godt førebudde, og arrangørane tykkjest ha full kontroll. Her kan du sjå nokre fargebilete frå opningsdagen. (foto: øystein moi )

Velkommen til Åpen Gård

Åpen Gård er en fast tradisjon blant lokallagene til Norges Bondelag, og det har også blitt en fast tradisjon for mange av de besøkende. I år arrangeres Åpen Gård de to siste søndagene i august, 21. august og 28. august. Noen steder arrangeres Åpen Gård også på andre datoer. ( se aktivitetskalenderen vår )

Naturligvis 2016

Frå hovudkontoret på Evje meldast det no om at planleggjinga av Naturligvis 2016 er i rute. Arrangørane ber ei stille bøn om strålande sumarver og ny publikumsrekord. Tidleg neste veke er Trygve Jokelid (bilete), og den trugne dugnadsgjengen hans, på plass på Evjemoen. Då venter lange dagar, seine kveldar - og mange tunge løft. 70 000 rykande ferske eksemplar av messeavisa er i desse dagar på veg ut til godtfolk i båe agderfylka. Iveland og Åseral medrekna.

Næringspolitikk i jordbæråkeren

Birte Usland, frå Marnardal, er styremedlem i Norges Bondelag. Denne veka hadde ho på prent ein kronikk i Fædrelandsvennen kor ho m.a. set spursmålsteikn ved gjeldande norsk næringspolitikk. Til hausten kjem regjeringa med ei ny jordbruksmelding. Ei melding som på mange måtar legg låma for norske bønder, jordbærprodusentane medrekna, i mange år frametter. (foto: øystein moi )

Nyttige nettstader

Før treiv me telefonkatalogen og fann fram telefonnummeret til meieristyraren, slakteriet eller heradsagronomen. I dag er det internettet som er løysinga på det aller meste. Stundom kan det likevel vere både vanskeleg og tidkrevjande å finne fram til den rette nettsida. Her finn du snappvegen til nokre av dei mest aktuelle adressene og nettsidene.

Terje Birkeland - bonde og lokallagsleiar

I desse dagar feirer Terje Birkeland, på Evje, 30 års jubileum som mjølkebonde. Ein positiv kar, og ein dugande gardbrukar, som ikkje vil byte arbeidsplass med nokon som helst. Lokallagsleiar i Evje & Hornnes Bondelag - og meir enn vanleg interessert i engelsk fotball. ( foto: øystein moi )

Sjefen - Naturligvis

Øyvind Nese høyrer til dei som lyt utsetje sumarferien til hausten. Til nærare elgjakta. Dagleg leiar for landbruksmessa Naturligvis, på Evjemoen, held i desse dagar på med å leggje ned dei siste brikkene i eit puslespel som til slutt skal verte ei vellukka messe med 12 - 14000 skodelystne. (foto: øystein moi )

Redaktøren i Setesdølen bør ete meir lammekjøt

Om det skuldast tropenetter, uvanleg høg sumartemperatur og medfylgjande solstikk - eller det heile er eit utslag av den årvisse agurktida, ja det veit me lite om. Det tykkjest likevel vere eit felles mål blant einskilde bladfykar på Sørlandet denne sumaren å spreie mest mogleg lort og elende kring hardt arbeidande bønder og deira støttespelarar. Sist veke var det Lindesnes Avis, medan det denne veka er avisa Setesdølen som hiv seg på karusellen.

Jordbær og late bønder

Lederen i Vest-Agder Bondelag reagerer krafig på en lederartikkel i lokalavisen Lindesnes , lørdag 16.juli. I sin omtale av late og kravstore bønder tar redaktøren i bruk et vokabular - og en argumentasjon som blant folk flest er gått ut på dato for lenge siden. Mye tyder på at redaktøren i Mandal har sovet i mer enn en skoletime. Bondelagslederen fra Selandsdalen gir svar på tiltale.

Gaupebestanden har gått ned

Det er i vinter påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet, og det er en nedgang på 14 prosent fra i fjor. Bestanden var før jakta i år under bestandsmålet på landsbasis og vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre påviste familiegrupper.

Naturtypekartlegging i skog

I august og september vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i skogområder i Agder. Hensikten med naturtypekartlegging er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder. Data som hentes inn kan bli brukt i arealforvaltningen hos kommune og Fylkesmann.

Flott Lofthusmarkering i Lillesand

I går arrangerte Lillesand Bondelag og Vestre Moland og Lillesand Historielag en strålende minnemarkering på Møglestu. 230 år etter Lofthusopprøret. En nyoppusset Kristian Lofthus-bauta fikk krans og en ny informasjonstavle ble avduket.

Ønsker dere alle en god sommer

Kalenderen viser oss at det snart er ferietid på Agderkontoret. Byråkratane trenger hvile - for både kropp og sjel. Kontoret er bemannet t.o.m. uke 26. Så blir det et par uker med ferielukking før kontoret igjenn er åpent for både inngående - og utgående trafikk, mandag 18. juli klokka 07:50. Følg våre ferietips på neste side - og god sommer ...

Husk å lade batteriene

Snart går store deler av det norske folk inn i feriemodus. Fellesferie, bading, late dager på solsenga - og kortreist grillmat på middagstallerkenen. Fylkeslederen i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, minner sine yrkesbrødre om at det også er viktig for bøndene å lade opp batteriene nå i sommerhalvåret. Høstmørket og kuldegradene kommer trolig tilbake dette året også.

Kristian Jensen Lofthus - et jubileum

I år er det 230 år siden bondehøvdingen Kristian Jensen Lofthus reiste til kongen i København for å protestere mot embetsstand og handelsmenns behandling av bønder og allmue i Agder og Telemark.

Dyreparken satser på lokalmat

Dyreparken i Kristiansand satser på lokalprodusert mat. Økobonden frå Moisund, Søren Hodne (bilete) , var ein av produsentane som i fjor kom seg gjennom nålauget hjå Julius og venene hans. Då serverte dei stuttreist, grov stomp med tilhøyrande "Søren så godt smør" frå Hodne Gard - til eit internasjonalt publikum.

– Jeg kjenner ingen aktive bønder som leier ut jorda si

Tor Erik Leland er fylkesleder i Vest-Agder. Under generaldebatten på Bondetinget onsdag tok han til orde for en sak som opptar de fleste. Nemlig jordleie og kjøp av melkekvoter.

Bilete frrå Bondetinget 2016

Årsmøte i Norges Bondelag, på Lillehammer, er no historie. Meir enn 300 gjestar, utsendinger - og tillitsvalde frå heile landet er no attende i heimen. Attende i godstolen. Lars Petter Bartnes vart attvald som leiar medan Birte Usland, frå Marnardal, vart vald inn som fast medlem av hovudstyret. (foto: øystein moi )

Landsmøte i Norges Bondelag

Denne veka vert det skipa til landsmøte i Norges Bondelag. Meir enn 300 gjestar, og utsendinger frå heile landet, samlast til ting på Lillehammer. Bondelaga frå Agder er godt representert og vil vonleg markere seg med kraftfulle innlegg frå talarstolen. Det plar vere slik.

Våre samarbeidspartnere