Hva skjer på veien til Oslo?
Jeg vil innledningsvis gratulere fylkesutvalget i Aust-Agder for et meget solid vedtak vedrørende kommende jordbruksforhandlinger. Dette vedtaket er en klar støtte til landbruket generelt og sørlandsbonden i særdeleshet. Vedtaket er samtidig en klar avvisning av hovedlinjene i regjeringens jordbruksmelding som behandles i næringskomiteen i disse dager. Vedtaket er en klar erkjennelse av at vårt landbruk har viktige kvaliteter utover det å produsere billig mat. Det er også en erkjennelse av at ren og trygg mat og god dyrevelferd ikke er forenlig med markedsliberalisme som er en klar føring i regjeringens jordbruksmelding.

Det store spørsmålet er hvorfor råder ikke den kollektive fornuft som ligger i bunnen på fylkesutvalgets vedtak når regjeringspartienes representanter kommer til Oslo? Mangler de selvtillit, lar de seg overkjøre av ideologiske floskler eller er det slik at regjeringen bruker øreklokker framfor antenner når de mottar innspill fra distriktene som ikke passer dem?

Uansett gledelig at fylkespolitikerne stiller opp for vårt landbruk. Vi trenger dere i det videre arbeid for et bærekraftig landbruk med stolte bønder som leverer mat og kulturlandskap av høy kvalitet
 

Erik Fløystad
Fylkesleder Aust-Agder Bondelag


Foto: øystein moi