Vil du som ny bonde eller bonde i en utviklingsfase ha en erfaren diskusjonspartner? Eller er du en erfaren bonde som kan tenke deg å dele din erfaring med andre? Du som er bonde i Aust-Agder inviteres nå til å delta i et forsøk med mentorordning for landbruket «Bonde hjelper Bonde». Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Om mentorordningen 
Mentorordningen innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentoren må være en erfaren produsent innen tradisjonelt landbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Produsenten som får mentorhjelp må være under 35 år og gjerne ny innen sin produksjon eller en som skal gjøre store endringer i drifta.

Du kan melde deg på forsøket som interessert mentor, som ung bonde eller som par dersom du hører hjemme i Nord- og Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Oppland eller Hedmark. Det er disse fylkene som er med i forsøket.

Som mentor vil man få en opplæring i hva det vil si å være mentor før han/hun setter i gang. Mentorparene vil bli tilknyttet en regionkontakt i Norsk Landbruksrådgivning.

Opplæringen vil skje på en landssamling der mentorer og regionkontakter i NLR møtes vinteren 2017.

Som deltaker i mentorordningen forplikter deltakerne seg til å møtes minimum fem ganger i løpet av året og å gi en enkelt rapport på aktivitet til NLR. Det gis kr. 8.000 til godtgjøring av mentor.

Ordningen er støttet med midler fra Jordbruksavtalen og er utviklet i tett dialog mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving. Innovasjon Norge er involvert på regionnivå.

Kontakt

Norsk Landbruksrådgiving Agder
Songdalsvegen 837, 4646 Finsland

Telefon: 38183900 
E-post: agder@nlr.no

Søknadsfrist er 12. januar 

Opplæring av mentorer vil være 9. februar. Nærmere datoer kommer til de som melder seg på.