Tekst og foto er levert av den venesæle, og aldri kvilande, leiaren i Aust - Agder Sau og Geit / Kåre Blålid.

22 deltakere møtte opp til  slakte - og parteringskurset på Helle 16. november fra kl.18-21.00. Tove Hilde og Egil Åmli hadde fyrt opp grillen og lagt til rette for et flott arrangement i garasjen i det nye fjøset. 5 lam blei slakta, holdvurdert både før og etter slakting. Stian Espedal, mangeårig slakter på Nortura’s anlegg på Forus delte erfaringer og gode tips.  Espedal gikk nøye gjennom slakteprosessen og alternative måter å partere et lam.  Kvelden ble avsluttet med «basar» der de ulike stykkningsdeler var gevinst! God stemning og fornøyde deltakere.

Her var det mye nyttig å lære

 

Stian Espedal, har lang erfaring. Flotte stykningsdeler

Slaktebenk er kjekt å ha!

Her kan du sjå reportasje frå den store folkefesten i Setesdal - tidlegare i år.