Slik var stoda i tingsalen i god tid før skattekurset vart offisielt opna. Dei såg ut til å ha full kontroll, og vel så det, arrangørane frå Agderkontoret. Turid Breistøl og Finn Aasheim. ( mobilfoto: øystein moi )

 

I løpet av dei to dagane kurset varer, torsdag og fredag, skal deltakarane gjennom eit svært omfattande program. Ein kan m.a. nemne lov og forskriftsendringer, skattepolitikk og skattefaglege avklåringer, bilbeskatning, pensjons - og trygderettigheter for næringsdrivande - og sjølvsagt ein kraftig bolk med orientering kring statsbudsjettet 2016.

Advokatfullmektig hjå Norges Bondelag, Marianne Imerslund, var fyrst av alle på talarstolen.  Ho forretta om skatte - og avgiftsopplegget for 2016, med hovudvekt på lover og forskriftsendringer med tilhøyrande , og aktuelle dommer og uttalelser. ( mobilfoto: øystein moi )

 

Dei såg ut til å trivast godt i sjøkanten i Kristiansand. Både åsdølar, mandalsfolk, ein gut frå Evje - og ein venesæl gjeng frå Åmli. ( mobilfoto: øystein moi )

 

Turid Breistøl, tilsett ved Agderkontoret, legg ned eit himla arbeid i samband med det årvisse skattekurset. Alle skal ha varm mat, nok mat, ei oppreidd seng - vatn i dusjen og eit oppdatert kompendium på det som omhandlar lover og regler for rekneskapsføring i landbruket.  Skattekursa i regi av Norges Bondelag er umåteleg populære - og Turid er så avgjort ein av dei som skal ha både ros  og heiderleg omtale når det gjeld gjennomføring av skattekurset. ( mobilfoto: øystein moi

... og det var ingen som våga å klage på korkje veret - eller på utsikten frå tingsalen. ( foto: øystein moi )