Foto: øystein moi

I statuttene for «Godgrisen» vektlegges spesielt kandidatens evne til å kommunisere både stolthet og kunnskap om svinenæringa. Det gjør Eikaas til det fulle; han har gjennom flere tiår vært en samlende person for hele svinemiljøet i Agder. Han er et forbilde for andre produsenter når han med stolthet, engasjement og kunnskap snakker frem grisen og svinenæringen.


Her kan du lese mer om hvordan Norsvin omtaler fagmannen og humørsprederen fra Søgne.

Den lokale nettavisen N247.no omtaler sin populære sambygding på denne måten.