Klassifisering av slakt

Tekst og foto: Kåre Blålid
Når disse to lokallagene samler seg da er det to elementer som preger treffet – masse folk og interessante tema! Tema den 9. november var «Levering, slakt og bearbeiding av bondens produkter»
Utfordringen ble gitt til den lokale slakter, bedriften Jens Eide . Mellom 35-40 deltagere møtte opp!

Jens Øystein Eide tok forsamlingen med på et historisk tilbakeblikk fra bedriftens spede begynnelse i 1946 – den røde bua ved brua i Lillesand, til farens slakter og pølsemakeri i sentrum. Fortellingen gikk og innom flytting til Tingsaker i 1973, utvidelser i 1986, videre til de større avgjørelser på 2000 tallet om overtagelser av Agro sine lokaler på Gaupemyr. Hans fremstillingsmåte er engasjerende og innholdsrik, en hyggelig fagmann å lytte til. Bedriften er nå herre i eget hus og det planlegges nye utvidelser. Over 60 ansatte dekker de vel 40 årsverkene ved bedriften.
Jens Eide AS har funnet sin plass, selv om det jobbes med utvidelse har bedriften ikke noe tydelig mål om å bli stor. Årsproduksjonen er oppunder 1000 tonn, som slaktes, stykkes, omdannes til produkter og omsettes til grossister og butikker.

Slakteriet består av linje for storfe og småfe. Forsamlingen fulgte godt med når den erfarne slakter fortalte om human avliving, kapasiteter på de ulike linjene til prosessen med å følge dyret gjennom hele prosessen frem til veiing og klassifisering. Her lå grunnlaget for oppgjøret!

Det var av stor interesse for produsentene å følge produktet hele veien. Siste del av programmet var bearbeiding av produktene. Delikate stykningsdeler, spekteret av smakfulle pølser og den daglige produksjonen av for tiden 1000 medisterkaker. Fokuset var kvalitet og delikat fremstilling av varene. Det som ikke gikk til grossist gikk ut med egen bil fra Mandal til Skien.
Mange fikk gode svar på reflekterte spørsmål. Bøndene var opptatt av dyrevelferd, objektivitet ved klassifisering samt omsetting av produkter. Jens Øystein Eide fulgte på med betryggende svar og oppklaringer.

Etterhvert kom pølser, brus, kaffe og kake fram og da tok småpratene over. Hyggelig var det at mange unge var med denne kvelden i tillegg til de vel kjente og trivelige bondelagsmedlemmene. Takk til lokallagslederne Marit Gunn Tveit og Tom Løland som dro i gang det hele, og som med hyggelige ord, blomster og t-skjorte takket Jens Øystein og hans mannskap for kvelden, til stor applaus fra de fremmøtte.

Leder av Lillesand Bondelag, Marit Gunn Tveit - og leder av Birkenes Bondelag, Tom Løland, takker Jens Øystein Eide for et trivelig og lærerikt bedriftsbesøk.

Og ingen sa nei-takk da Arly serverte varme, velsmakende og ikke minst kortreiste pølser.