Landbruket skal nå reddes med å fjerne flest mulig av ordningene som det i dag er fundamentert på, og som gjør at vi fortsatt har landbruk over hele Norge.

Her kan du lese heile artikkelen til Tor Erik Leland.