Foto: øystein moi

"Bygdenæringer som drivkraft i Indre Agder - også i framtiden?" - ja dette er øveskrifta på eit variert og spanande program.

- AgriAnalyse har i høst levert notatet «Audnedal – Melkeproduksjon som investeringsobjekt». Der det slås fast at «For kommunen kan det å investere i jordbruket, og særlig melkeprodusentene, være vel anvendte penger…»
Notatet lanseres i dette møtet!

-

Tekstboks:  Bygdeutvikling og entreprenørskap i norske landbrukskommuner
v/Dag Jørund Lønning, rektor på Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling og professor i nyskaping og bygdeutvikling.

 

 

Tekstboks:

Audnedal – Melkeproduksjon som investeringsobjekt - gjennomgang av problemstilling, analyser og konklusjoner
v/Anne Bunger, master i utviklings- og ressursøkonomi og utreder hos AgriAnalyse.

 

Kort kommentar fra Bondelaget
v/ Tor Erik Leland, leder i Vest-Agder Bondelag


Det settes av god tid til spørsmål og kommentarer fra salen!

Seminaret er gratis – ingen påmelding.

Enkel servering.

Velkommen!!