Hans Fr. Grøvan, og KrF, er klare til å gå offensivt ut i kampen for å kjempe for at norske bønder, norske matprodusenter, skal få best mulig vilkår i årene som kommer.
Agderkontoret mottok i dag en e-post med et rimelig klart innholld.
Grøvan (t.h. på bildet) representerer  Vest-Agder på Stortinget, mens KJell Ingolf Ropstad representerer nabofylket i aust. Begge to med et rimelig klart syn på norsk landbruk.  Begge to med klare signal om at valgkampen er i full gang:

 

Ja til et aktivt landbruk over hele landet
Av st.repr. Hans Fr. Grøvan / Krf Vest-Agder

Helt på tampen av 2016 har regjeringen levert jordbruksmeldingen. Den har vi ventet på og KrF er klar for å kjempe for et aktivt landbruk over hele landet og for økt matproduksjon. Dette kommer til å være våre hovedprioriteringer i arbeidet med meldingen i Stortinget. 
Jordbruket er viktig for matproduksjon og vi skal produsere mat som det er naturlig å produsere i Norge slik at vi både kan dekke innenlands etterspørsel og ha lønnsom eksport. Med et høyere befolkningstall vil økt matproduksjon bli enda viktigere, og dette må vi som politikere legge til rette for i dag.


Regjeringen foreslår å redusere melkekvoteregioner fra 19 til 10. KrF mener at Melkekvoteregionene, som sammen med fraktordninger og andre distriktsvirkemidler sikrer matproduksjon i hele landet. Dette er avgjørende for et aktivt og mangfoldig landbruk i hele landet. KrF støtter derfor ikke dette forslaget, og håper å få med oss stortingsflertallet for å stoppe dette.

I jordbruksmeldingen foreslår landbruksministeren at partene i oppgjøret skal bli enige om ulike forenklingstiltak. Dette mener vi er klokt, men vi er kritiske til noen av forslagene som kommer i meldingen. Blant annet mener vi at det er svært unødvendig å sette unge og gamle opp mot hverandre slik regjeringen gjør når de foreslår å fjerne tidlig pensjon for å gi til rekruttering av yngre. KrF er også opptatt av at bøndene og deres familier skal ha gode velferdsordninger knyttet til sykdom, barn, ferie og fritid. Det må finnes et sosialt sikkerhetsnett også for bønder. Dette vil være KrFs inngang når vi starter behandlingen an denne delen av melding.
KrF er ikke imot en modernisering markedsreguleringsordninger hvis det gir en bedre markedsbalansering. Det er viktig at det først gjøres et arbeid med gjennomgang av lovgrunnlag, rolledefinisjoner og konkurransenøytralitet. KrF er ikke enige i regjeringens ønske om endringer på markedsreguleringene for korn og egg.
Jordbruksmeldingen vil være med å forme fremtiden for norsk jordbruk og vi i KrF er klare for å kjempe for både små og store bønder over hele landet.