Nyheter

Landbruk, kjøttkutt og klimakur

Landbrukets klimaplan viser hvordan jordbrukets klimaforpliktelse kan innfris uten at dette går på bekostning av utvikling av norsk matproduksjon på norske ressurser ,matberedskap, levende bygder og arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien.

- Vi tror på Norge

Alt no ser med klåre teikn på at valkampen fram mot stortingsvalet neste år er i full gang. Agder Høyre inviterte denne veka til innspel kring eige partiprogram. På gjestelista fann me m.a. Knut Erik Ulltveit frå Bondelaget

På skulebenken

Agder Bondelag inviterte sist veke sine næraste vener, frå både Rogaland, Vestfold og Telemark til ordskifte og samtale kring marknad og marknadskrefter knyta til næringa vår. Norsk landbruk, og norsk landbrukspolitikk er på mange måtar i ei særstilling.

Mennesket - den aller viktigaste ressursen

Onsdag denne veka skal Norges Bondelag velje nytt styre. Birte er ikkje blant dei utvalde. No vil ho prioritere kvardagen på ein annan måte. Meir tid til kjærasten Oddgeir, to flotte jenter – og vel 30 mjølkekyr i fjoset.

Fransk konfekt - og ekte kjærleik

Maryanne kjem ruslande øve tunet. Smilande. Nøgd med livet – nøgd med kjærasten. Arbeidsantrekket er tradisjonelt. Sponsa av Felleskjøpet. Dei set seg tett attmed kvarandre. Lite kan måle seg med det gode livet på Oppigard.

Bruker stadig mindre antibiotika

– Mindre medisinbruk er et tegn på at husdyra våre er friske. Det er godt å vite når du skal velge mat i butikken, sier Bartnes.

På besøk hos Søgne Bondelag

På vår rundreise til dei ulike lokallaga på Agder, vart turen denne dagen lagt til Søgne Bondelag. Me vart teken vel imot, og me tok til oss både ny lærdom, kraftige innspel , stuttreiste kjøttkaker - og svært klåre meininger om lokal jordvernpolitikk.

Fargerike Åseral - fargerike åsdølar

Ei rundreise i Åseral vert på mange måtar ei kulturell oppleving. Fargerike, frittalande, vidsynte og venesæle folk. Med fylkesleiaren i Bondelaget som reisefye vert det samstundes ei reise med fagleg påfyll - og med klåre tilbakemeldinger. Frå grasrota.

Landbruksforum Agder - på fagtur til Åmli

Landbruksforum er kort fortalt det formelle namnet på ein viktig møteplass mellom landbruksnæringa og våre fylkespolitikere. Nyleg var denne gjengen på vitjing i Åmli kommune. Ein lærerik dag. Fagleg påfyll - og sosialt samvær.

Tør å spørre!

Alle som verver et nytt medlem ut august er med i trekningen av et gavekort på kr 5000 hos De Historiske Hotel og Spisesteder.

Framtida for agderlandbruket

Mykje er framleis heilt i det uvisse. Koronaviruset styrer det meste av kva som skjer i fedrelandet no om dagen. Hjå dei tillitsvalde i bonderørsla på Agder er likevel optimisme og framtidstru to viktige arbeidsreiskap.

Verpehøns, unge bønder, grisar på utmarksbeite - og ei særs velsmakande elggryte

Alv Vinjerui var turoperatør, humørspreiar og reiseleiar. Med seg på lasset hadde han fylkesleiaren i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit - og ein utskræmd bladfyk frå Agderkontoret. Ei spanande rundreise med mange trivelege gardsbesøk

Folk, fe og grensehandel

Frank Sigvaldsen er ung bonde, busett i Froland. Styremdlem i Agder Bondelag - og ihuga ambulansesjåfør når han ikkje er heime og steller med sine firbeinte vener. Samfunnsengasjert og skrivefør.

Ein trugen tenestemann

Han kan sjå attende på ei 40 år lang karriere i teneste for landbruket. Ein trugen tenestemann med lokal, nasjonal - og internasjonal røynsle. Me talar sjølvsagt om heidersmannen, og bondevenen Jakob Saaghus.

Livsfarlig plante

Landøyda, en livsfarlig plante for storfe og hest, har økende utbredelse langs kysten, spesielt i Vest-Agder. Det er utarbeidet en handlingsplan for å bekjempe planten.

Attende på kontoret

Kalenderen syner august månad. For mange er alt sumarferien 2020 registrert som eit nytt kapittel i minneboka. Nye spanande sider i fotoalbumet - og kvardagen tek så smått til å gjere seg gjeldande for dei fleste av oss.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Denne uken lanserer vi i Norges Bondelag en landsomfattende informasjonskampanje.

Landbruk i Stortinget

I går leverte næringskomiteen på Stortinget sin innstilling om årets jordbruksoppgjør. Det gis samtidig ingen koronamidler til landbruket.

Smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Vi er glad for at veilederen er på plass. Bondelaget har sammen med øvrige organisasjoner i grøntnæringa arbeidet med å få myket opp noen av de mest krevende forslagene.

Ber om koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.

Arbeidskraft: Åpner for innreise fra tredjeland

Regjeringa åpner nå for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021.

Landbrukets klimaplan overrakt Agder Fylkeskommune

Fylkesleder i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, demonstrerte klimavennlig gjødsling og Bjørn Ropstad (Krf) og Gro Bråten (Ap) fikk overlevert den ferske klimaplanen.

Landbruket vil sikre maten

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes deltok i dag på innspillsmøte på Statsministerens kontor, der tema var Norges vei ut av koronakrisen.

Risikoordning for grøntnæringa etableres

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Råd til deg som skal søke kommunen om skole og barnehage

Bønder er samfunnskritisk personell, fordi matprodusenter er en del av verdikjeden for mat. Dette innebærer at kommunene skal legge til rette for at barn kan være i barnehage eller skole.

Ukens podkast - korona, en krise for norsk grøntproduksjon?

Koronakrisa skaper store utfordringer for produksjonen av norske grønnsaker, frukt og bær.

Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak.

En tøff tid for de som driver med gårdsturisme og lokalmat

Mange lokale næringslivsaktører har på kort tid mistet store deler av inntektsgrunnlaget sitt. I vår bransje gjelder dette spesielt de som driver med gårdsturisme, Inn på tunet og lokalmatprodusenter.

Ukens podkast - korona spesial med bondelagsveterinæren

Hvordan ta vare på liv og helse samtidig som en sørger for trygg mat i ei urolig tid?

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Ukens podkast - framtida for fjørfebonden

Hvitt kjøtt og egg er stadig mer populært, men hvordan står det egentlig til i norsk fjørfenæring?

Eit livsverk - og ei ny tid. Blant dei aller beste på heile Agder.

Han brukte store ord, kraftigare vokabular enn vanleg, då han ynskte møtelyden velkomen til fjosopning på Birjkeland Gård på Evje. Få kjenner landbruket på Agder betre enn Jakob Saaghus. Rådgjevar hjå Norsk Landbruksrådgjeving på Agder

Og slik ser dei ut .

Ei travel helg ligg bak oss. Eit heilt nytt Agder Bondelag er no klart for nye og spanande oppdrag alt frå 1. januar neste år. Styret er på plass, alt vart vedteke samrøystes - og heilt etter gjeldande lover og føreskrifter.

Stor interesse for leiarmøte på Agder

- Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser,slik skriv arrangøren i sin invitasjon til aktuelle deltakarar.

Valnemnda si innstilling er klar

Odd Harald Reve er øvetydd om at dei foreslåtte kandidatane vil representere agderbøndene på ein framifrå måte. Odd Harald smilar. Han plar det når han er nøgd. Han smilar mykje.

Statsbudsjettet: Trenger et sterkt Mattilsyn

En økning på 20 mill er for lite til det løftet Mattilsynet trenger for å følge opp dyrehold med tilsyn og veiledning.

Jernbanegjerder til besvær

Mandag kveld møttes et 30-tall grunneiere som grenser til jernbanen i Vest-Agder. Mange opplever at jernbanen (nå ved BaneNor), som satte opp gjerder når banen ble bygget og har vedlikeholdt dem siden, nå ikke erkjenner gjerdeplikt.

Då Agder-gjengen drog på firmatur med jernbanen

Me ein fersk klimaavtale som bakteppe var det ikkje vanskeleg å velje transportmiddel då dei to fylkeslaga på Agder, sist veke, skulle ut i den store verda. På timeplanen stod på både studietur, valgvake og styremøte. Jernbanen sytte for ei fossilfri reise - i alle fall fyrste del av dagen...

- Det er viktig for alle mennesker å være en del av noe

Søstrene Kjevik skaper meningsfulle opplevelser og erfaringer på gården i Arendal. Les hvordan bønder på Agder og andre steder i Norge skaper verdier.

Då Olaug vitja Frigstad!

Eg inviterte fylgje inn i residensen og me benka oss rundt bordet i finstova. Kona visste ingenting om denne vitjinga så eg stod sjøl for serveringa, årets ripssaft, kaffi og ei krydderkake frå juletider.

Landbrukets Dag - 2019

Vergudane slo seg fullstendig vrange. Regnet hølja ned laurdag morgon - og arrangørane måtte takle mange uventa problem. Dei fleste under vatn.Likevel var det god stemning inne på stemneplassen på Evjemoen. Publikum strøymde til - og handelen gjekk livleg føre seg under dei mange teltdukane.

I Sirdal held dei tradisjonane i hevd

Olsokfeiring, slåttedag, Sirdal Bondelag , godt naboskap, positive folk - og fint sumarver. Du he nettopp lese oppskrifta på det som vart ein himlande triveleg dag - og kveld i Haugom. Sirdal kommune og Vest - Agder fylke.

Åpen Gård på Agder

Her finner du en oversikt når det gjelder de forskjellige arrangementene i tilknytning til Åpen Gård 2019. Vi ønsker både arrangører og publikum lykke til med spennende dager på forskjellige gårdsbruk - i begge agderfylkene.

Våre samarbeidspartnere