Nyheter

Skjebnetid for jordbruket

– Dette er en skjebnetid for norske bønder og norsk matproduksjon. Mange står nå ved et veiskille. Vi trenger et kraftig inntektsløft for å gi bøndene framtidstro, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Velkomen Elisabeth

Alltid spanande når nye styremedlemmer dukker opp kring styrebordet i Agder Bondelag. Brått sat ho der, ungjenta frå Kvinesdal. Elisabeth Moi Lindland. Som eit friskt vindpust frå Øyesletta har ho blåse nytt liv i forsamlinga - og Elisabeth vart brått eit fullverdig medlem av storfamilien.

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien. Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.

- Årets jordbruksoppgjør er et svært viktig oppgjør.

For litt siden ble #bondeopprøret lansert. – Jeg forstår at de bak opprøret sier kraftfullt ifra, og støtter det, sier leder Lars Petter Bartnes.

Bondelagets bærekraftstrategi: Høstet godord

Under lanseringen av hvordan Bondelaget mener norsk matproduksjon skal bli mer bærekraftig de ti neste årene, var det solide og gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd. Se opptak av webinaret her.

Trapper opp til jordbruksforhandlingene

Representantskapet i Norges Bondelag mener det er behov for et kraftig inntektsløft i norsk landbruk.

Stabile tall for Agder-jordbruket i 2020

Færre og større bruk gir økte gjennomsnittsbesetninger - og eierforholdene i Agder tilsier at leiejordsandelen vil være høy (ca. 60 %) og økende så lenge brukene blir større

Eit spanande samarbeid

Ein ettermiddag like etter påskehøgtida er det meininga å samle dei omlag 30 elevane heime i tunet hjå Terje. Både bålpanne og grill høyrer med til standardutrustninga ved slike høve. I tillegg er det venta storfint besøk frå både Tine og Nortura.

Landbrukets årlige klimamøte: -Vi har det travelt

-Vi har det travelt. Vi har ni sesonger å gjøre jobben på. Nå er det konkret jobbing som gjelder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kjære forbruker - takk for at jeg fikk jobben med å produsere maten du spiser

Det er ikke sånn at pengene renner inn på kontoen, kalvene spretter ikke alltid ut av seg selv, været er ikke alltid stabilt - og nattillegg er det heller dårlig med. I Froland.

- Så uendeleg mykje å vere takksam for

Roy Vidar Svendsen serverer ostekake og traktekaffe. Det er beint fram teikn til høgtidsstemning på Nedenes Gård. Gnr 428 - bnr 26. Me er i grensetraktene mellom Arendal og Grimstad. Dagen i førevegen feira husbonden sin eigen åremålsdag. Bladfyken fekk såleis servert restemat av aller beste slag.

Våronna er i rute på Lista

Han he dreve gard på Kjølleberg, på Lista, i meir enn 40 år. Lyngdals-kyra he sin naturlege plass i fjoset, i hop med 149 andre firbeinte vener. - Det er mest for nostalgien, seier Reinert Kjølleberg. Vel vitande om at ho produserer vesentleg mindre mjølk enn kva andre rasar i same yrkesgruppa kan prestere i dag.

Vil gjøre god dyrehelse enda bedre

Nytt EU-regelverk for dyrehelse angår også norske husdyr. – Vi har høyere ambisjoner, sier Bodhild Fjelltveit.

Medan me venter på varmare dagar og betre tider

Kvikksylvet stig. Hjå vermeldinga er snart dei raude tala i fleirtal. Sola kjem stadig høgare på himmelkvelven. Våren er ei fantastisk tid for både folk og fe.

125 år og et evighetsperspektiv

– Kraften som et samlet Norges Bondelag har hatt i 125 år har vært viktig, den kommer til å bli minst like viktig i årene som kommer, sier bondelagsleder Bartnes.

Fra Landmandsforbundet til Bondelaget

6. februar 1896 ble bøndenes organisasjon stiftet. Hva har skjedd de siste 125 årene? Hvem er Bondelaget idag? Vi gir deg guiden!

Norge er blant de landene i Europa hvor beiteressursene i utmark betyr mest for landets matproduksjon

Hver sommer slippes det over 2 millioner sau og lam, 254 000 storfe, 58 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite i Norge.

Skal du ansette utenlandsk arbeidskraft på gården

Her finner du viktig informasjon - og her kan melde deg på et aktuelt kurs (Linkt til påmelding nederst i artikkelen.)

Liten vilje til å satse på klimaomstilling i jordbruket

Regjeringa la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Bondelaget vil ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusenten og reduserer kvotekostnadene

- Viktig å take vare på kvarandre

Ann - Margret Haaland er gardbrukar, lækjar - og eit umåteleg triveleg og omtykt medmenneskje. I samtale med bladfyken på Agderkontoret deler ho nokre tankar som kan vere gode å ha med seg på livsvegen.

Ein triveleg dag blant venesæle og gjestfrie folk i Sirdal

Agder Bondelag sine utsendingar, fylkesleiaren - med bladfyken på slep, vitja hausten 2020 Sirdal Bondelag. Vertskapet, under leiing av lokallagsleiar Tor Arne Liland, sytte for ein særs triveleg dag i høgfjellet.

En avgjørende dag for norske bønder

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura. – Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Bartnes.

Skal du ansette utenlandsk arbeidskraft på gården ?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Mentorordninga – ei suveren ordning

- Det er godt å vite at man ikke er alene. 25 år gamle Karoline Zahl var i startfasen med drift av ammeku da hun selv valgte Asbjørn Helland som mentor.

Velkomen til Hægebostad

Det er tidleg morgon i november. Hekkfjell (705 m.o.h. ) ligg godt gøymd attom kvite skydottar. Sola er fråverande - og eit par småfuglar kosar seg med stuttreist gjærbakst utanfor det lokale bakeriet. Ola Peder Hobbesland ynskjer velkomen til gards.

Lettere å holde landbrukseiendommer i aktiv bruk

–Det er viktig å sikre at jorda holdes i hevd og at eiendommen ikke blir stående ubebodd i årevis, selv om arvingene bruker lang tid på å gjennomføre skiftet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. (foto: øystein moi )

Vindu mot verden - FNs matvareprogram får Nobels fredspris

Norske bønder er opptatt av å brødfø vår egen befolkning. Norge er samtidig en viktig bidragsyter til FNs matvareprogram. Fortsatt mangler en av ni mennesker i verden nok mat

Agder Bondelag - i stadig nye farvann

Denne veka vitja me Flekkefjord Bondelag. Fylkesleiaren og bladfyken. Ikkje kvar veke me må bruke båt som transportmiddel når me skal sjå på næringsgrunnlaget til gode medlemmer i røystekrinsen. I Flekkefjord måtte me finne fram redningsvesten,

Landbruk, kjøttkutt og klimakur

Landbrukets klimaplan viser hvordan jordbrukets klimaforpliktelse kan innfris uten at dette går på bekostning av utvikling av norsk matproduksjon på norske ressurser ,matberedskap, levende bygder og arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien.

- Vi tror på Norge

Alt no ser med klåre teikn på at valkampen fram mot stortingsvalet neste år er i full gang. Agder Høyre inviterte denne veka til innspel kring eige partiprogram. På gjestelista fann me m.a. Knut Erik Ulltveit frå Bondelaget

På skulebenken

Agder Bondelag inviterte sist veke sine næraste vener, frå både Rogaland, Vestfold og Telemark til ordskifte og samtale kring marknad og marknadskrefter knyta til næringa vår. Norsk landbruk, og norsk landbrukspolitikk er på mange måtar i ei særstilling.

Mennesket - den aller viktigaste ressursen

Onsdag denne veka skal Norges Bondelag velje nytt styre. Birte er ikkje blant dei utvalde. No vil ho prioritere kvardagen på ein annan måte. Meir tid til kjærasten Oddgeir, to flotte jenter – og vel 30 mjølkekyr i fjoset.

Fransk konfekt - og ekte kjærleik

Maryanne kjem ruslande øve tunet. Smilande. Nøgd med livet – nøgd med kjærasten. Arbeidsantrekket er tradisjonelt. Sponsa av Felleskjøpet. Dei set seg tett attmed kvarandre. Lite kan måle seg med det gode livet på Oppigard.

Bruker stadig mindre antibiotika

– Mindre medisinbruk er et tegn på at husdyra våre er friske. Det er godt å vite når du skal velge mat i butikken, sier Bartnes.

På besøk hos Søgne Bondelag

På vår rundreise til dei ulike lokallaga på Agder, vart turen denne dagen lagt til Søgne Bondelag. Me vart teken vel imot, og me tok til oss både ny lærdom, kraftige innspel , stuttreiste kjøttkaker - og svært klåre meininger om lokal jordvernpolitikk.

Fargerike Åseral - fargerike åsdølar

Ei rundreise i Åseral vert på mange måtar ei kulturell oppleving. Fargerike, frittalande, vidsynte og venesæle folk. Med fylkesleiaren i Bondelaget som reisefye vert det samstundes ei reise med fagleg påfyll - og med klåre tilbakemeldinger. Frå grasrota.

Landbruksforum Agder - på fagtur til Åmli

Landbruksforum er kort fortalt det formelle namnet på ein viktig møteplass mellom landbruksnæringa og våre fylkespolitikere. Nyleg var denne gjengen på vitjing i Åmli kommune. Ein lærerik dag. Fagleg påfyll - og sosialt samvær.

Tør å spørre!

Alle som verver et nytt medlem ut august er med i trekningen av et gavekort på kr 5000 hos De Historiske Hotel og Spisesteder.

Framtida for agderlandbruket

Mykje er framleis heilt i det uvisse. Koronaviruset styrer det meste av kva som skjer i fedrelandet no om dagen. Hjå dei tillitsvalde i bonderørsla på Agder er likevel optimisme og framtidstru to viktige arbeidsreiskap.

Verpehøns, unge bønder, grisar på utmarksbeite - og ei særs velsmakande elggryte

Alv Vinjerui var turoperatør, humørspreiar og reiseleiar. Med seg på lasset hadde han fylkesleiaren i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit - og ein utskræmd bladfyk frå Agderkontoret. Ei spanande rundreise med mange trivelege gardsbesøk

Folk, fe og grensehandel

Frank Sigvaldsen er ung bonde, busett i Froland. Styremdlem i Agder Bondelag - og ihuga ambulansesjåfør når han ikkje er heime og steller med sine firbeinte vener. Samfunnsengasjert og skrivefør.

Ein trugen tenestemann

Han kan sjå attende på ei 40 år lang karriere i teneste for landbruket. Ein trugen tenestemann med lokal, nasjonal - og internasjonal røynsle. Me talar sjølvsagt om heidersmannen, og bondevenen Jakob Saaghus.

Livsfarlig plante

Landøyda, en livsfarlig plante for storfe og hest, har økende utbredelse langs kysten, spesielt i Vest-Agder. Det er utarbeidet en handlingsplan for å bekjempe planten.

Attende på kontoret

Kalenderen syner august månad. For mange er alt sumarferien 2020 registrert som eit nytt kapittel i minneboka. Nye spanande sider i fotoalbumet - og kvardagen tek så smått til å gjere seg gjeldande for dei fleste av oss.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Denne uken lanserer vi i Norges Bondelag en landsomfattende informasjonskampanje.

Landbruk i Stortinget

I går leverte næringskomiteen på Stortinget sin innstilling om årets jordbruksoppgjør. Det gis samtidig ingen koronamidler til landbruket.

Smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Vi er glad for at veilederen er på plass. Bondelaget har sammen med øvrige organisasjoner i grøntnæringa arbeidet med å få myket opp noen av de mest krevende forslagene.

Ber om koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.

Våre samarbeidspartnere