Nyheter

Vi må sørge for at de som er i næringen blir med videre, og at unge tør å ta steget inn

– Oppgjøret må bidra til at bondens inntekt faktisk kommer nærmere andre grupper i samfunnet, understreker leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bøndene krever 11,5 milliarder kroner.

Som en del av utbetalingen foreslår jordbruket en egen ordning for å kompensere for de høye gjødselkostnadene. – Det er helt nødvendig i jobben med å sikre årets matproduksjon, sier Gimming.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Hva er egentlig et jordbruksoppgjør

I jordbruksforhandlingene dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør, hva gjør budsjettnemnda og hva betyr målpris?

Åpen Gård 2022

Åpen Gård 2022 - påmeldingsfristen er 30.april Vi ser fram til mange flotte arrangement over heile Agder

Landbruksspillet i digital form - nytt og spennende

Landbruksspillet gir en introduksjon til hvordan det er å være gårdbruker i Norge. Landbruksspillet skal gi en virkelighetsnær, om enn forenklet, forståelse av hvordan maten vår produseres.

- Bondelaget gjer ein framifrå jobb

Ståle Haukelid. Namnet er som henta ut or den norske kongerekka - eller kan hende frå Norrøn mytologi. Velklingande, kraftfullt - hogd i stein.

I godlag som alltid, og eigentleg optimist når det gjeld det aller meste

- Det blei i grunnen ikkje så ille, seier Marianne og tenkjer på den siste strøymrekninga som no ligg til forfall i nettbanken.

- Dette er godt nytt, og helt nødvendig for landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør.

Godt nøgd med innspelet frå Agder fylkeskommune

Det er veldig positivt at fylkeskommunen, eit fleirtal i hovudutvalet for næring, klima og miljø, uttaler seg så klart og tydeleg om svært aktuelle - og heilt avgjerande saker for Agderlandbruket.

Bondelaget er utålmodige på bondens vegne,og rask utbetaling er viktig.

Alle kostnader stiger, men prisene på gjødsel har steget så mye at det kan sette omfanget av matproduksjon i fare.Vi står overfor våronna med ekstraordinær høy pris på gjødsel.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Økonomien er utfordrande - vurderer nedtrapping, seier bondelagsleiaren

Jobben som fengselsbetjent, og jobben som brannkonstabel, er med på berge privatøkonomien og samstundes oppretthalde eit godt tilhøve til den lokale banksjefen. Nytt fjos og høg gjeld gjer at eg er bondefanga. På fleire måtar.

Flisfyringa held varme i drivhusa

Dei er litt på etterskot, Frode og Katrine, på Hesnes Gartneri i Grimstad. - Strøymprisen har sjølvsagt vore med på å styre mykje av arbeidsdagen her, men no er me i full gang med "våronna", seier Katrine Hesnes Jarnes .

Hvordan vi som bønder behandler dyra, og hvordan vi produserer maten, er ikke en privatsak.

Fra 1. januar i år starter dyrevelferdsprogram for storfe opp. Det er en bransjeretningslinje, en felles standard for arbeid med dyrevelferd, og det er ett felles program for alle som driver med mjølkeproduksjon, ammekuproduksjon og oppfôringsbesetninger.

Ber om en ekstraordinær utbetaling til bonden så kjapt som overhodet mulig

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, må vi benytte anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt vi faktisk har fått til!

Herskapeleg på Simonstad

Han har tømt sparebøssa, brukt opp konfirmasjonspengene, vore i samtale med den lokale banksjefen og skaffa seg ein ny heim - ein ny arbeidsplass.

Sørlandssamlinga 2022

Det meste er klappet og klart. Invitasjonen er på vei ut gjennom alle tilgjengelige og aktuelle kanaler. Jon Leif Eikaas, sentral person i arrangørstaben, gleder seg som en unge. Programmet er bedre enn noen gang.

Velkomen på laget

Ei feiande flott og triveleg bondejente frå Froland. Anne Hushovd Messel (22) er utdanna agronom - og teknisk tegner. Ho henter det meste av dagløna si som frø-rensar hjå verksemda Nibio, i Landvik, medan ho heime på garden på Messel driv med frøproduksjon (Timotei).

Bli med i gjengen - sammen er vi sterke

I Bondelaget får du et stort og faglig fellesskap, og det å være mange gir styrke og påvirkningskraft. Gjennom jordbruksavtalen har Bondelaget forhandlingsrett med staten og forhandler for best mulig rammevilkår for hele landbruket

Ei handsrekking til små- og mellomstore bruk

Regjeringa foreslår 200 mill.kr. i investeringsmidler til landbruket. – Viktig for å få med gårdsbruk over hele landet videre, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ser fram til å møte bøndene på Agder

- Dette er min eigen heimebane, så då kan eg sjølvsagt love dykk at eg skal prestere mitt aller beste, seier grimstadguten Dag Otto Lauritzen på telefon til nettredaksjonen denne regntunge novemberdagen.

- Et viktig resultat for norsk matproduksjon

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Få alvorlige regelbrudd, ingen funn av alvorlig vanskjøtsel.

Det har skjedd store endringer i grisehold de siste årene, både hva Mattilsynet vurderer som tillatt innenfor regelverket, og hva som er gjengs praksis. Dette har hevet dyrevelferden.

Bare bonde ?

– Er du bare bonde nå? Spørsmålet falt over et par glass med kornprodukter i flytende form, en fredagskveld før jul.

Norsk landbrukspolitikk sikrer matproduksjonen

Selv om prisene på mat stiger internasjonalt ivaretar norsk landbrukspolitikk deg som forbruker. En løpende produksjon er avgjørende.

Klar melding til Støre & co

Norges Bondelags lederkonferanse har vedtatt en uttale med klare forventninger til ny regjering. En styrket matproduksjon og økt selvforsyning, aktive bønder og bruk av areal i hele landet, er den beste beredskapen Norge kan ha.

Håper inderleg at folk tek kontakt

Eg kan gjerne trekke fram den særs gode dialogen eg har, og har hatt, med Agder Bondelag. Eit godt døme på korleis me saman kan freiste å dra politikken i rett lei.

Krever landbrukspakke i høst

- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming

Nå - eller aldri

Når saldoen nærmer seg null, og du ikkje har råd til å fylle opp gardstanken med diesel - ja då er det pumpeprisen på Esso som gjeld. Dei fleste skjøner kva dette betyr.

Store forventninger

Fylkesleiar i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, har no store forventninger til eit solid økonomisk løft for bøndene. Gardsbesøk i hop med aktuelle stortingskandidatar har vore ei triveleg oppkøyring fram mot valet. Vaksenopplæring av aller beste slag

Andreas (32) slutter som bonde

Fylkesleiaren i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, vitja denne veka Lindesnes Bondelag. Ein triveleg arbeidsdag, sterke inntrykk - og store kontrastar. Eit speilbilde av landbruket. Det norske.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Triveleg på gardsbesøk

Gardsbilen til Knut Erik Ulltveit går ein travel haust i møte. Medlemskontakt er ein viktig del av vervet for fylkesleiaren- og Knut Erik gjer det på sin eigen måte.

Mat i Sentrum - på Torvet i Kristiansand

Lørdag 4. september, kl 10:00 - 15:30, arrangeres «Mat i sentrum». Da fylles Torvet med lokal mat, pizzafestival for barn, og vi får høre om hvordan de stelte med maten i gamle dager. Kanskje kan vi lære noe av det?

En sterk fortelling om demensomsorg på gård

Det er viktig å vise de gode historiene om IPT for å skape den nødvendig politiske viljen til å satse på IPT i kommunene.

Snart er det valg - ditt valg

I vår opplevde vi at mange var opptatt av den økonomiske situasjonen for bonden. Snart er det Stortingsvalg - og vi har sett på hvilke partier som vil ha et skikkeleg inntektsløft for den norske bonden

Travel og triveleg helg på Evjemoen

Smilande, blide og engasjerte bondelagsfolk same kor du snudde deg. Blant 10 000 gjester på Landbrukets Dag denne helga var det mange "Bonde T-skjorter" å sjå. På standen til Agder Bondelag var det god trafikk heile helga.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Høg beredskap heile sumaren

Statsforvaltaren og Statens naturoppsyn har høg beredskap gjennom sommaren i tilfelle det oppstår skade på husdyr der freda rovvilt er årsak. Vakttelefonen for rovvilt er operativ sju dagar i veka: 40 91 65 74.

Bekjempelse av Landøyda - vi er avhengig av en felles dugnad

Agder Bondelag har inngått en viktig samarbeidsavtale med aktuelle vei-eiere: Statens Veivesen, Nye Veier - og Agder fylkeskommune. Det overordna målet er selvsagt å hindre spredning av landøyda til nye områder.

Pant boksen så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen. I fjor lanserte vi kampanjen «Pant boksen!». Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Bjørn Gimming er den nye bondelagslederen

Årsmøtet har valgt Bjørn Gimming fra Halden som ny leder i Norges Bondelag. Med seg som nestledere få han Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit.

Frihandelsavtale med Storbritania

- Det er forhandlet bort importvern i form av mer import på svin, kylling egg og frukt og grønt. Det er bekymringsfullt fordi dette er sensitive markeder der selv mindre innrømmelser kan ødelegge markedsbalansen, sier Bartnes.

Årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag gjennomføres onsdag 9. og torsdag 10. juni 2021. Representantskapet møtes tirsdag 8.juni.

Matsamarbeidet mellom DNT og Bondelaget igang

Med bruk av flere lokale råvarer skal Den Norske Turistforening (DNT), i samarbeid med Norges Bondelag, bli enda bedre på mat og bevissthet om norsk matproduksjon.- Mat og reiseliv henger sammen, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Her er Bondelagets krav

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag legger fram organisasjonens utgangsposisjon i årets jordbruksforhandlinger.

Samhold, styrke – og ein voldsom frustrasjon

Bøndene på Agder ropte høgt - i det stille. Samhold, styrke - og ein voldsom frustrasjon.Statens tilbod i årets jordbruksoppgjer sette verkeleg det sørlandske lynnet på ei hard prøve.

Brudd i jordbruksforhandlingene

​- Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere